Lis 08 2008

Minimetro v italském městě Perugia

Minimetro

Zajímavý dopravní systém veřejné hromadné dopravy zvaný MINIMETRO otevřeli 29. ledna 2008 v Perugii. Jelikož se zajímám o veřejnou dopravu a letos jsem strávil dovolenou v Itálii, jel jsem se na tento zajímavý dopravní systém podívat…

Nejprve něco o italském městě Perugia, které se leží severně od Říma. Původně v tomto místě bylo sídliště kmene Umbrů. V historické době to bylo pravděpodobně jedno z dvanácti etruských měst. Kolem roku 300 př. n.l. bylo ovládnuto Římany. Od 11. století se stalo svobodným městě a od roku 1540 bylo včleněno do Církevního státu. V roce 1859 se stává společně s Umbrií součástí Sardinského, později Italského království. V současné době je Perugia hlavním městem provincie Umbrie. Město je svou velikostí srovnatelné s Plzní (162 tis. obyvatel), ale nachází se v kopcovité krajině a cesta od vlakového nádraží do historického centra města je velmi strmá.

Dopravní systém Minimetro

Nový dopravní systém Minimetro funguje na principu pozemní lanové dráhy o délce přibližně 3km mezi stanicemi Pian di Massiano a Pincetto, která se nachází už v samotném historickém centru města. Na trase je ještě dalších pět zastávek, přičemž ta prostřední na vlakovém nádraží nese název Fontivege FS.

Minimetro se od většiny známých pozemních lanovek liší tím, že lano je spojené a tvoří nekonečnou smyčku, která se po trase točí neustále kolem dokola. Pohon je situován v horní stanici Pincetto. Na pohyblivé lano se připojuje a odpojuje několik kabinek. Celé Minimetro je kompletně dvojkolejné, částečně je vedeno i v tunelu a kabinky na za sebou jezdí intervalu přibližně jedné minuty.

stanice Fontivege FS v polovině trati na nádraží v Perugii
Celý tento dopravní systém funguje automaticky bez jakékoliv obsluhy. Vchod je chráněn automaticky otvíranými dveřmi z nástupiště, tj. najednou se otevírají kabinkové a nástupištní dveře (stejný systém je používaný např. v Turíně na VAL systému).

Jednotlivé kabinky se vždy před příjezdem do stanice z lana odpojí a do stanice je naženou a zabrzdí gumová kola umístěná po stranách tratě. Tato gumová kola kabinku rozjedou a ona se pak opět za stanici přichytí na lano.

Pohled z kabinky na trať, foto: Martin Předota
gumová kola a zařízení, kde se kabinka upne na lano ve Stanici Case Bruciate

Když se kabinka dostane na konečnou a lidi vystoupí, popojede ještě dále na otáčecí kolo (podobné jako jsou na železnici v depech) a otočí kabinku na druhou kolej po které potom může pokračovat v jízdě zpět. Zajímavé bylo, že jednou se to otáčelo doprava a po druhé doleva.


otáčení kabinky na konečné v Pincetto

Ve výhledu rozvoje městské hromadné dopravy v Perugii je v plánu ještě s výstavba druhé linky. Ta by měla mít pouze 3 zastávky a to S. Anna (výchozí stanice soukromé železnice Perugia S. Anna) – Pincetto (přestup na stávající první linku) – Montelluce.


Technické údaje:

Délka tratě 3 027 m
Max. převýšení tratě 160,6 m
Max. kapacita 3 065 osob/hod.
Nominální rychlost 7 m/s (25 km/h)
Počet kabinek 25 + 2 rezervní
Kapacita kabinky 50 osob
Interval mezi dvěmi kabinkami 58,7 s
Výkon motoru 1 100 kW
Délka x Šířka kabinky 5,7 x 2,1 m
Délka lana cca 6 100 m

Další informace o tomto systému můžete najít v angličtině na internetových stránkách www.urbanrail.net. Jsou tam i další fotografie a odkazy.

Share

Můžete komentovat