Zář 05 2012

Srovnání čtyř měst (2) – zdroje a tabulky

Tento příspěvek je 2. částí z 13 článků Vídeň, Mnichov, Kodaň, Praha

Tento článek je nezbytnou součástí série postupně vycházejících dílů mé maturitní práce. Najdete tady tabulky, na které z textu odkazuji a seznam zdrojů, ze kterých jsem čerpal. Pro jednotlivé zdroje jsou v textu uvedena malá čísla.

Tabulky a grafy

Zdroje: Vídeň (1,8), Mnichov (13), Kodaň (40), Praha (4)

1    a 1% motocykly.

2    Cíl na rok 2015

Zdroje: Vídeň (10), Mnichov (13), Praha (4)

1   Jen Wiener Linien

2    PID, území Prahy

3    Jen autobusy dominantního dopravního podniku

Zdroje: Vídeň (5), Mnichov dopočítán z (14), Praha (4), Kodaň (33)

pro celé území města. Zdroje: Vídeň (10), Mnichov (19), Kodaň (22)

Seznam zdrojů

1) Daseinsvosorge – ÖPNV. Wiener stadtwerke [online]. © 2011 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.nachhaltigkeit.wienerstadtwerke.at/daseinsvorsorge/oepnv/modal-split.html

2) TRANSPORT MASTER PLAN VIENNA 2003 Abridged Version [online]. 2006[cit. 2012-02-16]. ISBN 3-902015-58-6. Dostupné z: http://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/shop/broschueren/pdf/mpv2003-kurzfassung-englisch.pdf

3) U-Bahn-Taxe und Gastgärten teurer. In: Wiener Zeitung Online [online]. 14.12.2011 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/chronik/418854_U-Bahn-Taxe-und-Gastgaerten-teurer.html

4) Ročenka dopravy Praha 2010 [online]. 2011 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.tsk-praha.cz/rocenka/udi-rocenka-2010-cz.pdf

5) Vienna in figures 2011 [online]. 2011 [cit. 2012-02-16]. ISBN 1028-0723. Dostupné z: http://www.wien.gv.at/statistik/pdf/viennainfigures.pdf

6) Wien – ASFINAG. Asfinag.at [online]. [cit. 2012-02-13]. Dostupné z: http://www.asfinag.at/strassennetz/wien

7) Osobní konzultace, pan Mareš, mluvčí pro dopravu a životní prostředí z vídeňské Strany Zelených

8 ) Osobní konzultace, Gregor Stratil-Sauer, odbor plánování dopravy města Vídně

9) Wiener linien Jahresbericht 2010 [online]. 2011 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.wienerlinien.at/media/files/2011/wl_jahresbericht_2010_51536.pdf

10) Jahreskarten werden billiger – wien.ORF.at. Wien.ORF.at [online]. 11.10.2011 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://wien.orf.at/news/stories/2505046/

11) P + R Tarife. Park and Ride in Wien [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.parkandride.at/Tarife.html

12) The Copenhagen Post: The Danish news in English [online]. 24.1.2012 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.cphpost.dk/news/national/radikale-congestion-zone-should-fund-bicycle-superhighways

13) Sustainable mobility for Munich 2010, Sustainability report of MVG http://www.mvg-mobil.de/en/images/mvg_nachhaltigkeitsbericht_02052011_eng.pdf

14) MVV in Zahlen. MVV [online]. © 2012 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.mvv-muenchen.de/de/der-mvv/mvv-in-zahlen/index.html

15) Cycling policy: The Bicycle Mayor. Cyclingmobility – the international journal for cycling mobility [online]. © 2012 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.cyclingmobility.com/the-bicycle-mayor/

16) Call-A-Bike. Bikeoff [online]. © 2008 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.bikeoff.org/design_resource/DR_schemes_public_hire_examples_Call-A-Bike.shtml

