Dub 22 2010

Bude nás po volbách obtěžovat více kamionů? ČESMAD už na tom pracuje!

Kamiony obtěžují lidi

Kamiony duní v českých městech a vesnicích ve dne v noci

Ještě se nestali poslanci a už se u nich lobbuje. Řeč je o kandidátech všech politických stran, jenž mají alespoň teoretickou šanci dostat se v květnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA rozeslalo do všech krajů volebním lídrům i dalším kandidátům na volitelných místech stranických kandidátek „skromnou“ anketu z oblasti silniční dopravy, která má usnadnit volební rozhodování dopravcům a jejich řidičům. Cílem je samozřejmě pomoci dostat do sněmovny co nejvíce takových poslanců, kteří půjdou kamionové lobby po volbách na ruku a budou prosazovat jejich zájmy na úkor ostatních dopravních odvětví, ale také na úkor samotných občanů.

Více kamionů, více smradu, více hluku, více mrtvých? Větší zisky pro dopravce!

S vidinou zisku o několik desetin procent hlasů navíc pro „svou“ stranu se teď před volbami mohou někteří budoucí politici zcela dobrovolně upsat „čertu“ a připravit po volbách občanům České republiky opravdu pekelné prostředí. Vždyť stovky měst a obcí stále nemá silniční obchvat a kamiony jejich obyvatelům duní pod okny ve dne v noci. Při dalším zvýhodňování nákladní silniční dopravy tak hrozí, že jejich obyvatele zaplaví ještě více kamionů, které za sebou nechají ještě více exhalací, zvýší hladinu hluku i vibrací a zároveň také vzroste riziko střetu kamionu s chodcem či osobním autem, jenž poměrně často končí tragicky.

Kandidáti mají na anketu odpovědět v termínu zhruba do poloviny května. Pevně věříme, že výsledek ankety nebude pouze „tajně“ poskytnut úzké zájmové skupině (dopravcům a jejich řidičům), ale o jejím výsledku bude informována široká veřejnost. Anketa sdružení autodopravců by mohla pomoci usnadnit volební rozhodování také zbylým 98% obyvatel České republiky, pro které jsou kamiony pouze obtížným hmyzem, ať už pod okny či na silnicích.

Níže si můžete přečíst, za jaké další zvýhodnění pro podnikání českých na silnicích lobbuje Sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA ve své anketě, jejíž přijetí Dopravnímu webu zatím na sobě nezávisle potvrdili kandidáti z tří parlamentních stran.

Anketa Sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA pro kandidátky a kandidáty ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2010 z oblasti silniční dopravy

1) Byli byste v případě propadu státního rozpočtu z výběru spotřební daně z nafty pro snížení spotřební daně z nafty celoplošně, nebo byste raději podpořili zavedení profesionální nafty pro silniční dopravce (vrácení části spotřební daně dopravcům)? A pokud ano, tak za jakých podmínek?

Stručná analýza Sdružení: ČR má v současné době jednu z nejvyšších cen nafty v Evropě. K březnu 2010 byla ČR státem se šestou nejdražší naftou po Velké Británii, Švédsku, Dánsku, Itálii a Irsku. Minimální výše spotřební daně je stanovena Směrnicí Evropské unie ve výši 330,- EUR/1000 litrů. Tato směrnice zároveň uvádí možnost členských států zavést profesionální naftu pro dopravce. V České republice je stanovena sazba spotřební daně pro naftu ve výši 10.950,- Kč/1000 litrů, což při současném kurzu činí cca 420,- EUR/1000 litrů.

Návrh ČESMAD BOHEMIA zahrnuje celoplošné snížení spotřební daně, nebo systém vracení části spotřební daně autodopravcům v takové výši, aby výsledné daňové zatížení autodopravců korespondovalo s minimální sazbou EU podle směrnice 2003/96/ES. Vracení spotřební daně z profesionální nafty je v současné době využívané např. v Belgii, Francii, Itálii, Španělsku a Slovinsku. Jedná se o systém selektivního vracení spotřební daně státem schváleným subjektům, kteří prokáží, že jsou tzv. „profesionálními dopravci“.

