Srp 09 2010

York

Tento příspěvek je 2. částí z 3 článků Cesta do Anglie

York = "Anglická Kodaň"

York se nachází na půl cesty mezi Londýnem a Skotskem. Město velikostí srovnatelné s Plzní s tím rozdílem, že většinu Plzně tvoří přerušovaná sídliště. U Yorku to jsou kompaktní předměstí tvořená typickými anglickými řadovými domky. Centrum města má velký historický význam. Do průmyslové revoluce bylo druhým největším sídlem po Londýně v Anglii. Stále je obehnáno hradbami. Město není příliš velké. Od kraje do centra je to maximálně pět kilometrů. Krátké vzdálenosti spolu s rovinatým terénem vytvářejí ideální podmínky pro cyklodopravu.

Ne největší, ale uznávaný jako hlavní město kraje Yorkshire má rovněž status „cycling city“. Jízda na kole zde každodenně tvoří 15-20% cest vykonaných po městě. Spolu s Cambrigde a Oxfordem se v tomto ohledu jedná o přední anglické město (průměr v celém Spojeného Království je 2% podílu cyklistické dopravy). K takovému úspěchu vedla dlouhá cesta. V sedmdesátých letech po dostavění vnějšího městského okruhu lidem došlo, že většina provozu na ulicích není tranzit, ale vnitroměstská automobilová doprava. Tehdy se starosta odvážil vytvořit pěší zónu v centru města. To rozhodnutí připomíná pamětní deska na náměstí a ve dne v noci živé pěší ulice.

Pohled přes řeku na katedrálu.

Vjezd aut do centrální části je omezen, ale nutná obsluha je vpuštěna. Rovněž je zde velmi drahé parkování. Od osmdesátých let na krajích města funguje systém 5 záchytných parkovišť P+R. Prý dobře a bez podpory z veřejných prostředků. Řidiči radši zaplatí za autobus, než aby pětkrát dráž parkovali v centru. „Záchytné“ autobusy ale provozuje jiná společnost než místní MHD a bohužel v nich neplatí stejné jízdenky.

Okolo katedrály, kdysi vedla rušná silnice. Dnes slouží chodcům a cyklistům a nezbytné obsluze auty. Díky přesunutým stáním jsou cyklisté první, kdo křižovatkou projedou.

York má v ledasčems horší podmínky než Praha. Dražší MHD, delší intervaly, pouze autobusy, i přes snahu větší podíl automobilové dopravy (50%, UK 65%). Na tramvaje zrušené po druhé světové válce už nikdy znovu nebudou peníze. Město si tedy větší atraktivitu tramvajové dopravy snaží vynahradit originálně vypadajícími autobusy. V oblastech, kde tramvajová doprava ve větším měřítku přežila (hlavně střední a východní Evropa) jsou tramvaje ve městech o necelých 200 000 obyvatelích obvyklé.

Místní "tramvaj"

Ale tady se s problematikou vztahu člověk – doprava ve městě doopravdy něco snaží dělat. Propagují jízdu na kole už ve školách. Práce s mladou generací je totiž klíč ke změně společnosti. Parkování pro kola u všech škole je zajištěno. Výsledek? 10% studentů jezdících do školy na kole. Tady se ale naráží na předsudky ze strany rodičů, že je to nebezpečné a podivné. I přes respekt ze strany řidičů si mnoho lidí myslí, že ježdění na kole v provozu je stále nebezpečné. Město financuje projekty, které mají za cíl představit kolo jako dopravní prostředek 21. století a také jako módní záležitost.

V Yorku se do školy na kole jezdí, ale většina mých kamarádů u nás v Praze nemá kde bezpečně kolo zaparkovat.

Věřím tomu, že u nás by stačilo tak málo. Jsem přesvědčen, že spoustu studentů by začalo jezdit do školy na kole, pokud by měli kudy jet a kde zaparkovat. V Praze městská vyhláška stanovuje pro developery minimální počet parkovacích míst pro auta, které musí v nové zástavbě postavit.  Dokonce byly případy, kdy se tím developeři nechtěli kvůli zvýšeným nákladům řídit, protože to bylo například poblíž stanice metra. Nechápu proč ta samá vyhláška nestanovuje pro novou výstavbu nejen počet parkovacích míst pro kola ale i třeba obsluhu veřejnou dopravou. Vyhláška pak vede k tomu, že pod nově postaveným činžákem jsou plná podzemní parkoviště a je i plná ulice, ve které auta původně parkovat neměla. Často je to vzdálené od MHD a nikoho nesvazuje povinnost jí tam někdy zavést.

Myslíte si, že je vhodné přizpůsobovat novou zástavbu ve městech automobilové dopravě? (Dostatek parkovacích míst, hlavní ulice dál od zástavby oddělené protihlukovými zdmi,...)

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Ale zpět do Yorku, v současné době mají problém s přetíženým vnějším okruhem. Řidiči si paradoxně cestu zkracují přes město. Radnice proto zvažuje rozšíření okruhu a zavedení mýtného za vjezd do centra.

Spojené království je vlažnější, co se týče přispívání na provoz veřejné dopravy. MHD je zde výrazně dražší. Za jednorázovou jízdenku v Londýně jsem platil 4 Libry a za celodenní 7. Železniční doprava byla v minulosti divoce zprivatizována. To vedlo na jednu stranu k rušení tratí, na druhou stranu konkurence přinesla růže formou zvýšení počtu cestujících na hlavních tratích.

Protestů proti rušení lokálek bylo ve Spojeném Království nevyslyšeno doopravdy hodně.

York je důležitou železniční stanicí na trati East Coast Main Line z Londýna do Skotska. Vyráběly se tu železniční vozy. Je zde rovněž Národní železniční muzeum s obrovskou sbírkou lokomotiv, fotek, textů, modelových vláčků, vagónů, cedulí… Vstup je zdarma. Podle mého názoru tím muzeum vydělá více. Protože naláká víc lidí a pak si poprosí o dobrovolné příspěvky, a tím si zdá se vydělá víc, než kdyby vstupné vybíralo. Dvě a půl hodiny na návštěvu mi bohužel nestačilo. Pro železničního nadšence je akorát celý den. Následuje video ze železniční tématikou ze starých časů.

Related Images:

Share

Můžete komentovat