Zář 19 2012

Srovnání měst (5) – Vídeň,MHD a cyklodoprava

Tento příspěvek je 5. částí z 13 článků Vídeň, Mnichov, Kodaň, Praha

Autobus v okrajové čtvrti.

Tento článek je součástí série postupně vycházejících částí mé maturitní práce. Poslední část o Vídni.

Veřejná doprava

Vídeňské metro čítá 5 linek se 101 stanicemi na 74 km sítě9). Na jeho rozvoj je kladen velký důraz. Od roku 2000 bylo zprovozněno dohromady 16 nových stanic a počítá se s dalšími úseky. Jde o U1 na jihu a U2 na jihovýchodě a severovýchodě3). Nové úseky financuje napůl Vídeň a Rakousko. Každý zaměstnavatel ve Vídni týdně odvádí speciální daň ve výši 2 € za jednoho zaměstnance. V městské pokladně se tak objevují miliony eur ročně určené na rozvoj metra3).

Tramvaje zde na rozsáhlé síti 172 km dvoukolejných tratí plní funkci místní obsluhy46). Přepravují o dost méně cestujících než metro. Většina linek je ukončena na kraji centra, což nutí cestující přestupovat. Na tramvajové síti zcela chybí preference před ostatními vozidly na světelných křižovatkách. Plány nadále počítají s částečným nahrazováním tramvají novými úseky metra. K tomu docházelo v druhé polovině dvacátého století i po roce 2000. Za několik let bude nahrazena tramvajová trať prodloužením linky metra U1 na jih. Aktuálně se staví krátké prodloužení u nového Hlavního nádraží a počítá se s výstavbou nové tramvajové tangenty za Dunajem3).

Tramvajová trať Lokalbahn nach Baden na okraji Vídně.

Z  Vídně vede do města Baden meziměstská tramvajová trať. Místní obsluhu především v okrajových částech zajišťují autobusy. Východní částí města prochází linka S-bahnu s intervalem 10 minut. Příměstské vlaky se v širším centru sjíždějí do společného úseku dlouhého 13 kilometrů, kde dohromady vytvářejí atraktivní interval 5 minut. Všechny druhy MHD jsou spojeny v integrovaném dopravním systému VOR. Železniční stanice v regionu jsou obvykle vybaveny parkovišti P+R a B+R. Parkoviště jsou v aglomeraci u 200 stanic a odstavení aut je možné zdarma.

Na území města mají parkoviště P+R nyní 5300 parkovacích míst3). V 10 lokalitách nabízejí parkování za 3 € na den. To je celkem drahé a spolu s častou možností parkovat zdarma v okolních ulicích to způsobuje problémy. Přesto jsou P+R plná a plánuje se jejich rozšiřování. Zákazníci si mohou koupit roční parkovné za 550 €11). Pokud vlastní roční jízdenku na MHD, mají slevu na 468 €. Za desetinu těchto cen lze pořídit měsíční varianta. Existuje i týdenní.

Roční kupon na MHD stál před tarifní reformou v květnu 2012 449 € a základní přestupní jízdenka 1,80 €[1]. Za rok se nově platí 365 €, jednorázová jízdenka naopak zdražila na 2 €. Byla zvýšena pokuta za jízdu na černo ze 70 € na 100 €. Cyklisté již místo jednorázové jízdenky za 0,90 € převáží kolo zdarma. Primátor Michael Häupl říká, že cílem tarifní reformy je nalákat více lidí do MHD. Na rok 2010 došlo k meziročnímu nárůstu počtu cestujících o 3,3 % (Viz tabulky).

Mnohé stanice a dlouhé úseky nebylo nutné zakopávat draze do země. Co na to Letňany, Prosek?

Trubka by nebyla zakrytá, před povrchovou stanicí Lužiny by nebyl uměle zbudovaný násep.

Stanice S-bahnu a konečná metra Hütteldorf nabízí celý P+R dům.

Možnost pohodlného parkování kol u konečné metra.

I tramvaj a kolo se kombinují.


[1]    Informace v odstavci (10)

Cyklistická doprava

Do roku 1980 nebyla v ulicích žádná opatření pro jízdu na kole[1]. Pak začaly vznikat prosté obousměrné cyklostezky, což vedlo k podílu cest kolem 3 % na konci osmdesátých let. Od té doby se hledá způsob, jak dát dalšímu rozvoji cyklistické dopravy nový impuls. Různá opatření jako stojany, další stezky, pouliční půjčovny kol a zprůjezdnění bočních ulic v protisměru se spolu podepsaly na aktuálním podílu kolem 6 %.  Současná strategie bere tento druh dopravy velmi vážně. Město zvýšilo svůj cíl z 8 % na 10 % podílu cest v roce 2015.

V počátku budování infrastruktury převládaly klasické cyklostezky. Nejdříve vznikaly na širokých bulvárech a podél Dunaje. Dnes se dostavují řešení v provozu, která stezky vzájemně propojují. Obvyklé je zavádění tzv. cykloobousměrek, které umožňují jízdu cyklistům v bočních ulicích v protisměru. Toto opatření umožňuje zkrátit délku cesty a vyhnout se frekventovaným ulicím.

Cykloobousměrek bylo vyznačeno celkem 200 kilometrů a plánují se další. V provozu je důležité, že se cyklista a řidič vzájemně vidí[2]. Při návrhu se nesnaží eliminovat parkovací stání, naopak dokážou navrhnout toto i další opatření tak, že se počet parkovacích míst snižuje jen minimálně. To je možné i díky nepříliš přísným požadavkům na šířky jednotlivých pruhů.

V ulicích je od roku 2003 k dispozici automatizovaná půjčovna kol Citybike Wien. Výměnou za reklamní plochy se o ni starají soukromé firmy. Služba je chápána jako doplněk veřejné dopravy, ale není příliš rozšířená.

Stojanů je hodně a jsou takto obsypány.

Exkurze se právě zastavila u jedné ze stovek cykloobousměrek.

Několik let stará stezka vedoucí podél říčky Wienfluss.


[1]    Základní zdroj pro tuto kapitolu (8)

[2]    Dle slov dopravního plánovače G. Sauera jsou nejen hrdí na tento přístup, dokonce je pokládají za velmi bezpečné opatření. Za 30 let měli v těchto ulicích jen 3 závažné dopravní nehody (z toho jednu smrtelnou), ale nebyla zde prokázána příčinná souvislost s legalizací protisměrného provozu jízdních kol.

Tabulky a seznam zdrojů samostatně zde.

Pokračování příště.

Share

Můžete komentovat