Pro 26 2008

Nový lodní výtah zlepší kontejnerovou dopravu v Německu

Kompa

Říční lodě

Německý spolkový ministr dopravy, Wolfgang Tiefensee, dal souhlas ke stavbě nového lodního výtahu v Niederfinow, klíčovém místě lodního spojení mezi Berlínem/Braniborskem a Štětínským regionem v Polsku.

Read more »

Share