Srp 30 2020

V hlavním městě Bulharska Sofii otevřeli 26. 8. 2020 třetí linku metra

V hlavním městě Bulharska Sofii otevřeli 26. 8. 2020 třetí linku metra. Trasa je dlouhá 8 km a je na ní 8 stanic. Vede ze stanice Krasno Selo do stanice Hadzhi Dimitar. Odhaduje se, že bude přepravovat až 60 000 lidí denně. Cesta z konečných Hadži Dimitar a Krasno Selo do centra města potrvá cestujícím méně než 10 minut. Nová trasa má ve srovnání s ostatními trasami M1 a M2 několik charakteristických rysů. Má odlišný elektrifikační systém, protože je napájen trolejovými dráty, nikoli třetí kolejnicí jako ostatní. Vlaky jezdící na trase M3 navíc spotřebovávají stejnosměrný proud 1 500 voltů, vozidla na ostatních tratích jsou napájena stejnosměrným proudem 825 voltů. Stanice mají dveře na nástupišti. Nástupiště mají délku 105 m a na trase bude v provozu 30 tří vozových souprav Siemens Inspiro.

Více zde: 

Plánek sítě kolejové dopravy v Sofii:

Video z prvního dne provozu:

Příjezd vlaku na lince M3 do stanice:

Share

Můžete komentovat