17) Evaluation of Data [online]. 2011 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.segmentproject.eu/hounslow/segment.nsf/Files/SFF-76/$file/SEGMENT%20Deliverable%202-2%20Evaluation%20of%20Data.pdf

18) Nahverkehr München neue Tramlinien – München – Aktuelles. Tz-online.de [online]. 24.02.11 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.tz-online.de/aktuelles/muenchen/vier-tramlinien-sind-beschlossene-sache-tz-1135868.html

19) Fares overview. MVV [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.mvv-muenchen.de/static_languages/en/home/tickets/faresoverview/index.html

20) Mnichov – tramvaje (říjen 2005). MHD zastávka [online]. 2004-2012 © [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://mhd.zastavka.net/fd-svet/mnichov2.phtml

21) Mnichov – metro a S-Bahn (říjen 2005). MHD zastávka [online]. 2004-2012 © [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://mhd.zastavka.net/fd-svet/mnichov1.phtml

22) München (Munich). Europe-wide information on Low Emision zones [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.lowemissionzones.eu/countries-mainmenu-147/germany-mainmenu-61/munchen

23) Projekte. Muenchen.de [online]. © 2011 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/baureferat/projekte/

24) Umweltzone in München. Muenchen.de [online]. © 2011 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.muenchen.de/verkehr/auto/umweltzone.html

25) Europe-wide information on Low Emision zones [online]. [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.lowemissionzones.eu/

26) S-Bahn. Change Here [online]. 2004-2012 © [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://changehere.wordpress.com/tag/s-bahn/

27) PIRAUX, Jonathan. Factors influencing the development of the urban cycling. A case study of three European cities: Brussels, Copenhagen and Vienna[online]. 2010 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://homepages.vub.ac.be/~jevdeven/WISSELBOX/MAthesis_4Cities_PIRAUX_JONATHAN_cohort1.zip. Diplomová.

28) Tempo-30-Zonen. Muenchen.de [online]. © 2011 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Kreisverwaltungsreferat/Verkehr/Verkehrssicherheit/Tempo-30-Zonen.html

29) Tempo 30: Bezirke und Öffis wollen sich nicht ausbremsen lassen – Verkehr in Wien. DerStandard.at [online]. © 2012 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://derstandard.at/1325486093092/Verkehr-in-Wien-Tempo-30-Bezirke-und-Oeffis-wollen-sich-nicht-ausbremsen-lassen

30) Tempo 30 – Zonen. Www.nefkom.net [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.nefkom.net/b.zunner/schilderwald/Tempo30.pdf

31) PRISER OG BILLETTER. Københavns Metro [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.m.dk/Koer+med+Metroen/Priser+og+billetter.aspx

32) PARK & RIDE. In: Københavns Metro [online]. [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.m.dk/Metronyt/Artikler/2011/Park+and+Ride.aspx

33) Bæredygtighedsprofi ler for bydele i Københav. ISBN 978-87-563-1400-8. Dostupné z: http://vbn.aau.dk/files/19052060/SBi_2009-26.pdf. Statens Byggeforskningsinstitut.

34) Backround. In: Københavns Kommune [online]. 16.1.2012 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/CityAndTraffic/CityOfCyclists/CopenhagenCyclePolicy/Background.aspx

35) Copenhagen City of CyClists Bicycle Account 2010 [online]. 2011 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.kk.dk/sitecore/content/Subsites/CityOfCopenhagen/SubsiteFrontpage/LivingInCopenhagen/CityAndTraffic/CityOfCyclists/~/media/439FAEB2B21F40D3A0C4B174941E72D3.ashx

36) ECO-METROPOLIS: OUR VISION FOR COPENHAGEN 2015 [online]. 2008 [cit. 2012-02-16]. ISBN 978-87-7072-000-7. Dostupné z: http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_publikationer/pdf/674_CFbnhMePZr.pdf

37) Critical Mass Version 2.0. In: Copenhagenize.com [online]. 5.2.2012 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.copenhagenize.com/2012/02/critical-mass-version-20.html

