Kvě 30 2014

Otevřený dopis hejtmanovi Plzeňského kraje RSDr. Václavu Šlajsovi ve věci železniční dopravy

Vážený pane hejtmane,

Zbytečný vlak veze nežádoucí návštěvníky do regionu. Ilustrační foto M.Kouba

Zbytečný vlak veze „nežádoucí návštěvníky“ do regionu.
Ilustrační foto M.Kouba

dovoluji si reagovat na Váš článek „Železnici časem nahradí elektrobusy“ zveřejněný v Plzeňském deníku dne 26. 5. 2014, kde prezentujete svůj pohled na regionální železniční dopravu v Plzeňském kraji. Jsem přesvědčen, že Váš názor je zcela mylný a poplatný dávno překonaným názorům na roli regionální železnice. Samozřejmě, že každý má právo na svůj názor, ale zároveň za svá rozhodnutí nese osobní zodpovědnost. Zodpovědnost je o to vyšší – jak velké důsledky jeho rozhodnutí mají.

Hejtman kraje zastává vysokou manažerskou pozici. Rozhodnutí z této pozice ovlivňuje statisíce občanů kraje – zvlášť, pokud se jedná o tak zásadní, dlouhodobé a obtížně vratné rozhodnutí jako je snižování rozsahu dopravní obslužnosti kraje kolejovou dopravou. Promiňte mi, ale politická zodpovědnost je pro mě zcela prázdný pojem. Důsledky politické zodpovědnosti za devastaci veřejné dopravy již byly v uplynulých letech prakticky ověřeny v Pardubickém kraji a kromě milionových škod na uzavřených tratích to byl jen výsměch občanům.

Vážený pane hejtmane, Váš názor na železniční dopravu je zcela mylný. Infrastrukturní síť regionálních tratí je bohatstvím vašeho kraje. Je to dílo, které vybudovali Vaši předci a které by současná generace nedokázala vytvořit. Ale mnohem horší je, že jej nedokáže ve svůj prospěch ani využít.

Doporučuji Vám, pane hejtmane, navštívit některou ze zemí za západní hranicí Vašeho kraje a podívat se, jakým způsobem může moderní regionální železnice sloužit občanům. Není to samozřejmě železnice, o které mluvíte – je to moderní rychlá pohodlná doprava a proto občany hojně využívaná veřejná služba. Je to železnice, která je hlavní osou dopravy regionů, a tím výrazně napomáhá řešit problémy regionální nezaměstnanosti, stejně jako problémy mezi bohatým centrem a chudou periferií, které vyvolávají čím dál větší sociální tenze. Je to moderní dopravní prostředek, který ve spádových centrech snižuje dopravní kongesci i zábory veřejného prostoru pro další parkovací místa, které naopak individuální automobilová doprava potřebuje.

Moderní regionální železnice dokáže – na rozdíl od dopravy silniční – zajistit dopravní, sociální, ekonomickou i environmentální udržitelnost regionu a zvýšit energetickou bezpečnost. Není to zastaralá „socka“ za kterou jí považujete Vy, vážený pane hejtmane, ale je to moderní dopravní systém rekonstruovaný z prostředků EU – z prostředků, které naše politická reprezentace nedokáže využít a raději je bude vracet zpět do Bruselu.

Vážený pane hejtmane, Váš názor rozhoduje o postoji nejen Vašich úředníků ale i cestujících k veřejné dopravě – zda ji budou považovat za „socku“ nebo za celoplošný rozvojový prvek kraje, ale také o tom, jaký tlak bude vyvíjen na dopravce, na vlastníka infrastruktury a na související subjekty, které rozhodují o tom, jestli regionální železnice ve Vašem kraji půjde do útlumu nebo se bude rozvíjet ve prospěch občanů.

To že Vám tento systém, koleje ani vlaky nepatří, je jen pouhopouhý alibismus. Tím, že systém platíte, tak o něm rozhodujete a máte dostatečné politické páky, abyste jej ovlivnil žádoucím směrem. S tímto Vaším postojem je jasné, že železnice kraje půjde do trvalého a ve většině případů zřejmě do nevratného útlumu. Je a bude to jen na škodu kraje a jeho občanů. V konkurenčním prostředí současné společnosti a jejich socioekonomických trendech to bude jen další slabina pro Váš kraj a jeho občany.

S úctou

Miroslav Vyka
prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě

Related Images:

Share

Můžete komentovat