Srp 04 2020

Znovuzrození DW

Vážení čtenáři Dopravního webu, dovoluji si Vám oznámit, že vlivem posledních událostí na tomto webu, které vedly k totálnímu úpadku tohoto média způsobené nedostatkem času původních majitelů a adminů, přebírám spolu s dalšími spolupracovníky tento web. Jako spoluzakladatel DW mi není jeho osud úplně lhostejný.

V minulosti jsem z tohoto webu pro nedostatek času odešel a vzdal se veškerých administrátorských i jiných práv a maximálně jsem jen občas přispíval nějakými články a komentáři. Nyní se vracím a pokusím se spolu s kolegy toto médium rozdýchat a vrátit mu původní lesk. Plánujeme mnoho změn. Hlavní změnou bude snaha o poloprofesionalizaci webu, která vyřeší problém nedostatku času jeho adminů se o něj dostatečně starat. Máme mnoho nápadů, které by mohly pomoci při reinkarnaci webu. Za prvé hodláme odstranit nedostatečné zabezpečení a zabezpečit web tak, jak je u podobných médií obvyklé. Především to bude znamenat konec anarchie, která na tomto webu vládla a odradila od něj všechny slušné přispivatele. Myšlenka předchozích majitelů absolutní svobody a necenzúry vedla k představě některých, že si tu mohou dělat, co chtějí a to vedlo k absolutní anarchii, která v konečném důsledku zavinila úpadek webu. Demokracie nerovná se anarchie. Svoboda slova je hezký pojem, ale v absolutním měřítku znamená úpadek. Člověk bohužel není na tak vysoké morální úrovni, aby se mohla svoboda uplatňovat v totálním měřítku. Plné věznice jsou důkazem, že nějaká kontrola a pravidla musí být. Nově bude mít DW jasně stanovená pravidla chování přispivatelů jak článků, tak komentářů a příspěvky nerespektující tato pravidla budou nekompromisně mazány. Tato omezení se budou však týkat jen formy příspěvků, nikoli témat. DW bude nadále otevřen všem názorům, jako to bylo v minulosti. Zakázána budou jen taková témata, která jsou v rozporu se zákonem.
Počítáme s tím, že dobré jméno DW nebude lehké obnovit, ale věříme, že se to podaří.
Jednou z hlavních změn bude vytvoření nové roviny, ve které se budeme věnovat hrám s dopravní tématikou a možná i vytvoření herní konzole, kde si zájemci o systémové dopravní hry budou moci vytvářet virtuální dopravní systémy a propojovat je s jinými hráči. Něco jako Transport Tycoon po síti. Které hry budou zde k dispozici bude záležet na zájmu vývojářů a majitelů takovýchto her, které hodláme kontaktovat a nabídnout jim tuto možnost na DW. Rozhodně neplánujeme zde provozovat závodní hry. Pouze hry, kde je možné vytvářet dopravní systém a to i jen jako vedlejší možnost, kterou daná hra umožňuje.
Další nápady, jak oživit DW, zatím nebudu prozrazovat z části proto, že ještě nevíme, jestli budeme mít dostatečný prostor k jejich realizaci. Nechte se překvapit.
Všem věrným i novým čtenářům DW děkuji a za celý nový tým vedený mou osobou slibuji, že uděláme vše proto, aby nový Dopravní web byl důstojným zástupcem dopravní tématiky.

Petr Herbrik alias Domažličák.

Share

Můžete komentovat