Čvn 03 2010

Štrasburk

Tento příspěvek je 11. částí z 11 článků Tramvaje

Štrasburg, Francie - inspirativní tramvajový systém

Sedmé největší město ve Francii se nachází v jejím východním cípu nedaleko Německa. Ve městě s 300 tisíci obyvateli sídlí Evropský parlament a soudní dvůr. Tramvaje byly z většiny francouzských měst vytlačeny v šedesátých letech, ale za posledních dvacet let zažívá Francie tramvajovou renesanci. Provoz byl obnoven ve dvaceti městech. Štrasburk, jako čtvrtý z nich, je považován za příklad pro další. Celému světu zde ukázali, jak na to. Read more »

Share