Kvě 19 2009

Nová tramvajová zastávka na Nádražní ulici v Ostravě

zastávka Hotelový dům Jindřich, Ostrava

tramvajová zastávka Hotelový dům Jindřich v Ostravě

Nové nástupiště tramvajových zastávek u Hotelového domu Jindřich na nádražní ulici v Ostravě opět slouží cestujícím MHD. Po celkové rekonstrukci nová zastávka odpovídá moderním trendům městské hromadné dopravy, nově je bezbariérová i zastřešená, přístupy pro cestující jsou zajištěny novými přechody pro chodce a nástupní ostrůvky jsou ohraničeny novým zábradlím, což na původní zastávce nebylo. Rekonstrukce si vyžádala investici bezmála jedenáct milionů korun.

Po pěti měsících prací, které komplikovalo především překládání inženýrských sítí a plynovodu, byla 10. května nová zastávka uvedena do zkušebního provozu. Zároveň byl znovu obnoven silniční provoz v okolí rekonstruované zastávky na ulici Nádražní. “Přípravné práce byly zahájeny koncem loňského roku a až do 14. března roku letošního probíhalo přemístění inženýrských sítí v přilehlém parku. Od tohoto data již začaly samotné stavební práce na rekonstrukci nástupišť tramvajové zástavky Hotelový dům Jindřich. Jediné komplikace, a s nimi spojené týdenní zpoždění dokončení stavby, si vyžádalo přeložení plynovodu a jeho opětovné uvedení do provozu,” řekl ředitel Dopravního podniku Ostrava a.s. Ing. František Kořínek s tím, že rekonstrukce nástupišť, která jsou nyní bezbariérová a zastřešená si vyžádala investici ve výši bezmála jedenácti milionů korun.

“V našem investičním plánu pro letošní rok je ještě zahrnuta podobná rekonstrukce nástupišť na mostu ČS armády. Zde však již nebude nutno složitě překládat inženýrské sítě a náklady proto budou poloviční,” uzavřel František Kořínek s tím, že největší investiční akcí, kterou v letošním roce dopravní podnik realizuje, je právě probíhající oprava Frýdlantského mostu na ulici 28. října.

A zde můžete vzhlédnout fotogalerii nové tramvajové zastávky „Hotelový dům Jindřich“ krátce po její přestavbě.

zastávka Hotelový dům Jindřich, Ostrava zastávka Hotelový dům Jindřich, Ostrava zastávka Hotelový dům Jindřich, Ostrava
Share

Můžete komentovat