Pro 26 2009

Automatic People Mover

Stavba APM v Benátkách v létě 2009

Stavba APM v Benátkách v létě 2009

V Benátkách 19.12.2009 uvedli do zkušebního provozu nový systém veřejné dopravy. Jedná se o nadzemní visutou dráhu, systému APM, což je zkratka pro Automatic People Mover, čili otrocky přeloženo automatický přesun lidí. Technicky lze tento na první pohled nový dopravní prostředek přirovnat k pozemní lanovce, na první pohled se však jeví jako nadzemní visutá dráha.

Tyto dráhy lze stavět v různých provedeních, ať již jako klasické kolejové nebo v betonové jízdní dráze, popřípadě jako magnetické dráhy. V současné době u těchto drah nepoužívá doprovodu vozidla personálem, řidič u tohoto systému není potřeba, provoz je řízen pouze elektronicky. People movery existují například na letištích.

Na první pohled to vypadá, že se jedná o žhavou novinku moderní technologie, ale není to zcela pravda. Podobné systémy se totiž běžně vyskytují již mnoho desítek let v podobě lanovek a jsou používány převážně v oblastech, kde je potřeba překonávat výškové rozdíly a často nemalé. Například v Čechách najdete obdobný systém veřejné dopravy v Karlových Varech, který je znám spíše jako lanovka Imperial, ale v podstatě se jedná o první české metro. Zde sice obsluhu vozidel najdeme, ale po určitých technických úpravách a zabezpečení, by i zde mohl být „bezpilotní“ provoz. S dalším obdobným systém se můžeme setkat například v Istanbulu u „lanovky“ či „metra“ nazvané Tünel. Vhodná délka těchto systémů je do 3 kilometrů, s dvěmi koncovými, případně dalšími vloženými stanicemi, které však musí být vzhledem k trati zcela symetrické, z důvodu provozní efektivity systému.

Řešení v Benátkách spočívá v lanové dráze s dvěmi čtyřvozovými vlaky, každý o kapacitě 200 osob – 50 osob na vůz (10 míst sezení, 40 míst stání). Samotná trať vede na ocelových mostech z Piazzale Roma na umělý ostrov s „kravaťáckým parkem“ (Oppice Park) Tronchetto. Vozy jsou opatřeny pneumatikami a jsou vedeny po ocelových kolejích. Podobný systém pojezdu je používán například v pařížském metru. Délka tratě je 857 m a kromě koncových jednokolejných stanic má ještě jednu dvoukolejnou stanici Marittima uprostřed, která slouží zároveň jako výhybna. Výstavba metra, která se pro Benátky připravovala, je v současné době „u ledu“.

Share

Můžete komentovat