Úno 05 2010

Dopravní vtip roku 2010: Dražší mýtné pro kamiony v pátek odpoledne má regulovat dopravu

Prázdná dalnice

Prázdná dalnice, sen pátečního řidiče

V lednu vládní kabinet schválil patrně největší dopravní nesmysl letošního roku, a to tzv. „diferencované sazby mýtného“. Ty by měly podle představ ministra dopravy údajně regulovat provoz kamionů v pátek odpoledne. Realita je však zcela odlišná, neboť změny tarifu i celý systém výkonového zpoplatnění je navržen tak, aby se koza nažrala a vlk zůstal celý.

Pozorný čtenář si jistě všiml, že jsem kozu s vlkem prohodil. Skutečně v takovéto nesmyslné podobě Fischerova vláda schválila vládní návrh na regulaci provozu kamionů pomocí vyššího mýtného. Co tedy vlastně vláda schválila a v čem spočívá problém tohoto opatření, u něhož je zřejmé, že k povede k minimální či takřka nulové regulaci?

Od 1. února začaly platit nové sazby pro výkonové zpoplatnění na základě nařízení vlády č. 26/2010 Sb. ze dne 18. ledna 2010. Takzvané „diferencované mýtné“ je nyní nastaveno tak, že v pátek od 15 do 21 hodin budou všechna vozidla nad 3,5 tuny platit vyšší sazbu mýtného o 50%. Menší vozidla pouze se dvěma nápravami zaplatí v pátek odpoledne jen o 25% navíc. To je však kompenzováno snížením základní sazby mýtného po zbytek celého týdne o 1,8%, což ve výsledku znamená, že dopravci zaplatí za celý týden v průměru stejně.

Pro naprostého laika tato snaha o regulaci kamionové dopravy může vypadat lákavě. Když se však nad tímto návrhem jen trochu zamyslíme, je zcela jasné, že toto opatření žádné kamiony neomezí. Ostatně, kdo zná názory ministra Gustava Slamečky toho by překvapilo, kdyby omezování kamiónů bylo myšleno vážně.

Nízké základní sazby mýtného znamenají malý nárůst, který regulaci nezajistí

Především je potřeba říci, že v současné době kamiony platí mýto v průměru asi 4,05 Kč za kilometr na zpoplatněných úsecích dálnic, rychlostních silnic a na vybraných úsecích silnic první třídy. Páteční zvýšení sazeb o 50% tedy představuje zvýšení mýta o pouhé dvě koruny na přibližně šest korun za kilometr. Konkrétní cena mýtného se liší podle splněné emisní normy vozidla EURO a podle počtu náprav. Nový ceník sazeb mýtného je uveden na webu mytocz.

Zvýšení mýtného o dvě koruny na kilometr se možná někomu může zdát příliš, ale po širším prozkoumání ostatních nákladů dopravců se jedná o zanedbatelnou částku. Nejprve je potřeba spočítat, jak se projeví zvýšení cen mýtného na jednotlivých trasách. Pro tranzitní úsek z Prahy na Rozvadov ve směru do Německa po dálnici D5 to znamená na vzdálenosti 150 kilometrů zvýšení nákladu pro dopravce o cca 300 korun. Jízda kamionu z Prahy přes Brno do Břeclavi směrem na Slovensko po dálnicích D1 a D2 pak na 250 kilometrové trase představuje zvýšení nákladů přibližně o 500 korun.

Z ekonomického hlediska je zvýšení mýtného vůči ostatním nákladům pro dopravce vzhledem k cenám pohonných hmot, amortizaci vozidla, platu řidiče a základní sazbě mýtného naprosto marginální. Proto žádný dopravce nebude nutit řidiče, aby čekal šest hodin na levnější sazbu mýta, jen aby pak ušetřil řádově stokoruny. Přitom by mu však odstavený kamion nevydělával a ušlý zisk by byl ještě navíc zvýšen o mzdu pro řidiče po dobu čekání, jenž samostatně představuje vyšší náklady než páteční příplatek za mýtné.

Zpoplatnění jen 2% silnic regulaci nezajistí, hrozí objíždění

Celý návrh je postaven jaksi na vodě, neboť doprava těžkých vozidel může být regulována pouze na 1 300 kilometrech zpoplatněných komunikací, což však představuje pouze 2% silniční sítě v České republice z celkových 56 000 kilometrů. Na zbylých téměř 55 000 kilometrech silnic tak v pátek k žádné regulaci dojít nemůže, neboť tyto silnice nepodléhají žádnému výkonovému zpoplatnění. Naopak zde hrozí při vyšší sazbě mýtného v některých trasách dokonce objíždění zpoplatněných úseků po silnicích I. a II. třídy. Příkladem může být trasa z Brna do Plzně přes Tábor na místo jízdy přes Prahu po zpoplatněných dálnicích.
Pokud by se tedy skutečně naplnily prognózy ministerstva dopravy, které předpovídají pokles až třetiny kamionů z dálnic, pak je velice pravděpodobné, že většina vozidel nezůstane stát, ale pouze bude zpoplatněné komunikace objíždět.

