Pro 28 2009

IDS aneb co je to vlastně integrovaný dopravní systém?

Některé čtenáře asi odradím hned na začátku. V tomto článku se primárně nedočtou nic o tom, co to je IDS. O tom se v příslušných materiálech různých institucí či skriptech technických univerzit můžete dočíst velmi mnoho. Dozvíte se se, že integrované dopravní systémy jsou …, zavádějí se, protože …, jejich cílem je …, měly by sloužit …, a měly by být přínosem pro …

Často jsou jako vzor ukazovány příklady fungujících IDS v německy mluvících zemích. Ale jak je tomu u nás v České republice? Jaké máte zkušenosti z praktického využívání těchto dopravních systémů? V kterém našem IDS vidíte klady a jaké jste postřehli zápory? Co přináší dopravcům, cestujícím, garantům (objednatelům) dopravy? To jsou všechno zatím nezodpovězené otázky, které bych byl rád, kdybychom se pokusili společnými silami na ně odpovědět v komentářích k tomuto článku.

Share

Můžete komentovat