Lis 08 2011

Jihlava se definitivně rozloučila s trolejbusy 14Tr

První dodaná 14Tr 01 budoucího čísla 20

První dodaná 14Tr 01 budoucího čísla 20 na zkušební jízdě (www.transphoto.ru)

Je tomu 28 let, kdy byl do Jihlavy dodán první trolejbus Škoda 14Tr a nyní, po 28 letech se s nimi Jihlava definitivně rozloučila. V tomto článku bych se rád ohlédl zpět a „převyprávěl“ Vám celý 28 let trvající příběh jihlavských “ čtrnáctek“.

Škoda 14Tr 11/6 ev.č. 40

Škoda 14Tr 11/6 ev.č. 40 s dosazeným zadním čelem alá 14TrM

Jak již jsem na začátku zmínil první vozy byly dodány před 28 lety tj. v roce 1983. Jednalo se o vozy ze série 01. Dostali evidenční čísla (dále jen ev.č.) 20 a 21.  O rok později byl dodán třetí vůz 14Tr 02 ev.č. 22. K tomuto vozu se váže zajímavost, že původně byl určen pro Sarajevo.  Posledním dodaným vozem z první série byl vůz s číslem 23. Jen doplním, že vozy 22 a 23 byli vyrobeny v roce 1983, ale do Jihlavy byli dodány až o rok později. Je všeobecně známo, že trolejbusy 14Tr z první (případně nulté ověřovací) série trpěli na lom karoserie. Stejný problém postihl i jihlavské vozy a tak proběhlo v letech 1987-88 zesílení sloupků mezi okny a byli rovněž odstraněny prosklená okénka nade dveřmi. Dalším dodaným vozem se stala 14Tr ze série 05 s číslem 24.V roce 1985 ji pak následovaly vozy stejného typu čísel 25-27. Ještě v témže roce následovaly vozy ze série 07 čísel 28 a 29, které byli původně určeny na export do zemí bývalého SSSR. Další dodávky vozů 14Tr se Jihlava dočkala až v roce 1987, kdy byli dodány vozy ze série 08 čísel 30 a 31. O další dva roky později byli dodány vozy 14Tr 08/6 čísel 32 a 33. V roce 1990 začali být dodávány trolejbusy ze série 11/6, kterých jezdilo v Jihlavě nejvíc ze všech dodaných sérií. V roce 1990  to byli trolejbusy čísel 34-38 a o rok později je následovali vozy 39-43. Tímto byli ukončeny dodávky trolejbusů s klasickou cedulovou linkovou orientací do Jihlavy. Dalších nových vozů se Jihlava dočkala až v roce 1996, kdy byli dodány zcela nové trolebusy 14TrM ev.č. 44 a 45. Tyto dva vozy se stali zároveň jedinými dvěma vozy 14TrM dodanými do Jihlavy a také vůbec prvními vozy s digitálními transparenty v Jihlavě. Posledními dodanými trolejbusy 14Tr se stali vozy 14Tr 13/6 ev.č. 46 a 47. U těchto vozů zmíním zajímavost, že původně byli vyrobeny v roce 1996 a určeny pro město Baku v Ázerbajdžánu. Ovšem nakonec zákazník o tyto vozy již neprojevil zájem a tak byli oba vozy repasovány, rok výroby změněn na 1997 a vozidla dostala čela z vozů 14TrM a digitální transparenty. Označení však zůstalo stejné. V souvislosti s tímto faktem si mnozí „přespolní“ fotografové, kteří v Jihlavě tyto vozy fotili, zaměňovali právě s vozy 14TrM a také je tak v případě vypuštění fotek na internet chybně označovali. V roce 2003 byli ze Zlína odkoupeny ojeté trolejbusy 14Tr 08/6, které dostali v Jihlavě čísla 56 (ex 140) a 57 (ex 143). Vozidla prošla v tomto roce Generální opravou. O rok později byli odkoupeny další dva vozy 14Tr. Tentokrát se jednalo o vozy 14Tr 10/6 ev.č. 59 (ex 147) a 60 (ex 150). Stejně jako vozy 56 a 57 i tyto vozy před dodáním do Jihlavy prodělaly GO.