Srovnání cen mýtného se zahraničím

V tuzemsku platí kamiony přibližně čtyři koruny za kilometr, kdežto například ve Švýcarsku platí kamiony mýtné ve výši až 18 korun za kilometr, a to na všech silnicích. Sazby mýtného pro kamiony v Česku se tak více podobají zahraničním poplatkům za osobní auta. Například v Chorvatsku zaplatí na zpoplatněných dálnicích osobní automobil v průměru 1,40 Kč za kilometr, v Itálii pak téměř dvě koruny.

Slováci jsou dál

I když máme ministra dopravy Slováka, nedoháníme Slovensko tam, kde je před námi. Zatímco na Slovensku zavedli současně mýto na dálnicích i na silnicích I. tříd (věřme, že slovenská vláda se nakonec nenechá dotlačit k ústupkům vůči kamiónům jako Topolánkova vláda). V tomto ohledu se u nás ve své podstatě nic neděje. Naopak místo rozšiřování mýta na celou silniční síť – tedy švýcarská cesta, kde regulace kamiónů v praxi funguje – je u nás snaha spíše dostat do současného systému firmy Kapsch nové uživatele. Pro ně Ministerstvo dopravy rádo nakupuje za státní peníze další a další palubní jednotky. Místo, aby pokrylo celou silniční síť a vytlačovalo těžkou nákladní dopravu na železnici, raději rozšířilo mýto na malé náklaďáky. Dokonce zde byla snaha zavést elektronické, ale nepříliš inteligentní kupóny pro osobní auta. Komu tím prospívá?

Na regulaci doplatí autobusy

Vládní hrátky s dopravci na kočku a na myš sice tímto návrhem končí, ale doplatí na to autobusoví dopravci. Sdružení autodopravců ČESMAD Bohemia se tak může radovat, že vláda svůj původní návrh na omezení kamionů v pátek a o víkendu stáhla a místo něj zavádí pouze vyšší mýtné v pátek. Avšak původní návrhy na úplné omezení jízd kamionů v pátek a o víkendu počítaly s omezením pouze nákladní dopravy, které se autobusů vůbec netýkalo.

Nově schválené diferencované sazby mýtného platí pro všechna silniční vozidla nad 3,5 tuny, tedy i pro autobusy. Proto tuto vládní aktivitu kritizují autobusoví dopravci. Například pro ČT24 uvedl ředitel osobní dopravy ČSAD Vsetín Oldřich Holubář na adresu tohoto problému následující: „Haléřové slevy po zbytek týdne nám zdražení mýtného určitě nevyrovnají.“ Otázkou zůstává, proč by na Slamečkův pokus měli doplácet lidé cestující v pátek autobusy, třeba studenti vracející se ze škol domů.

Vyhodnocení nefunkčnosti se možná dočkáme až za 5 měsíců

To, jak tato pseudoregulace nebude funkční se však dozvíme až za 5 měsíců, kdy má být vše vyhodnoceno. Pak se údajně ministerstvo rozhodne co dále. Ministr Slamečka při rozhovoru na ČT24 připustil, že pokud by regulace nebyla funkční, může pak následovat další zvýšení mýtného.

Na závěr bych chtěl dodat, že výše uvedená fakta sice nezpracovaly za horentní peníze renomované konzultační firmy, naopak, postačila mi zde pouhá trojčlenka. Možná namítnete, že vláda na to má zpracované rozbory a analýzy. Ty však nikdo nikdy neviděl a ministr řekl pouze jedno číslo, že jedna třetina kamionů v pátek ze silnic zmizí. To však nemůže být pravda už jen proto, že máme zpoplatněno asi 1 300 kilometrů ze 56 000 kilometrů celé silniční sítě.

Celé toto divadlo je pouhá politická objednávka a výroba publicity úřednické vládě upozorňující, že se kamiony snaží v pátek ze silnic dostat. Ve skutečnosti se však jedná jen o politický taneček, ve kterém tancuje Ministerstvo dopravy s dopravci a tleskají jim k tomu dvě nejsilnější politické strany. Vyhodnoceno to má být zcela logicky až 1. července. To už bude dávno po parlamentních volbách a pravděpodobně si už na nějakou úřednickou vládu ani na ministra Slamečku nikdo nevzpomene. Nový ministr dopravy se už pak zařídí jistě po svém.

Dalším důkazem, proč tato pseudoregulace kamiony vlastně vůbec neomezí, by mohl být fakt, že změna sazeb mýtného a dražší zpoplatnění komunikací v pátek odpoledne nechává silniční dopravce naprosto klidnými. Kdyby je to totiž mělo jakkoliv více omezit, už by hrozili stávkou a blokádami dálnic. Jenže nemají důvod. Za mýtné totiž jejich kamiony zaplatí týdně v průměru pořád stejně. O kolik zaplatí navíc v pátek odpoledne, o tolik dohromady ušetří po zbytek týdne. A navíc Slamečka by přece nikdy neprosazoval něco, co měli zelení ve volebním programu do Sněmovny.

O tom, jak páteční omezování kamionů v praxi nefunguje, se budou moci všichni řidiči přesvědčit na českých silnicích již dnes od 15 do 21 hodin, kdy kamiony poprvé zaplatí vyšší sazby mýta.

Share

Můžete komentovat