Pro 22 2008

Schválena státní podpora ke snížení externích nákladů na Slovensku

Nižná Slaná

Nižná Slaná

Evropská komise opravňuje Slovensko k poskytnutí státní podpory ve formě osvobození od spotřební daně a jejím snížení na paliva používaná ve vnitrozemské plavbě a železniční dopravě po dobu 10 let. To je v souladu s ustanoveními o zdanění energií a klade si za cíl omezení negativních externalit v dopravě. Read more »

Related Images:

Share