14Tr 11/6 ev.č. 42

14Tr 11/6 ev.č. 42 - rekordman mezi celovozovými reklamami. Svou reklamu vozil beze změn celých 14 let

Ovšem nadvláda všech z výroby dodaných trolejbusů 14Tr nevydržela dlouho neboť už v prosinci roku 1998 byl vyřazen vůbec první vůz 14Tr. Stala se jím 14Tr 01 ev.č. 23, která byla vyřazena kvůli prasklému rámu. Dalšího vyřazování se Jihlava dočkala až v roce 2000, kdy byly vyřazeny všechny zbylé vozy z první série čísel 20 a 21, ale také 14Tr 02 č. 22. O rok později byl vyřazen vůz 14Tr 05 ev.č. 26 a také vůz 14Tr 07 ev.č. 29. V roce 2002 byl vyřazen vůz 14Tr 05 ev.č. 24. Tohoto vozu se po vyřazení ujalo Občanské sdružení Za záchranu historických trolejbusů a autobusů Jihlava, ovšem v roce 2004 z důvodu prasklého rámu byl vůz bohužel sešrotován. V roce 2003 byli vyřazeny vozy 14Tr 05 ev.č. 27 a 14Tr 07 ev.č. 28. V roce 2004 následoval vůz 14Tr 05 ev.č. 25. V březnu roku 2005 byl vyřazen trolejbus 14Tr 08 ev.č. 30, který byl následně prodán soukromé osobě a následně odtažen do nedaleké obce Rantířov na zdejší zámeček, kde sloužil jako místo pro konání nejrůznějších akcí. Ovšem v létě roku 2008 byl vůz č. 30 sešrotován. V roce 2006 došlo k vyřazení hned 4 vozů. V dubnu to byli vozy 14Tr 08 č. 31 a 14Tr 08/6 čísel 32 a 33, v listopadu je pak následoval vůz 14Tr 11 /6 ev.č. 34. O rok později byl vyřazen pouze vůz 14Tr 11 /6 ev.č. 39. Rok 2007 však znamenal také prodloužení životnosti dvěma trolejbusům 14Tr 11/6 čísel 37 a 38. GO byla provedena ve společnosti Zliner. Poté však přišel rok 2009, který je spojen s vůbec nejrozsáhlejším vyřazováním trolejbusů 14Tr v Jihlavě. Jelikož v tomto roce započala dodávka nových trolejbusů 26Tr Solaris, začaly být po zprovoznění nových vozidel houfně vyřazovány nepotřebné vozy 14Tr. Jako první byli vyřazeny vozy 14Tr 11/6 čísel 36, 40 a 41. Dále je následovaly vozy stejného typu čísel 42 a 43, ale také oba dva vozy 14TrM ev.č. 44 a 45. V roce 2010 masivní vyřazování pokračovalo když byli vyřazeny vozy 14Tr 13/6 ev.č. 46 a 47, ale také ex Zlínské trolejbusy 14Tr 08 ev.č. 56 a 57 a rovněž i 14Tr 10/6 č. 60. Vozy čísel 44 a 46 byli prodány společnosti Zliner, kde prošli Generální Opravou a následně putovali do Bratislavy,kde jezdí pod čísly 6261 (ex 46) a 6267 (ex 44). Do roku 2011 tak Jihlavský Dopravní podnik vstupoval s pouhými třemi provozními trolejbusy 14Tr čísel 37, 38 a ex Zlínskou 59.  Tyto vozy bylo možno vidět pouze na tzv. „trhaných“ směnách linek C (2 trhané směny) a E (1 trhaná směna). Ovšem v dubnu byl z provozu odstaven vůz 14Tr 11/6 ev.č. 37 kvůli relativně banální závadě na jednom z  ložisek na přední nápravě. A tak Jihlavě zbyla poslední 2 provozní trolejbusy 14Tr a začalo to být tak trošku “ kdo s koho“. Nakonec souboj 38 versus 59 skončil vítězně pro původem jihlavský vůz č. 38.Vůz 59 byl v srpnu letošního roku vyřazen a následně prodán soukromé osobě. Dne 14.9.2011 vyjela do jihlavských ulic 14Tr 11/6 ev.č. 38 naposledy a završila tak nejen kapitolu trolejbusů 14Tr, ale i československých trolejbusů vůbec. Následně byla společně s vozem 37 prodána do Ukrajinského města Rovno a 13.10. odvezena po železnici k novému majiteli. Ještě předtím ale zamířili do Rovna jiné dva Jihlavské trolejbusy 14Tr. Jednalo se o ex Zlínské 14Tr 08/6 ev.č. 56 a 14Tr 10/6 ev.č. 60. Tyto dva vozy Jihlavu opustily 15.9.2011.

