Led 09 2009

Polské vodní nádrže splavní řeku Odru k českým hranicím u Bohumína

Práce na vodní cestěJiž za několik let budou moci doplout lodě po Odře až k českým hranicím u Bohumína. Alespoň s tím počítá projekt polských vodních nádrží Racibórz Dolny a Bukow. Poldr Bukow je již hotov, na jeho území nyní probíhá soustavná těžba štěrkpísků, která má zvýšit jeho objem a umožnit tím i lepší plavební podmínky.  Stavba poldru Racibórz Dolny by měla být zahájena v nejbližší době a dokončena v roce 2014. Obě stavby by měly umožnit proplutí lodí parametrů průplavu Dunaj-Odra-Labe, vodní cesty třídy Vb, jejíž parametry jsou následující:

Přípustná délka tlačných souprav (m): 185
Přípustná délka motor. náklad. lodí (m): 135
Přípustná šířka plavidel (m): 11,4
Přípustný ponor (m): 2,8
Maximální nosnost souprav (t): 4 000
Maximální nosnost motor. nákl. lodí (t): 2 700
Délka plavebních komor (m): 190
Šířka plavebních komor (m): 12,5
Šířka plavební dráhy (m): 40,0
Šířka lichoběžníkového profilu průplavu v hladině (m): 54,0
Hloubka lichoběžníkového profilu průplavu (m): 4,0 – 5,0
Minimální poloměr oblouků Rmin (m): 800
Výjimečně přípustný poloměr oblouků Rmin min (m): 650
Podjezdná výška mostů (m): 7,0

Projekt počítá i s výstavbou první plavební komory na trase průplavu Dunaj-Odra-Labe, kterou budou lodě překonávat hráz vodního díla Racibórz Dolny. Aby se velké říční lodě dostali po Odře z baltských přístavů do Ostravy, tak zbývá ještě vyřešit asi 30km dlouhý říční úsek mezi Kožlí a Ratiboří, který nemá odpovídající paremetry vodní cesty. A také 8km dlouhý úsek od polských hranic po Centrální přístav Ostrava, který je plánován ve Vrbickém jezeře. Po těchto úpravách bude Oderská vodní cesta trvale splavná až po Ostravu Přívoz.

Očekává se, že vodní nádrž  Racibórz Dolny bude splňovat následující funkce:

  • Poskytovat dostatečnou ochranu před povodněmi v povodí Odry v oblasti od Ratiboře po Vratislav
  • Umožní plavbu na vodní cestě Dunaj-Odra, jejíž první etapou je propojení Kožlí a Ostravy, a tím obchod s Českou republikou. To také přispěje k ekonomickému rozvoji regionů ležících podél lodní trasy
  • Poskytne příležitost k rekreačnímu využití nádrže, čímž vznikne místo pro aktivní odpočinek obyvatel žijících ve vysoce průmyslových oblastech měst a okolních obcí
  • Umožní využití přírodního kameniva a štěrkopísků, čímž se vytvoří pracovní místa pro místní obyvatele v těžbě a lodní dopravě
  • Pomůže zachovat a dokonce rozšířit životní prostředí v této oblasti prostřednictvím zařazení dotčených ploch do ekologického koridoru, stejně tak nové vodní plochy zajistí vhodné podmínky pro stanoviště rostlin a živočichů vázaných na vodu a bažiny.

Odkazy:

 

Share

Můžete komentovat