Dub 16 2010

Konec tramvají v Rjazani

Rjazaň

Takhle vypadaly rjazaňské tramvaje ještě nedlouho před zrušením

Zhruba půlmilionová Rjazaň (rusky Ряза́нь) je starobylé město, vzdálené necelých 200 km jihovýchodně od Moskvy je správním střediskem Rjazaňské oblasti. Od 13.11.1949 město obsluhují trolejbusy a od 3.1.1963 do 15.4.2010 zde také jezdily tramvaje.

V padesátých letech 20. století byla za městem vybudována ropná rafinerie. Autobusy dopravu nezvládaly, tak byla v letech 1961 až 1963 vystavěna z centra Rjazaně tramvajová trať, která tehdy sloužila jen provozu rafinerie. V podstatě se jednalo o účelovou linku pro návoz zaměstnanců do tohoto stěžejního podniku ve městě. Délka tratí byla byla něco málo přes 11 km, z toho cca 600 m měla manipulační trať do vozovny. Navíc zde byly u továren v průmyslové oblasti vybudovány ještě dvě nácestné smyčky. Jak z výše uvedeného plyne, nepřekvapí, že jejich provozovatelem nebyl městský DP, ale provozovala je jedna z divizí rjazaňské rafinerie. Tramvaje byly provozovány na 3 linkách, avšak linky nebyly označeny čísly, ale jen zkratkou konečné stanice. Východiskem všech linek byla konečná ve městě Gorroša.

Tramvaje jezdily po 3 minutách, po roce 1990 se intervaly postupně prodlužovaly na 10, 15 a nakonec na 20 minut. V posledním období bylo vypravováno 9 vozů v pracovní dny a 4 vozy o víkendu, provoz byl od 5:00 do 24:00 hodin. Po dobu existence tramvají se zde několik typů klasických sovětských a ruských vozidel, počínaje vozy KTM-2 s vlečnými vozy KTP-2, přes lotyšské RVZ 6. V 70. letech byly dodány klasické dlabané ingoty, vozy z vlnitého plechu KTM-5 a koncem 80. let bylo dodáno 12 vozů KTM-8. Poslední obnova tramvají se odehrála v roce 1994, kdy bylo do provozu zařazeno 7 vozů typu 71-608К

Na přelomu 80. a 90. let, začalo docházet k ekonomickým problémům. Tramvajový provoz stále patřil rafinérii, která se dostala do krize a později zbankrotovala. Novým vlastníkem závodu se stala ťumenská ropná společnost, která se rozhodla zbavit všech nepotřebných divizí, mezi které patřila i tramvajová divize. Město provozovat tramvaje odmítlo, a tak vznikla soukromá společnost ZAO Rjazanskij tramvaj rusky ЗАО «Рязанский трамвай». Situace však nebyla nejlepší ani pro soukromého dopravce. V roce 2006 byl uzavřen úsek od teplárny k rafinérii. Následně v lednu 2007 pak byla uzavřena celá tramvajová síť z důvodu nedostatku financí. Krizovou situaci nakonec vyřešila dohoda s městem, které se nakonec rozhodlo celý provoz financovat. Od 28. ledna 2007 tak tramvaje opět vyjely, ale pouze k teplárně. Celá síť však zůstala nedotčená a byla schopna kdykoli opět zahájit provoz. K tomu však již nikdy nedošlo a na jaře 2010 bylo započato s likvidací již neprovozované tratě.

Tramvajový provoz byl již několikráte navržen na zrušení, první oficiálně uváděný termín 30. listopadu 2009 však městská rada neschválila. Další očekávaný termín byl po zasedání rady města 2. dubna 2010 a očekávalo se, že bude provoz zastaven hned první pracovní den po vyřčení ortelu, tedy 4.4.2010. Nestalo se tomu, a tramvaje jej přežily o celých 10 dní. Poslední tramvaj zatáhla 14. dubna 2010 a k 15.4.2010 byl provoz tramvají v Rjazani po 47 letech ukončen.

Náměstek primátora Rjazaně Andrej Savičev uvedl, že tramvaj je pro město nerentabilní. V současné době je odepsáno přes 50% hmotného majetku a stav infrastruktury je alarmující. Opravy tratí byly uskutečněny před značně dlouhou dobou a na některých místech tratě překračuje přípustné hodnoty. Naléhavě by bylo třeba opravit 3,2 km tratě, což by si vyžádalo investice ve výši 36 milonu rublů. K dosažení standardní kvality by však bylo potřeba dalších 40 mil rublů. Obsazenost tramvají byla prý pouze v průměru 16%, protože ve voze cestovalo průměrně 34 lidí, když údajná obsaditelnost vozu je 211 lidí. Ovšem pokud se nad uváděnými čísly zamyslíme, dojdeme k závěru, že i ruští politici lžou, popřípadě neví co povídají. jednak si pán spletl sólo vůz se  soupravou, jednak průměrná hodnota může znamenat i to, že ve špičkách vozidla kapacitně nestíhají, ale večer jezdí poněkud méně vytížené.

S fyzickou likvidací tramvajových tratí bude započato v co nejkratší době, tramvajové vozy budou prodány do Tuly a Kolomny a namísto vozovny bude postavena stanice technické kontroly pro automobily. Dopravu do průmyslové oblasti dle městské rady obstarají maršrutky.

Pro objektivitu je však třeba podotknout, že zrušením tramvají v Rjazani elektrická MHD rozhodně nekončí, ani nějak výrazně neupadá. Jak je již zmíněno v úvodu, existuje zde od roku 1949 trolejbusový provoz, který je značně rozsáhlý. Je zde provozováno na cca 150 km tratí, 15 trolejbusových linek, na které vypravují celkem 3 trolejbusová depa celkem 185 trolejbusů. Dokonce dochází k výstavbě nové trolejbusové tratě, avšak nikoli v oblasti obsluhované doposud tramvají. Nejnovější trolejbusy reprezentuje 13 vozů ZIU-682G-016.04 z roku 2009, které pochází od českoruské firmy Trolza, jejíž duchovním otcem je bývalý konstruktér ostrovské Škody, Ing. Koucký.

Myslíte si, že bylo chybou zrušit tramvaje v Rjazani?

View Results

Nahrávání ... Nahrávání ...

Kompletní zachycení posledních tramvají v Rjazani:

Odkazy:

Related Images:

Share

Můžete komentovat