Srp 17 2009

Anonymní Opuscard v České Lípě na vlastní oči

Jak jsme se přesvědčili, v Městském centru Opuscard v České Lípě nemají o možnosti vydat anonymní kartu ani ponětí. Naproti tomu na autobusovém nádraží příměstské dopravy jsou tyto nepersonifikované karty v prodeji. Nezbývá tedy než vyzvat cestující v České Lípě, aby zbytečně neutráceli 14 Kč za jízdenku kupovanou za hotové (případně 10 korun za dítě), ale v případě, že si nechtějí pořídit předplatní jízdenku, zakoupili si bez jakýchkoli formalit na autobusovém nádraží v České Lípě tuto anonymní kartu pro sebe i pro své potomky. Jízdné zaplacené prostřednictvím Opuscard totiž dospělého přijde pouze na 10 Kč, dítě pak jen na 5 Kč. Nahrávat peníze do tzv. elektronické peněženky na kartě, z níž se potom odečítá jízdné, lze jak na autobusovém nádraží, tak i na vlakovém nádraží, v Městském centru Opuscard, u řidičů příměstské autobusové dopravy (v násobcích padesátikorun) i u řidičů městské hromadné dopravy v České Lípě (v násobcích stokorun). Peníze uložené na čipové kartě platí neomezeně do doby, než budou jízdným vyčerpány. Pro úplnost dodáváme, že platnost opuscard je omezena na pět let, ale případný zůstatek hotovosti na kartě lze zdarma převést na kartu novou.

Jak jsme už informovali, využití výhod tzv. integrovaného jízdného podle tarifu IDS Libereckého kraje IDOL je vázáno výhradně na použití čipové karty zvané Opuscard. Dosud však byly veřejnosti nabízeny pouze karty tzv. personifikované. Pro jejich pořízení musel žadatel vyplnit pět formulářů, přinést fotografii a zaplatit 140 korun (v Městském centru Opuscard v České Lípě však mají občané města slevu na 90 korun, děti na 50 korun, vlastníci předchozích čipových karet ČSAD Semily z řad Českolipanů mohou Opuscard získat zdarma). Pak bylo třeba vyčkat cca 20 dní a dostavit se výhradně osobně na kontaktní místo pro čipovou kartu.

Nyní se však ukazuje, že bez jakékoli publicity je uvedena v život i alternativa, kterou tarif IDOLu zná, a to tzv. nepersonifikovaná neboli anonymní karta. Vydání této karty je okamžité, bez vyplňování jakýchkoli formulářů a bez dodávání vlastní fotografie. Cena anonynmí Opuscard činí 95 Kč. Přitom tato karta poskytuje veškeré výhody personifikované Opuscard s výjimkou možnosti nahrát předplatní časovou jízdenku (v případě České Lípy tedy nelze nahrát sedmidenní nebo třicetidenní jízdenku). Hlavní výhoda pro uživatele anonymní Opuscard v zóně Česká Lípa spočívá v tom, že za jednotlivé jízdné nemusí platit 14 korun, ale pouze 10 korun, děti při platbě kartou mají jízdné ve výši pouze 5 korun namísto 10 korun za hotové. Takto vydaná jízdenka je v době své platnosti, tj. 45 minut, přestupní nejen v rámci autobusů městské hromadné dopravy v České Lípě, ale v zóně Česká Lípa plati v příměstských autobusech a osobních vlacích (za hotové lze přestupovat pouze v rámci autobusů městské hromadné dopravy). Zvýhodněnou cenu má i jednodenní jízdenka pro zónu Česká Lípa, která při použití opuscard stojí 30 Kč pro dospělého nebo 15 Kč pro dítě (za hotové 40 Kč pro dospělého, respektive 30 Kč pro dítě).

Obecně řečeno jsou jistě základem veřejné dopravy pravidelní cestující, pokud možno využívající časové předplatní jízdenky. Ti garantují jak organizátorům dopravy, tak i dopravcům jistotu stabilních přepravních proudů. V České Lípě se však situace historicky vyvinula odlišně. Po radikálním osekání rozsahu městské hromadné dopravy v devadesátých letech odvykli zdejší obyvatelé spoléhat na veřejnou dopravu (jak by ne, když např. páteřní linka jela třeba jednou za hodinu a půl). Tato nedůvěra veřejnosti se po patnácti letech neuspokojivého stavu jen obtížně láme. Nicméně pronikavé reformy jak linkového vedení, tak zvýšení četnosti spojů, jakož i zvýšení kvality vozového parku v poslední době dělají své a za uplynulý rok tak vzrostl počet denně přepravených cestujících v městské dopravě v České Lípě o 50 %. Nadále se však nedaří přesvědčit veřejnost o výhodách předplatních jízdenek. Do spuštění integrovaného dopravního systému to ani nebylo středem pozornosti, neboť jednotlivá jízdenka stála 7,50 Kč, zatímco měsíční jízdenka 290 Kč (tedy 39-násobek obyčejného jízdného). Dnes, kdy jednotlivá jízdenka na čipové kartě přijde na 10 korun a třicetidenní jízdenka na 300 korun, je výhoda předplatního jízdného markantní. Přesto však českolipští cestující přistupují k předplatnímu jízdnému nadále s krajní nedůvěrou. Zde však mohou sehrát významnou roli právě anonymní karty, které přivedou cestující k častějšímu užívání veřejné dopravy, časem snad i k pořízení karty personifikované s předplatním jízdným. Kdo ví, možná že pak takoví cestující předají svou anonymní kartu někomu dalšímu, který tak rozšíří počet uživatelů veřejné dopravy. V České Lípě rozhodně není na místě spokojit se již se stagnací počtu přepravených osob. Potenciál stran zvyšování počtu cestujících je tu značný.

Na druhou stranu nutno poznamenat, že už je naléhavě nutné konečně vyřešit problémy s nefunkčností odbavovacího systému v městské dopravě v České Lípě. Ráno 13. srpna po delší době autor tohoto článku zaznamenal, že strojky dokáží rozpoznat opuscard a odbavit cestující. Radostná situace však vydržela pouze do pozdního odpoledne, kdy odbavovací systém opět zkolaboval. Tento neuvěřitelný stav trvá v podstatě již měsíc a půl a maří tak snahy penetrovat čipové karty mezi českolipskou veřejnost.

Share

Můžete komentovat