Čvc 03 2009

Potíže s novým IDS v MHD Česká Lípa

Od 1. července 2009 je i v MHD v České Lípě spuštěn integrovaný dopravní systém Libereckého kraje nazvaný IDOL. Od 1. dubna 2009 přitom údajně probíhal testovací provoz. Při ostrém startu se však elektronika spojená se systémem chová natolik nestabilně, že se objevují důvodné pochybnosti o účinnosti testování. Je třeba připomenout, že integrovaný dopravní systém IDOL je založen výlučně na bezkontaktní čipové kartě zvané Opuscard. „Elektronická“ jízdenka vydaná prostřednictvím této karty stojí 10 Kč a poloviční 5 Kč. Za hotové nebo s dosud platnými „starými“ čipovými kartami lze vydat pouze tzv. „papírovou“ jízdenku za 14 Kč, „poloviční“ za 10 Kč.

První den provozu – 1. července – systém nedokázal rozpoznat předplatní (třicetidenní nebo sedmidenní) jízdenky. Druhý den – 2. července – se zdálo, že se situaci podařilo vyřešit, avšak dnes – 3. července – se ukazuje, že zhusta nefunguje komunikace mezi čtečkami karet umístěnými na multifunkčním displeji ve voze a vlastním odbavovacím systémem. Uživatelé nových karet Opuscard si tak nemohou koupit ani „elektronickou“ jízdenku, ani neprokáží, že mají na kartě nahranou předplatní jízdenku (nelze provést check-in). Pustí-li takové cestující řidič dále dovozu, jsou dle platného tarifu a smluvních přepravních podmínek černými pasažéry. Při dotazech, jak uvedenou situaci řešit, krčí odpovědní činitelé rameny, upřímně odpovědí „nevím“, případně si vzali dovolenou.

Rovněž je nepochopitelné, proč informace o novém tarifním odbavení (a nových cenách jízného!) v městské hromadné dopravě v České Lípě a vlastně v celém kraji dodnes není umístěna na zastávkách a v autobusech. Cestující českolipskou městskou dopravou, kteří nemají Opuscard, tak čeká nepříjemné zjištění o 40 % dražšího jízdného (a polovičního dokonce o 100 %) až v autobuse. V České Lípě však naštěstí na rozdíl např. od městské hromadné dopravy v Děčíně obsluhuje pokladnu řidič, který může cestujícím rozměnit, takže nevznikají neřešitelné situace s doplacením jízdného, když cestující nemá připravenou přesnou částku jízdného. Že se však jedná o zdržování provozu, je zřejmé. Těžko omluvitelným faktem dále je, že přinejmenším na hlavních zastávkách Banco I a Banco II v centru města zůstávají vyvěšeny ceníky s jízdným platným do 30. června 2009.

Z uvedené situace plyne pro organizátory dopravy v Libereckém kraji poučení, že zejména v případě tak masivního používání komplikované výpočetní techniky, jako je tomu u integrovaného dopravního systému IDOL, musí být závazně stanoveny náhradní postupy v případě selhání elektroniky. Tyto postupy musí být známy především řidičům, průvodčím a revizorům, aby v případě závady nedocházelo ke zmatkům. K tomu je předem třeba poznamenat, že nelze na jednu stranu neustále zdůrazňovat, že integrovaná jízdenka se nachází na čipové kartě, a papírek, co vyleze ze strojku, je pouze evidenční záležitost, a na druhé straně požadovat po cestujících, aby spolu s čipovou kartou s sebou neustále vozili i tento papírový evidenční doklad o předplatní či obyčejné jízdence pro případ selhání systému.

Kraje, které dosud nezavedly integrované dopravní systémy, nechť si z toho vezmou podnět v tom směru, že není vhodné zavádět integrovaný dopravní systém vázaný pouze na elektronické platební doklady. Je žádoucí, aby integrace probíhala ve dvou vlnách – nejprve integrované jízdenky papírové placené hotově případně stávajícími čipovými kartami (podobně jako je tomu např. v Královehradeckém či Jihomoravském kraji), poté jako nástavba elektronizace. Horší variantou je opačný postup – zavést ke stávajícímu režimu veřejné dopravy čipové karty, které budou v budoucnu schopny zvládnout integrovaný systém, a po dostatečném rozšíření těchto nových karet mezi cestujícími systém přebudovat na integrovaný. V takovém případě je však cestující potřeba k výměně starých karet za nové vhodným způsobem motivovat (informační kampaň, nulová cena karty, vydání karty na počkání bez přílišných formalit, případné pořízení fotografie přímo na výdejním místě, sleva ze stávajícího jízdného). Vůbec nelze doporučit metodu „velkého třesku“, kterou zvolili v Libereckém kraji, kdy ve stejnou chvíli začíná platit jak IDS tak nové čipové karty (které do doby spuštění IDS nebylo možné vůbec používt a tudíž ani odladit případné problémy spojené s jejich zavedením).

Rovněž není správné, jak tomu bohužel v Libereckém kraji je, že i čipové karty, které nechce uživatel používat jako předplatní, ale slouží mu jen jako elektronická peněženka, jsou vydávány pouze jako personalizované. Personalizovanou kartu smí užívat pouze osoba na ní uvedená, za tím účelem musí žadatel dodávat fotografii, vyplňovat nejrůznější formuláře a čekat 21 dní na vydání karty. Rodina se třemi dětmi si tak musí pro využití systému pořídit pět karet. Organizátor dopravy je u personalizované karty přesně informován, kam všude cestovala konkrétní osoba, což je zcela zbytečné a v rozporu s ochranou osobních údajů. To vše by u nepersonalizované karty odpadlo a bylo by možné vydávat ji na počkání podobně jako předplacenou kartu mobilního operátora. I u nepersonalizované karty má přitom organizátor dopravy přehled o přepravních proudech.

Je také otázkou, proč lze v integrovaném dopravním systému IDOL na jednu kartu nahrát pouze jedinou integrovanou jízdenku, proč tedy nemůže uživatel karty „přibrat“ dalšího cestujícího, byť třeba s omezením, že se musí jednat o cestu společnou a do stejné cílové zóny, aby bylo možno v dalších dopravních prostředcích provádět společný check-in.

Share

Můžete komentovat