Zář 19 2009

Stavíme drahé dálnice, levnější jsou bez DPH

dálnice D47, Ostrava-Hrušov

dálnice D47

I v době hospodářské krize se v České republice nadále pokračuje ve výstavbě drahých a předražených dálnic. Zároveň se však vytváří umělý mediální tlak, že finančních prostředků je málo a hrozí jakési „virtuální“ zpoždění výstavby dálniční sítě a nebo dokonce zastavení některých důležitých staveb. Realita je však zcela jiná, rozpočet státního fondu dopravní infrastruktury je pro rok 2010 navržen v rekordní výši 96 miliard korun. Stejně tak Ředitelství silnic a dálnic přišlo s inovací, jak uměle snížit cenu staveb o 16%. Realita je však zcela jiná …

Po mediálním tlaku v roce 2007, kdy se na téma výstavby drahých dálnic objevilo v médiích nespočet článků a odvysílalo několik televizních reportáží, přišlo Ředitelství silnic a dálnic s nápadem jak velice jednoduše a efektivně snížit ceny nově vybudované dopravní infrastruktury o 16% a tento postup v průběhu roku 2008 pomalu začalo aplikovat.

Řešení bylo jednoduché – uvádět u dokončených staveb ceny bez DPH – čímž se investiční prostředky na stavbu snížily z celkových 119% (cena s DPH) na pouhých 100% (cena bez DPH). Vznikl tak prostor k mediálnímu snížení ceny o 16% i když ve skutečnosti ty silnice a dálnice byly pořád stejně drahé. (Pozn. red – 16 procentní rozdíl vzniká tím, že cena s DPH je považována jako základní)

A tak zatím co dříve se ministři, náměstci, zástupci investora i zhotovitele stavby spolu dalšími pohlaváry chlubili, že otevřeli nový úsek dálnice za 6 miliard korun. Během roku 2008 došlo ke změně a přítomným hostům i zástupcům médiím se při stříhání pásky sdělilo, že to stálo „jen“ miliard pět. A to i přesto, že daň z přidané hodnoty byla zaplacena a ze státního fondu dopravní infrastruktury, ze kterého jsou tyto stavby financovány a ve skutečnosti bylo investováno miliard šest.

Ceny bez DPH se uváděly pro média i v tiskových zprávách a také na webu ŘSD. Ostatně tyto informace jsou na webu dodnes, např. u zprávy nově otevřeného
obchvatu Jablunkova nebo Holic, či u nového úseku rychlostní silnice R6 z Prahy do Pavlova.

Tímto, doslova marketingovým tahem, se podařilo virtuálně zlevnit drahé české dálnice o 16%. Nakonec se šlo ještě dále – bylo potřeba zmást nepřítele.

Cenový zmatek nad zmatek

Prozkoumáme-li internetové stránky Ředitelství silnic a dálnic pozorněji, pak zjistíme, že u některých aktualit, týkajících se nově otevřených silničních úseků již dokonce není vůbec napsáno, zda se jedná o cenu zahrnující daň z přidané hodnoty, či nikoliv.
Jedná se například o cenu nového úseku Mořice – Kojetín na dálnici D1 nebo obchvatu Jihlavy.

A naopak u některých dokončených staveb, např. nový úsek silnice I/57 u Vsetína je uvedena cena s DPH. To pak může u staveb, kde je uvedena obecně jen cena stavby, vzbuzovat dojem, že cena zahrnuje také DPH a pro srovnání s cenami staveb dokončených v loňském roce je potřeba ještě daň z přidané hodnoty odečíst. Avšak nikde není uvedeno, jestli cena stavby skutečně zahrnuje či nezahrnuje DPH.

Tím šikovným způsobem se vedení ŘSD podařilo vytvořit v cenách zmatek, aby se v tom nikdo příliš nevyznal a nemohl tak přesně srovnávat a analyzovat, jak je ten či onen usek silnice nebo dálnice předražený.

Related Images:

Share

Můžete komentovat