Zář 05 2012

Srovnání měst (3) – Vídeň obecně

Tento příspěvek je 3. částí z 13 článků Vídeň, Mnichov, Kodaň, Praha

Vídeň.

Hlavní město a zároveň jedna ze spolkových zemí Rakouska čítá 1,714 tisíc obyvatel. Nachází se ve východní části země. Rozkládá se na 415 km2 a je členěna na 23 městských okresů. V aglomeraci zasahující do sousedních spolkových zemí Dolní Rakousy a Burgenland žije celkem 2,4 miliony obyvatel.

Vídeň leží na Dunaji, který protéká severozápadně od centra. Většina území je rovinatá s průměrnou nadmořskou výškou 200 m. n. m., ale na západě město ohraničují až 500 metrů vysoké kopce Vídeňského lesa. Podnebí je podobné Praze, tedy středoevropské. Sněhové srážky v zimě jsou nepravidelné. Sněhová pokrývka vyšší než 20 cm není častá.

Pohled na Vídeň z nejvyššího z kopců na východě.

Podíly vykonaných cest v dopravě

Dle oficiálních údajů města bylo v roce 2010 vykonáno 31 % cest autem, 36 % veřejnou dopravou, 28 % pěšky a 5 % na kole1). Když srovnáme podíly počtu vykonaných cest v jednotlivých letech, vidíme, že dopravní chování se skutečně daří měnit. Za 17 let se podařilo snížit podíl automobilové dopravy o 9 procentních bodů a zároveň navýšit VHD o 7 procentních bodů (viz grafy a tabulka).  Počet aut na tisíc obyvatel je nízký – 391 (viz graf). Hlavními faktory úspěchu jsou rozšiřování sítě metra a zón placeného parkování.

Vídeň pracuje na postupné přeměně dopravního chování svých obyvatel[1]. V roce 2003 přijala masterplan dopravy, který umocňuje význam šetrnějších druhů dopravy.  Pěší, cyklistická a hromadná doprava mají růst a nahradit část cest autem. Plán si klade za cíl v roce 2020 dosáhnout podílů 25 % cest autem, 40 % veřejnou dopravou, 27 % pěšky a 8 % na kole. Společně by tři čtvrtiny cest měly být vykonány jinak než individuální automobilovou dopravou (IAD). Počet kilometrů najetých auty v ulicích by se neměl zvyšovat. Naopak dnes se daří v centru množství aut snižovat. V roce 2010 bylo uspořádáno referendum o mýtném pro motorová vozidla za vjezd do centra. 70% respondentů se vyjádřilo proti7).[1]    Informace v tomto odstavci (2,8).

Tabulky a seznam zdrojů samostatně zde.

Pokračování příště.

Share

Můžete komentovat