38) SKLÁDANÝ, Pavel. Jak dál ve zklidňování dopravy ve městech a obcích?. Moderní obec [online]. 2006, č. 10 [cit. 2012-02-16]. ISSN 1211-0507. Dostupné z: http://moderniobec.ihned.cz/c4-10005030-19645010-C00000_d-jak-dal-ve-zklidnovani-dopravy-ve-mestech-a-obcich

39) SKLÁDANÝ, Pavel. Plošné zklidňování dopravy, zóny 30. Observatoř bezpečnosti silničního provozu [online]. © 2008 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://www.czrso.cz/index.php?id=540

40) CULLINANE, Kay. Smarter Travel in Six European Cities A Precedent Study [online]. Limerick, 2010 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.limerickcity.ie/Transport/StrategiesandPlans/SmarterTravel/SmarterTravelStage2Bid/3%20European%20Precedent%20Study%20(separate%20volume)%2015.02.11.pdf. Diplomová. University of Limerick.

41) PUCHER, John. Infrastructure, programs, and policies to increase bicycling: An international review. Preventive Medicine [online]. 2010, č. 50 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://policy.rutgers.edu/faculty/pucher/Pucher_Dill_Handy10.pdf

42) INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ NA ÚZEMÍ AGLOMERACE HLAVNÍ MĚSTO PRAHA [online]. 2010 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://www.praha.eu/public/65/61/22/774095_62687_Aktualizace_Programu.pdf

43) HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Satra, Mott MacDonald, Envisystem. Soubor staveb Městského okruhu č. 0081 a č. 0094 a Libeňské spojky č. 8313.:Dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Souhrnné hodnocení. [online]. [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp

44) Cyklistů v Praze stále přibývá. In: Magistrát hl. m. Prahy, Portál hlavního města Prahy [online]. 15.11.2010 [cit. 2012-02-16]. Dostupné z: http://doprava.praha-mesto.cz/(pdpuj145mjz12kjhoxygswqr)/zdroj.aspx?typ=2&Id=85213&sh=-1535858384

45) Cycling in Copenhagen. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Cycling_in_Copenhagen

46) Trams in Vienna. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Trams_in_Vienna

47) Copenhagen Metro. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_Metro

48) Copenhagen. Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen

49) Síť pozemních komunikací v Praze. Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%AD%C5%A5_pozemn%C3%ADch_komunikac%C3%AD_v_Praze

50) Münchner Verkehrs- und Tarifverbund, Wikipedia, the free encyclopedia [online]. [cit. 2012-02-15]. Dostupné z: http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnchner_Verkehrs-_und_Tarifverbund

51) Výsledky průzkumu cyklistických preferencí pro hlavní město Praha, TSK, 2010.

Pozn. edit 19.10.2012: následující zdroje byly přidány až v průběhu vydávání série článků k aktualizaci údajů k současnému stavu:

52) Parkovací zóny se rozšíří na Jarov a Prahu 5, 6 a 11. [online]. 26. 6. 2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupné z:http://www.metro.cz/parkovaci-zony-se-rozsiri-na-jarov-a-prahu-5-6-a-11-fr4-/co-se-deje.aspx?c=A120626_134305_co-se-deje_jbs

53) PACLÍKOVÁ, Adéla. Karlínský příklad táhne, třicítku v ulicích chtějí další části Prahy. Praha.idnes.cz [online]. 10.10.2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/tricitka-v-praze-0kd-/praha-zpravy.aspx?c=A121010_1838915_praha-zpravy_ab

54) PACLÍKOVÁ, Adéla. Praha nemá peníze na dokončení Městského okruhu, nahradí ho Průmyslová.Praha.idnes.cz [online]. 21.9.2012 [cit. 2012-10-19]. Dostupné z: http://praha.idnes.cz/dostavba-mestskeho-okruhu-v-praze-d5g-/praha-zpravy.aspx?c=A120921_1831803_praha-zpravy_sfo

Share

Můžete komentovat