Lis 16 2009

Českolipské autobusy na telefon?

16110901

Interiér mikrobusu zcela nevhodný pro MHD

Dne 3. listopadu 2009 zareagoval českolipský Dopravní klub na velmi znepokojivou zprávu TV Prima o možném zavádění služby autobusů MHD na telefonickou objednávku již v příštím roce. Od té doby uběhlo již 14 dnů a také jsme se dověděli několik podrobností. Očekávanou mediální reakci českolipské radnice a ohrazení se proti nepravdivému příspěvku televizního zprávodajství alepoň v místním tisku nebo rádiu jsme ale zatím nezaznamenali.

V minulém článku k tomuto tématu jsme uvedli definici služby tak, jak byla popsána v televizi a připojili naši prognózu i jednoznačně odmítavý postoj  dotazovaných občanů České Lipy. Protože však městský úřad nevydal k uvedené zprávě žádné oficiální vyjádření, může to vypadat tak, jakoby na zmíněném zpravodajském příspěvku přecejen bylo něco pravdy a radnice neměla námitek. Čekali jsme na poslední vydání Městských novin, kde mělo být vyjádření a vysvětlení autorů myšlenky, ale zmíněné vydání žádnou takovou informaci nepřineslo. Podařilo se nám ale získat alespoň ústní a e-mailové vyjádření odpovědných představitelů radnice a tak přinášíme snad alespoň částečné rozřešení.

Podle radnice uvedla televize Prima nepravdivou informaci a zinscenovala příspěvek tak, aby to vypadalo tak, jak bylo v minulém článku popsáno. Mělo se jednat o výhradně nadstavbovou službu nad rámec pravidelného provozu MHD. Využít by se k tomuto účelu měla vozidla, která jinak využívá radnice pro službu Seniortaxi nebo jiná auta poskytující přepravu osob, kteří ze zdravotních nebo jiných důvodů nemohou využít městskou dopravu. Služba by se tak vzhledem k navrženým vozidlům spíše podobala speciální taxislužbě než městské dopravě, která by umožňovala přepravu malého počtu lidí například velmi pozdě v noci nebo o víkendech zejména do vzdálenějších okrajových částí města a integrovaných obcí. Starostka města uvedla, že kvalitní městská doprava je jednou z priorit města a v žádném případě nemá v úmyslu omezovat poměrně kvalitní provoz MHD, kterého bylo nemalým úsilím všech zúčastněných stran v posledních letech dosaženo. Bylo-li tedy proklamovanou službou míněno rozšíření dopravní obslužnosti výhradně nad rámec pravidelného provozu standardní MHD mimo jízdní řád, tak ani členové našeho dopravního klubu ani dotázaní lidé, kterým byla věc vysvětlena, nemají námitek, snad jen se zamyšlením, jestli je takový nadstandard potřeba, když po České Lípě i beztak jezdí snad nejvíce taxíků v kraji. Nicméně, proti dobrým úmyslům radnice a opravdovému zkvalitňování služeb nemá nikdo nic a dobré nápady jsou naopak vítány. Nutno tedy podotknout, že inspirace systémem v nesrovnatelně menším Rychnově nad Kněžnou, který je v naší zemi jediné řešení tohoto typu vhodné jen pro malá města a obce, není nic jiného než televizní kachna a ukázka toho, jak dokáží média informace zkreslovat. Mnohé ostatní dopravní podniky vedle systému MHD provozují například čerpací stanice, opravy nákladních vozidel a podobně, takže služba navíc v podobném vztahu mezi dopravní společností a veřejností nemusí být nezbytně vnímána negativně. Každopádně ale služba speciálních vozidel na telefonickou objednávku je ve fázi úvah, návrhů a vyhodnocování a je spíše otázkou více vzdálených let, najdou-li se pro ni finanční prostředky, než hotová věc na příští rok, jak uvedla Prima.

Share

Můžete komentovat