Úno 23 2010

Boj o železniční trať č. 326 z Nového Jičína do Hostašovic pokračuje (dokončení)

Tento příspěvek je 3. částí z 3 článků Trať 326
Osiřelé novojíčínské nádraží

Osiřelé novojíčínské nádraží

Vláda již loni v létě vyčlenila na opravu poničené dopravní infrastruktury finanční prostředky, které následně schválil hospodářský výbor poslanecké sněmovny, poté byly v rámci rozpočtových opatření začleněny do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na léta 2009 a 2010. Přesto, že ostatní poškozené silnice a železnice byly již dávno uvedeny do provozuschopného stavu, u železniční tratě z Nového Jičína do Hostašovic dosud probíhá naprosto bezpředmětná polemika o jakési podivné virtuální „ekonomice tratě“.
Read more »

Share
Úno 20 2010

Boj o železniční trať č. 326 z Nového Jičína do Hostašovic pokračuje

Tento příspěvek je 2. částí z 3 článků Trať 326

Trať 326 po ničivé povodni v roce 2009

Přepravu cestujících z Nového Jičína do Hostašovic namísto vlaků dočasně zajišťuje ve výlukovém jízdním řádu náhradní autobusová doprava. Otázkou budoucnosti této povodněmi poškozené železniční tratě se v uplynulých dvou týdnech zabývaly zastupitelstva v Novém Jičíně a v Hodslavicích. Klíčové projednání krajští zastupitelné Moravskoslezského kraje ve středu 17. února odložili na další zasedání zastupitelstva. Read more »

Share
Lis 19 2009

O osudu tratě č. 326 Hostašovice – Nový Jičín dnes budou rozhodovat zastupitelé města

Tento příspěvek je 1. částí z 3 článků Trať 326
Trať č. 326 po povodních v Bludovicích

Trať č. 326 po povodních v obci Bludovice

Železniční trať číslo 326 z Hostašovic do Nového Jičína byla lokálně v některých úsecích poškozena při červnových povodních a do dnešních dnů je nesjízdná. Přeprava cestujících je zajištěna náhradní autobusovou dopravou. Zatím co na ostatních poničených silnicích a železnicích jsou již opravy téměř dokončeny, nad regionální trati na Novojičínsku stále visí otazník. V červenci se totiž objevily první úvahy místní samosprávy, zda má vůbec smysl koleje opravit, že to bude drahé. Tehdy se zrodil nápad železniční trať zrušit a na jejím tělese postavit cyklostezku. O tom se bude rozhodovat na dnešní jednání městského zastupitelstva v Novém Jičíně.
Read more »

Share
Zář 29 2009

Povodně a slaměné šetření

dálnice D47

Dešťová voda i z povrchu nové dálnice D47 steče ihned

Přes všechny lidské tragédie, které povodně u nás letos způsobily, je na nich pozitivní alespoň to, že přispěly k tomu, že si lidé uvědomují, že na změnách klimatu může něco být. Že přírodní katastrofy mohou být způsobeny především lidskou činností a nikoliv známkou toho, že podmaňování přírody není dotaženo do konce.
Read more »

Share