Kvě 26 2009

Pohyb pražských autobusů bude brzy možné sledovat on line

Dynamické zobrazení JŘ již delší dobu používá např. Linz

Dynamické zobrazení JŘ již delší dobu používá např. Linz

Cestující, kteří využívají systém Pražské integrované dopravy (PID) budou moci už během letošního léta sledovat pohyb svých autobusů na internetu a monitorovat jejich konkrétní polohu.

O zavedení nové služby pro cestující usiluje společnost Ropid, jejíž hlavní činností je organizace Pražské městské a příměstské dopravy. Projekt předpokládá instalaci GPS zařízení do všech autobusů v rámci PID, což umožní dokonalé sledování aktuální situace hromadné dopravy. Plně funkčním systémem jsou již vybaveni čtyři pražští příměstští dopravci, problém však nastává u Dopravního podniku Praha, který vypravuje většinu autobusů na území hlavního města. Jeho autobusy sice již jsou většinou vybaveny GPS senzory, ale data z jejich sledování využívá Dopravní podnik Praha pro své vlastní účely prostřednictvím jiného systému než ostatní dopravci, proto je ještě potřeba jejich GPS údaje zkoordinovat se systémem Ropidu.

Celý systém je nyní ve zkušebním provozu a pro veřejnost by měl být dostupný již během letošního léta. Součástí celého projektu je i umístění informačních tabulí na zastávky autobusů, kde budou moci cestující vidět, za jak dlouho jejich spoj přijede. Finanční problém ale zřejmě nastane při instalaci těchto zařízení na jednotlivá místa, jelikož náklady na umístění jedné informační tabule se mohou vyšplhat až na 50 000 Kč. Obce si proto zřejmě na ně budou muset přispět. Tabule, které jsou dnes již umístěné na některých zastávkách zatím čerpají data ze statického jízdního řádu a neodráží skutečnou polohu spoje.

Podobným systémem budou také vybavena vozidla Plzeňských městských dopravních podniků, kde se buduje dynamický dispečink MHD.

Pokud byste rádi viděli, jak takový systém může fungovat, podívejte se například na tramvaje ve švýcarském Zürichu.

Share

Můžete komentovat