Oba trolejbusy 14Tr 13/6 určené původně pro Baku

Oba trolejbusy 14Tr 13/6 určené původně pro Baku

Nyní se ještě podíváme na některé zajímavé vozy 14Tr v Jihlavském provozu. Výše už jsem zmínil, že v Jihlavě jezdily pouze 2 trolejbusy modernizovaného typu 14TrM. Rovněž jsem také zmínil oba dva trolejbusy ze série 13/6, které byli až dodatečně opatřeny čely z vozů 14TrM a snadno zaměňovány. Jeden ze zajímavých vozů, který jsem zatím nezmínil je 14Tr 11/6 ev.č. 40. Tento vůz byl zajímavý především tím, že po nehodě v roce 2003 dostal nové zadní čelo, které ale ovšem bylo již koncipováno podle vozů 14TrM. Digitální transparenty však do vozu dosazeny nebyly a tak se dosadil stejný výklopný držák transparentů jako se používal u vozů 14Tr vpředu cca od roku 1992. Dalším neméně zajímavým vozem byl vůz rovněž z jedenácté série čísla 42. Tento vůz obdržel v roce 1998 celoplošnou reklamu na Nemocnici Jihlava a tuto reklamu vozil beze změn až do svého vyřazení v roce 2010 a následné šrotace o rok později. Stal se tak neoficiálním rekordmanem mezi nositeli celoplošných reklam v Jihlavě. Dalším takovým „nej“ tohoto vozu bylo to, že ze všech trolejbusů 14Tr byl provozován asi v nejzrezivělejším stavu. Ovšem po stránce jízdních vlastností byl jeden z nejlepších. Dalšími vozy 14Tr, které rozhodně  nesmíme opomenout jsou vozy 14Tr 05 č. 26 a 14Tr 08/6 č. 32. Oba tyto vozy za svého provozu nosily (každý v jiném časovém období, nikoliv současně) celoplošné reklamy propagující jihlavskou ZOO. U vozu 26 byl zvolen jako podklad zebrovaný vzor v kombinaci se žlutými plochami, u 32 pak dominoval vzor tygrovaný rovněž v kombinaci se žlutými plochami. Oba vozy tyto reklamy nesli až do svého vyřazení. Ovšem 32 se dočkala velkého uznání veřejnosti a obecně je dosud považována za trolejbus s nejhezčí celoplošnou reklamou, jaká se kdy v Jihlavě objevila. Bohužel v roce 2007 byl tento krásný i když léty opotřebený trolejbus sešrotován.

A co říci závěrem? Snad jen to, že trolejbusy 14Tr rozhodně v zapomnění neupadnou stejně jako jejich kulatí předchůdci, trolejbusy 9Tr, které v Jihlavě dojezdily jako vůbec poslední v republice 30.5. 1997. Naopak nyní se Jihlava stává prvním městem, které ukončilo provoz vozidel 14Tr.

14TrM ev.č. 45 těsně před vyřazením

14TrM ev.č. 45 těsně před vyřazením

14Tr 02 ev.č. 22 v blízkosti Kovošrotu v Lukách nad Jihlavou

14Tr 02 ev.č. 22 v blízkosti Kovošrotu v Lukách nad Jihlavou

Zleva 14Tr 11/6 č. 41, 14Tr 13/6 č. 46 14Tr 11/6 č. 36 a ex zlínská 14Tr 08/6 č. 56

Pohled na který v životě nezapomenu. Zleva 14Tr 11/6 č. 41, 14Tr 13/6 č. 46 14Tr 11/6 č. 36 a ex zlínská 14Tr 08/6 č. 56

Share

Můžete komentovat