Úno 17 2011

Praha utratí nejvíce peněz za nejméně účinná dopravní řešení

Nebojte, na autíčka bude peněz dost.

Následující text je tiskovou zprávou iniciativy Auto*Mat.

Žijete-li v Praze a zajímá-li vás, kam směřují vaše daně, odpovědět se dá jednoduše: do betonu dálnic a tunelů. Stejně jako v posledních sedmi letech, i letos vydá hlavní město největší díl svých finančních zdrojů na stavby kapacitních silnic pro automobily (1), (2), (3). To je však nejméně efektivní způsob, jak řešit dopravu ve městě. Pražské zastupitelstvo schválilo rozpočet právě dnes. Dobrou zprávou je, že oproti minulým rokům mírně vzroste objem peněz na obnovu tramvají, autobusů a vozů metra.

„Přestože Pražané vykonají autem pouze třetinu svých cest, město vynakládá na nové kapacitní silnice většinu dopravního rozpočtu. Je přitom zjevné, že právě neregulovaný automobilismus je příčinou silného znečištění životního prostředí a nedůstojných podmínek pro chodce v centru města,“ komentuje rozpočet Jakub Stránský z iniciativy Auto*Mat. Ta dnes vyzvala zastupitele, aby změnili mnohaletý trend a výrazně posílili investice do veřejné dopravy, kterou ke svým cestám využívá největší část Pražanů.

„Vysoké investice do dopravních staveb značně zatěžují městský rozpočet. Nezbývají pak peníze na další potřeby obyvatel. Autostrády mají přitom tu povahu, že dopravní potřeby města nikdy nevyřeší. Čím víc je silnic, tím víc je aut, přičemž se neustále zhoršuje kvalita životního prostředí,“ dodává Jakub Stránský.

Praha bude v roce 2011 hospodařit s nižším rozpočtem než loni, přesto rozpočet není vyrovnaný. Město se nemusí zadlužit jen díky tomu, že deficit na straně rozpočtových příjmů se daří vyrovnat z přebytku hospodaření z minulých let (4). Celkem bude Praha hospodařit s 46,4 miliardou korun. Další peníze, které může Praha využít, přicházejí ve formě dotací EU na rozvoj veřejné dopravy. Aktálně se jedná o prodloužení trasy metra A do Motola.

Rozpočet na letošní rok téměř nepočítá se stavbami pro bezmotorovou dopravu. Na samostatné úpravy chodníků, bezbariérové přechody a cyklistickou infrastrukturu je vyčleněno pouze 85 milionů korun. Vzhledem k tomu, že pěšky chodí po Praze úplně každý, je výše prostředků zjevně podhodnocená. „Můžeme se obávat, že v příštích čtyřech letech se nedočkáme žádného zlepšení ulic Prahy pro chodce a cyklisty,“ říká Jakub Stránský z Auto*Matu.

Město neplánuje žádné investice do železniční dopravy, která by přitom z hlediska své rychlosti a kapacity mohla hrát významnou úlohu v přepravě Pražanů. Rozvoj železnice by mohl urychlit příspěvek Prahy na výstavbu nových zastávek, například v Podbabě, kam se nyní prodlužuje tramvajová trať, dále například Rajská zahrada, Vyšehrad, Kačerov, U Kříže nebo Depo Hostivař.

Dává Praha dostatek peněz do pěší a cyklistické dopravy?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přílohy:

1) Vybrané položky kapitoly 03 – doprava z rozpočtu HMP v letech 2004 – 2011 (údaje jsou v miliardách Kč)

2) Určení kapitálových výdajů z kapitoly 03 – doprava z návrhu rozpočtu HMP v letech 2004 – 2011

3) Vybrané položky kapitoly 03 – doprava z rozpočtu HMP v letech 2004 – 2011 – zdroj dat z aktuálního návrhu rozpočtu

4)Bilance návrhu rozpočtu HMP na rok 2011
http://magistrat.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=77753&sh=1931924915

5)Bilance návrhu rozpočtu HMP na rok 2010
http://magistrat.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=73377&sh=922581004

6)Kapitola 03 rozpočtu věnovaná dopravě v gesci náměstka Karla Březiny návrhu rozpočtu HMP na rok 2011
http://magistrat.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=77753&sh=1931924915

7)Kapitola 03 rozpočtu věnovaná dopravě návrhu rozpočtu HMP na rok 2010
(zdroj: archiv)

8)Komentáře ke kapitole 03 návrhu rozpočtu HMP na rok 2011
http://magistrat.praha-mesto.cz/zdroj.aspx?typ=4&Id=77765&sh=1253249087

9)Průzkum veřejného mínění „Cyklistická doprava v Praze“ realizovaný agenturou GfK pro Technickou správu komunikací
http://www.prahounakole.cz/2009/03/cyklopruzkum-i-prazsti-cykliste-dnes-a-zitra/

Related Images:

Share

Můžete komentovat