Lis 03 2009

Autobusy v České Lípě na zavolání? – Mein Gott!

Linka 206 poblíž areálu dopr. spol.

Linka 206 poblíž areálu DP

V hlavních televizních zprávách stanice Prima se předevčírem, tj. 1.11.2009, objevila šokující informace o tom, že českolipská radnice hodlá v příštím roce zavést službu městské dopravy na objednávku po telefonu. Reakce snad všech lidí kromě autora tohoto šíleného nápadu jsou zděšené, jak vyplynulo i ze samotných zpráv, a oslovení cestující považují uvedenou myšlenku spíše za špatný vtip.

Redaktorka zpráv uvedla, že radnice se nechala inspirovat systémem v Rychnově nad Kněžnou. Ve skutečnosti však nejde o názor „radnice“, nýbrž pouze správce silniční dopravy pana Horáčka. Ten si patrně neuvědomil objem rozpočtu, počet obyvatel a využití městské dopravy v Rychnově, které jsou neporovnatelně menší, než je tomu v České Lípě. Rychnov nad Kněžnou lze spíš dávat za příklad městům, kde pohříchu skutečná městská hromadná doprava není, jako jsou např. Semily nebo Nový Bor. Rychnovský systém je šitý na míru tamním podmínkám a do města velikosti České Lípy nepřenosný. Systém autobusů na zavolání funguje sice například i v sousední hornolužické oblasti v Německu v dopravním svazu ZVON, i tam však výhradně jako doplňkový a v meziměstské dopravě, rozhodně nikoli pro dopravní obslužnost na úrovni městské hromadné dopravy.

Šok je to o to větší, že pan Horáček z odboru dopravy se v poslední době zasloužil o zkvalitnění českolipské MHD, postaral se o zavedení jízdních řádů do IDOSu, upozorňoval na počáteční potíže s informačním a odbavovacím systémem, reagoval na naše připomínky ke korekci jízdních řádů, zařídil propagační akci na MHD s historickými autobusy, rozšířil městské internetové stránky o lepší informace z dopravy a podobně. Díky tomu také vzrostl počet cestujících oproti minulosti na dvojnásobek, a to i navzdory potížím s novými čipovými kartami, komplikacemi při jejích získávání, zdražení jízdného a podobně. I některé další myšlenky s možností realizace v budoucnu by byly přínosem. Ačkoli tedy vždy je co zlepšovat a nic není bez chyby, až do předvčerejších zpráv nebylo důvodů ke zvláštním stížnostem, ba právě naopak.

Naproti tomu myšlenka autobusů na telefonickou objednávku je nápad, jehož vznik je zrovna tak nepochopitelný, jako zatím nevysvětlené prazvláštní jevy v rodiném domku rodiny Mračkových ve Strašicích na Rokycansku, které v posledních dnech provázejí snad každé televizní zprávy. Zavést v České Lípě systém autobusů na telefonickou objednávku by byl omyl, který by totálně degradoval nejen MHD, ale i znesnadnil život ve městě. Jako by nestačilo, že už teď je MHD v České Lípě pro koncového cestujícího v přepočtu na minuty dražší než v Praze. Takový nápad považujeme v České Lípě za odsouzený k nezdaru a zániku pro nezájem cestujících. Touto dobou by se pozornost měla spíše soustřeďovat na přípravu nových jízdních řádů platných od prosince a v návaznosti na to na zajištění kvalitní tištěné verze jízdních řádů pro veřejnost. V České Lípě se však namísto důsledné realizace pro MHD po celá desetiletí v řadě měst vyzkoušených, osvědčených a vychytaných standardů medializuje záměr experimentování s dopravní obslužností, jehož neblahý výsledek je předem snadno odhadnutelný i bez jakýchkoli výpočtů a dopravního vzdělání. Neobstojí ani argument o finančních úsporách, protože ve finále by se náklad radnice na jednoho přepraveného cestujícího ještě zvýšil.

V poslední době, kdy dala radnice dopravě zelenou, se znovu lidé učí MHD využívat a je to znát. Zavedením výše zmíněné „revoluce“ typu „autobusů na zavolání“ by veškerá tato snaha a úspěchy vzaly za své. Je také s podivem, jak snadno lze v České Lípě měnit osud tak citlivého infrastrukturálního prvku, jakým MHD bezesporu je. Ve chvíli, kdy se zdálo, že konečně i v tomto městě zvítězilo racionální uvažování stran veřejné dopravy, což se koneckonců příznivě projevilo i na přepravních výkonech, je zdejší MHD nečekaně opět na rozcestí. Doufejme, že vedení města si uvedenou hrozbu včas uvědomí a udělá vše, aby jí bylo zamezeno. Na zkoušku si stačí představit, jak by na podobný nápad reagovali třeba ve srovnatelném Jablonci nad Nisou nebo Mladé Boleslavi.

Share

Můžete komentovat