Srp 27 2010

Trolejbusová trať na plzeňská Borská Pole otevřena

Slavnostní přestřižení pásky

V pátek 27.8.2010 byla po mnoha odkladech slavnostně uvedena do provozu celých 15 let očekávaná trolejbusová trať do průmyslové zóny Borská Pole. Stalo se tak v 10 hodin, 18 minut, kdy byla slavnostně přestřižena páska před novým kloubovým trolejbusem Škoda 27 Tr.

Cesta k této trati byla, jak je z předchozích řádků patrné, dlouhá a trnitá. Nejprve politické sliby kombinované s nezájmem, pak nedostatek financí a nakonec klasický šlendrián, který otevření oddálil o pár měsíců. Nicméně nová trať je ode dneška skutečností a od soboty bude v pravidelném provozu s cestujícími, kdy bude zároveň spuštěna tzv. druhá etapa optimalizace linkového vedení MHD.

Jak měla stavba trati své opodstatnění v době konjunktury druhé poloviny 90. let, nyní již svého hlavního smyslu v podstatě pozbyla a její realizace je spíše odrazem dlouhodobého plánování, než akutní dopravní potřebou.

Dnešní první trolejbus na trati, jeho výskyt však s akcí nesouvisel ...

Poslední otevření zcela nové tratě s novou linkou, se v Plzni odehrálo v roce 1988, tedy před 22 lety. Tehdy byla nahrazena velmi vytížená autobusová linka číslo 29 trolejbusovou linkou č. 16 v lehce pozměněné trase tak, aby obsloužila větší území. Tehdy se to podařilo a na linku musela být záhy nasazována kloubová vozidla, aby vůbec šestnáctka zvládla poptávku cestujících.

U dnes otevřené trati, respektive tratí, je tomu trochu jinak. Díky tomu, že od plánu po realizaci uplynulo v plzeňských řekách již hodně vody, došlo jednak k částečné změně původně uvažované trasy po Borských Polích, kde již byly v 90. letech postaveny stožáry trakčního vedení. Ty se nakonec, prý z technických důvodů, nevyužily ani při stavbě trati v původně plánované stopě. Jednoznačně nejvytíženější autobusovou linkou se za léta rozvoje průmyslové zóny stala linka číslo 30, která je však trasována zcela odlišně od linky trolejbusové, a ač její podstatná část z Doubravky na Bory vede pod trakčním vedením, její „elektrizace“ se překvapivě nepřipravuje. Druhou nejvytíženější autobusovou linkou je linka číslo 41, která má to štěstí, že alespoň polovina její trasy bude nyní nahrazena trolejbusem. Háček je ale v tom, že současný sedlový interval odpovídající poptávce, činí úctyhodných 30 minut, přitom v Plzni je u trolejbusových linek obvyklý interval 10 minut. To samo již naznačuje, že najít příhodnou podobu linkového vedení pro v podstatě „nechtěné dítě“, byl nadmíru složitý úkol a jen budoucí týdny a měsíce ukáží, jaká bude funkčnost a ekonomická návratnost systému.

Další plány

Svezl se i pan primátor ...

Dle informace předsedy představenstva PMDP, Ing. Jiřího Šnebergera by měla být v příštím roce dokončena další „potřebná“ trolejbusová trať a to v ulici U Trati. Zde je sice již příprava natolik pokročilá, že před 10 lety byly položeny i napájecí kabely, které jsou funkční, nicméně trať vede místy, kudy dnes ani žádná linka MHD trasována není a to zejména z toho důvodu, že zde chybí jakýkoli cíl pro cestující. Avšak fandové se jistě zaradují z nových kilometrů tratí a nakonec třeba při výlukách se trať bude opravdu hodit, ač při nedávné výluce Americké třídy, kudy projíždí všechny trolejbusové linky, tato postavena nebyla …

O kdysi připravovaných a částečně rozestavěných trolejbusových tratích do severního sektoru města (Lochotín, Vinice, Košutka) se již nehovoří, o výstavbě zmíněné potřebné trati na části trasy linky 30 (a na celé trati nově vzniklé autobusové linky 29), se neuvažuje.

Ohledně vozidel je jistě zajímavá zpráva, že budou pokračovat dodávky nových trolejbusů a to konkrétně právě představenou typovou řadou Škoda – Solaris (26 Tr a 27 Tr), která se sice již vyrábí téměř dva roky, avšak do dopravy osob v Plzni zasáhne poprvé. Do konce roku by v Plzni mělo jezdit celkem 6 trolejbusů tohoto typu. Dle Ing. Šnebergera prý dnes jiné trolejbusy nikdo jiný nevyrábí (?).

Pro komplexní informaci není bez zajímavosti, že se PMDP rozhodly pro komerční účely pořídit od každé trakce dvě historická vozidla, což je ohromný posun ve vnímání historie podniku, oproti přístupu v poměrně nedávné době, kdy byla cenná historická vozidla, na kterých již probíhala renovace, likvidována.

Trať o délce 4,5 kilometru od nádraží Jižní předměstí do průmyslové a obchodní zóny Borská pole, začnou využívat cestující od soboty 28.8.2010. Náklady na realizaci činily 162 milionů korun, z toho 120 milionů pokryla dotace z evropského programu ROP.

Share

Můžete komentovat