Led 30 2010

Brazílie, Monotrilho de Poços

Monorail v Monotrilho de Poços

Monorail Monotrilho de Poços

Ve městě Poços de Caldas v Brazílii byl uveden do provozu v roce 1990 6 km dlouhý monorail s 11 stanicemi. Spojoval autobusové nádraží s letoviskem Monoral měl jen jednu stopu, s předpokladem „zdvojkolejnění“, pokud bylo zapotřebí zvýšení kapacity.

Monotrilho de Poços byl navržen a postaven firmou J.Ferreira Ltd., firma vše zřídila ve vlastní režii a na základě toho obdržela koncesi na 50 let provozu dráhy. Vozy pro 80 cestujících byly elektricky poháněné, avšak mohly být nouzově poháněny též dieselovými motory. Vozy byly vyrobené převážně z hliníku, z důvodu prestiže továrny Alcoa Aluminum, která má závod v této oblasti od roku 1971.

Nicméně poptávka byla tak nízká, že během pracovních dnů byl zastaven provoz, a jezilo se jen s turisty o víkendu. Do roku 2004 byl systém uzavřen zcela. V současné době je celý systém naprosto zchátralý a část trati se dokonce zřítila.

Na mapě je patrná trať a konečná stanice v centru města

Share

Můžete komentovat