Bře 12 2012

Chodci sobě v pohybu

Panáček

Před více než měsícem vznikl v Praze nový webový portál Chodci sobě. Mnohé z vás jistě trápí temné podchody, chybějící chodníky či nepříjemné křižovatky. Komunikace s úřady často nebývá jednoduchá, zvlášť když si vás „přehazují jako horký brambor“ a už nevíte, na koho se máte vlastně obrátit. Nejednoho dobrodince, který chtěl vyřešit problém ve veřejném prostoru, odmítavý přístup úřadů odradil od další iniciativy. Nyní je díky novému webu nahlášení problému snazší než kdykoliv předtím.

Jak to funguje

Princip webu Chodci sobě je jednoduchý. Vyfotíte místo, které vás trápí, na webu nahrajete fotku a popíšete problém. Provozovatelé portálu přepošlou váš podnět zodpovědnému člověku na městské části, magistrátu, případně jinam. Web tedy za vás zařídí to nejtěžší: nalezení správného úředníka.

Projekt už podporují městské části Praha 2 a 3. Radnice tyto problémy zpravidla řeší prostřednictvím odborů dopravy, oproti prostému nahlášení problému má ale web nezanedbatelnou výhodu: Všechna ohlášená místa se zobrazují v mapě a každý může sledovat vývoj problému, který ho zajímá.

Návštěvníci webu mohou jednotlivá místa komentovat, hodnotit je, odebírat novinky o zaslaných podnětech, hlasovat o nejproblematičtějších místech a komunikovat mezi sebou. Samosprávy zde přehledně mohou informovat občany o chystaném řešení a získat přehled o nejproblémovějších místech.

Po rozjezdu

Po měsíci fungování se nashromáždilo více než osmdesát podnětů. Dva se již podařilo vyřešit. Nejrychlejší byli v Hloubětíně a Vinoři. Na dobré cestě jsou tři místa v Kyjích se zřejmou ochotou této menší městské části.

Mezi příspěvky se objevují relativní maličkosti, jako nerovnost chodníku, přerostlé křoví či zdeformované vodící drážky pro nevidomé. U přechodů se objevuje bariérovost, nepřehlednost, příliš krátká zelená, nebo dokonce chybí přechod zcela. Objevují se také ulice, podél kterých chybí chodníky a namísto nich lidé vyšlapali bahnité cestičky. U podnětů se postupně objevují odpovědi. Častým problémem bývá, že daná ulice nepatří pod správu městské části, tudíž je podnět přeposlán Odboru dopravy magistrátu.

Jednoduché podněty se postupně řeší, ale na zlepšení stavu jiných míst si zřejmě budeme muset počkat. Připravit výstavbu nového přechodu či chodníku trvá v lepším případě jeden rok. Je nutné se obrnit trpělivostí. Mnohé může čekat i zklamání. Nahlásí se nebezpečný přechod, za rok se na něm objeví semafory, které mohou být nepřívětivě seřízené. Z místa rizikového se stane místo otravné.

Diskuse v českých podmínkách

Vztah mezi bezpečností a použitelností je zřejmě největším rizikem webu. Nepřehledný dlouhý přechod se zabezpečí nikoliv zklidněním dopravy, ale za cenu vytvoření okliky. Ti, kteří rizikové místo nahlásí, pak mohou být i zaskočeni bezpečným, ale technokratickým řešením.

Názory na řadu míst se mohou velmi lišit, což naznačují i příspěvky v diskusích. Normované či bezpečné řešení nemusí být ve finále nejvhodnější. Každé místo funguje v souvislostech se svým okolím. Nesmírný vliv má především obrovská zátěž města automobilovou dopravu. Zdánlivě malé opatření vede někdy k sérii vzájemně se posilujících efektů, které skončí až naprosto nezamýšleným zhoršením pro všechny zúčastněné.

Semafory se obecně považují za bezpečné řešení, ale na mnoha místech, kam v posledních letech přibyly, působí nakonec kontraproduktivně. U nebezpečných přechodů se proto na webu živě diskutuje o možných řešeních, výhody a nevýhody semaforů nevyjímaje. Některé komentáře se pozastavují nad potřebností požadovaných opatření, zvlášť u chybějících přechodů. Do diskuzí se zapojil i znalec Martin Šubrt, který vysvětlil související okolnosti na mnoha konkrétních místech, kde by nepromyšlené změny mohly situaci i zhoršit. O místech a úpravách je především nutné diskutovat, a to tento web umožňuje.

Web se postupně rozjíždí a je vidět, že začíná plnit svůj účel. Nabízí lidem možnost zlepšit své okolí a mít o něj zájem. Vřele proto doporučujeme web navštívit a podívat se to, jak je v něm zmapováno okolí vašeho bydliště. Pálí-li nějaký problém i vás, přidejte k němu svůj hlas! Zvlášť u složitě řešitelných záležitostí je širší podpora podstatná.

Drobnosti můžete řešit přímo

Jsou i drobnosti, se kterými se přes tento web nemusíte obtežovat. Díry v chodníku či vozovce můžete hlásit přímo na Technickou správu komunikací. Několikrát jsem se do týdne dočkal opravy dopravního značení či chybějící dlažby. Na druhou stranu, jedná-li se o dlouhodobě neřešený „evergreen“, je umístění na web Chodci sobě patrně tím nejvhodnějším řešením.

Na takto malý problém stačí sami v TSK

Chybějící chodník je už věc komplikovanější, nikoliv však neřešitelná.

Share

Můžete komentovat