Bře 11 2009

Polsko dotuje kamiony po celé Evropě

Kamion

Kamion

Polská vláda v roce 2006 schválila dotační program na podporu zemědělství. Součástí tohoto programu byla i dotace na pohonné hmoty, zvláště biopaliv. Nyní polští zemědělci přišli na to, jak dotovanou naftu prodávat autodopravcům. Polsko tak začalo dotovat kamiony, čímž je v Polsku nákladní železniční doprava defakto odsouzená k zániku, pokud se tomu neudělá přítrž.

Tato skutečnost se samozřejmě odráží i ve zbytku Evropy, protože polští autodopravci se zemědělskou naftou jezdí po celé Evropě a stávají se všude bezkonkurenčně nejlevnějšími. Na českopolských železničních přechodech se již snížil počet přepravených zásilek o 75% a pokud si těch zbylých 25% chce železnice udržet, bude muset jít hluboko pod cenu. Na růžích ustláno nemají samozřejmě ani naši autodopravci, ani oni nemají šanci polským dopravcům konkurovat.

Tento stav však nemůže mít dlouhého trvání. Zlikvidoval by se tím dopravní trh po celé Evropě. Díky kabotáži, jenž zamezuje národním dopravcům přepravovat vnitrostátní zásilky v cizích zemích, sice nemohou polští dopravci přepravovat jiné zásilky, než které se týkají Polska, ale může tento trend znamenat přesunování průmyslu do Polska, protože se to prostě vyplatí. Firmám by se tak mohlo vyplatit vybudovat si za polskými hranicemi fiktivní mezisklady, přes které by své zboží posílali a mohli tak využívat levné polské dopravce. V praxi by to mohlo znamenat třeba to, že zboží z Čech do Německa by se začalo vozit přes polské mezisklady, ale i vnitrostátní zásilky by se mohly vozit přes Polsko, poněvadž jinak by díky příliš drahé dopravě nebylo české zboží schopné konkurovat polskému. Dá se předpokládat, že na to bude reagovat EU jako taková, protože chudé Polsko brzy nebude mít peníze na to, aby dotovalo naftu napájející kamiony po celé Evropě a buď samo těmto únikům udělá přítrž nebo bude muset žádat EU o finanční výpomoc.

Share

Můžete komentovat