Kvě 25 2010

Tramvaje v Kiruně

Muzejní tramvaj těsně před ukončením provozu

Za polárním kruhem, ve  švédském městě Kiruna relativně do nedávna existoval jeden z nejsevernějších tramvajových provozů na světě. Toto severské hornické město má necelých 20 tisíc obyvatel a se světem jej spojuje železnice Narvik (norský přístav) – Luleå (švédský přístav). V Kiruně najdeme železnorudné doly, hloubka dolu je téměř 1200 pod povrchem a vzhledem k propadům terénu způsobených těžbou, městu hrozí podobný osud, jako českému Mostu: přesun centra.

Důlní společnost LKAB (Luossavaara-Kirunavaara AB) zřídila tramvajovou dopravu pro snazší dojíždění zaměstnanců do práce. Tramvaj v Kiruně jezdila od roku 1907 a měla 3 pojmenované linky, které byly též samostatnými systémy. Bergbanan (horská linka), stadssparvägen (městská tramvaj) a gruvsparvägen (důlní tramvaj). Horská linka byla zrušena v roce 1955, po té, co byla v roce 1949 postavena silnice do dolů. Nejdelší městská linka měřila 8 km, byla v roce 1958 nahrazená autobusy. V letech 1941-1964 se používaly tramvaje pro zaměstnaneckou dopravu uvnitř dolů, vozy pro tuto linku byly nakupovány z celého Švédska. Rozchod městské linky byl 1000 mm, u ostatních systémů není rozchod autorovi znám.

Kiruna byla těžce zasažena hospodářskou stagnací na začátku osmdesátých let minulého století. V roce 1982 byl založen Tramvajových klub Kiruna, který dostal nápad na záchranu a obnovu původních tramvají. Díky regionálnímu programu na pomoc nezaměstnaným, byly tramvaje poměrně brzo obnoveny a na jihozápadě Kiruny byla postavena nová 1,6 km dlouhá muzejní trať, vedoucí k ústředí LKAB. Provoz byl zahájen v roce 1984.

Po necelých deseti letech již činnost Tramvajového klubu nebyla příliš valná, byl zájem o rozšíření oblasti těžby a protože trať vedla v podstatě po hraně jámy, bylo rozhodnuto, že poslední sezonou tramvaje bude rok 1993. Tramvajová trať Industriområdet zanikla a tramvaje skončily v muzeu. Avšak ještě dnes najdete zákres tramvajové trati na mapách Google, kde při přepnutí pohledu na satelitní snímky již spatříte pouze dobře viditelné těleso tratě, které asi z 1/4 pohltila důlní činnost.

Share

Můžete komentovat