Srp 16 2016

Další zamyšlení a náměty

Tento příspěvek je 10. částí z 11 článků Přestavba železničního uzlu Brno

Zkrácení Židenice-Lesná :

Dnešní trať je vedena „vyhlídkovou trasou přes Obřany. Pokud by trať byla za zastávkou Židenice (za mostem přes ulici Lazaretní) vnořena do tunelu, z kterého by vylezla vedle Lesné (necelé 2km), ušetřilo by se více jak 3km . Za předpokladu průjezdného systému časová úspora pro mnoho vlaků.

Příklad přestupní stanice pro městkou linku a eSko v podzemí. Vídeň - stanice Längelfeldgasse, kde na jednom nástupišti jsou dva různé systémy metra : U4 – nástupiště 1m nad temenem kolejnice a U6 nástupiště 350mm nad temenem kolejnice

Příklad přestupní stanice pro městkou linku a eSko v podzemí. Vídeň – stanice Längelfeldgasse, kde na jednom nástupišti jsou dva různé systémy metra : U4 – nástupiště 1m nad temenem kolejnice a U6 nástupiště 350mm nad temenem kolejnice

Železnice bez železničního SJKD :

Samozřejmě, že uzel nemusí být realizován tak, jak jsem naznačil. Např. to, že bude SJKD realizován, není jisté. Může být realizován pouze pro městskou dopravu, což má také svoji logiku, vzhledem k počtu lidí žijících v Brně. Proto je vhodné se zamyslet nad dalšími možnostmi. Průjezdný systém je vhodný, ale opravdu významnými cíli dojížďky by neprojížděl. Je tady však reálné možnost, jak z povrchové části hlavního nádraží dostat vlaky do podzemí směr sever. Lze využít prostor po odstavném nádraží u Grandu pro sklesání kolejí do podzemí, přičemž by byl pod ulicí Benešova vedle magistrátu. (náročné na statiku budovy magistrátu). Znamenalo by to sklon kolem 3%. Potom by eSko mohlo za zastávkou městský úřad pokračovat do oblasti Moravského náměstí, kde se v okolí nachází mnoho významných objektů (krajský úřad, Masarykova Univerzita, Správní soud, Ústavní soud, …). V případě, že by byl severojižní kolejový diametr v budoucnu řešen jako čistě městský (podzemní tramvaj, metro), je možné eSko stočit na sever k nějaké zastávce městského SJKD, kde by byl přestup hrana-hrana. Další možností je vést eSka směrem k Bobycentru a do Králova Pole. Tento námět lze použít i jako jiný způsob výstavby SJKD s povrchovým nástupištěm na hlavním nádraží. Tyto možnosti samozřejmě nabízí pouze varianta „Pod Petrovem“ a dalo by to na samostatnou studii koordinace příměstské a městské dopravy. Koordinaci městské a příměstské dopravy moderní evropské město rozhodně potřebuje.

Autorem článků o ŽUB je Martin Předota

Share

Můžete komentovat