Poslední příklad ze Slovinska ukazuje, že zvýšení spotřební daně, které nerespektuje elasticitu poptávky nevede ke zvýšenému výběru daně. Z tohoto důvodu byla narychlo zaváděna v loňském roce vratka části spotřební daně dopravcům i ve Slovinsku. Naopak na Slovensku byl i při výrazném snížení spotřební daně výběr v absolutních číslech zachován. Poslední vývoj ukazuje, že propad výběru spotřební daně hrozí i České republice, protože většina dopravců přesunula své tankování do zahraničí. Jedna firma se 150 vozidly ochudí výběr státu o cca 24 mil. Kč ročně. Česká republika pravděpodobně nejen, že nevybere finanční prostředky navíc, ale spíše bude celkově ve státním rozpočtu ve srovnání s rokem 2009 tratit.

2) Jaký je váš názor na zvyšování mýtných sazeb a rozšíření mýta i na silnice nižších tříd?

Stručná analýza Sdružení: Výkonové zpoplatnění za používání silniční sítě bylo v ČR zavedeno nejprve pro vozidla nad 12 tun a od roku 2010 i pro vozidla od 3,5 tuny hmotnosti na dálnicích a vybraných silnicích první třídy. Schválené sazby za ujetý kilometr sice nepatří k nejvyšším (ale ani k nejnižším) v Evropě, nicméně i tak výrazným způsobem zvýšily náklady českých dopravců vinou skutečnosti, že vzhledem k velice ostré konkurenci v oboru se většině dopravců nepodařilo přenést zvýšené náklady na zákazníky. Z výběru mýtného za rok 2009 navíc vyplývá, že čeští dopravci jsou postiženi ekonomickou krizí daleko více, než jejich zahraniční konkurenti, kteří jsou podporováni svými vládami.

Zvyšování sazeb by proto jednak zvyšovalo náklady českých dopravců nad únosnou míru, snižovalo jejich konkurenceschopnost ve vztahu k netuzemským dopravcům, ale i zvyšovalo koncovou cenu pro zákazníky a tím pádem i cenu zboží pro všechny občany, protože tuto daň nemohou dopravci nést na svých bedrech do nekonečna. ČESMAD BOHEMIA souhlasí s principem, že uživatel (včetně osobních vozidel) platí za použití komunikací případně i nižší třídy, ale jen za předpokladu, že veškeré výnosy budou zpětně investované do silniční infrastruktury a že náklady na zpoplatnění nebudou vyšší než výnosy, resp. že čisté výnosy budou výrazně vyšší než stávající systém. Rozšíření mýta na silnice nižší třídy by navíc postihlo všechny regionální podnikatele a živnostníky (nedopravce), kterým by nezbylo nic jiného, než mýtné promítnout do cen svých služeb a tím pádem zdražit služby pro všechny. V důsledku vysokých nákladů na rozšíření mýta na silnice nižší třídy je navíc velmi pravděpodobné, že celý systém bude neefektivní.

Jednou z cest, kterou podporuje Sdružení ČESMAD BOHEMIA je větší diferenciace sazeb mýtného podle ekologické třídy vozidla, jinými slovy motivační snížení současných sazeb pro nejmodernější a ekologická nákladní vozidla a autobusy.

3) Budete podporovat otevření trhu ve státem podporované regionální i dálkové přepravě osob?

Stručná analýza Sdružení: V současné době stát objednává dálkovou přepravu osob výhradně u drážních dopravců, resp. u Českých drah. Autobusoví dopravci jsou bezdůvodně ze soutěže vyloučení, přitom v mnoha případech by byli schopní nabídnout vyšší kvalitu služby za nižší cenu, a to i s využitím autobusů, které jsou z hlediska ekologických dopadů k životnímu prostředí příznivější než drážní doprava. Obdobná praxe je často uplatňovaná i u regionální dopravy ve jménu údajné vyšší ekologičnosti drážní dopravy. Trh je tímto přístupem značně deformovaný a stát/kraje tak mají zbytečně vysoké náklady na zajištění dopravní obslužnosti. Nerovné podmínky si drážní doprava pod hrozbou stávky odborů ČD prosadila i do návrhu zákona o přepravě cestujících.

Předem děkujeme za stručné odpovědi. Vyhodnocení bude poskytnuto všem dopravcům a jejich řidičům v České republice pro usnadnění jejich volebního rozhodování.

Share

Můžete komentovat