Led 20 2009

Projekt „Průplav Seina-severní Evropa“

bandeau1Po četných dotazech jsem se rozhodl ve stručnosti přeložit základní informace o nové vodní cestě budouvané ve Francii. Nebudu zabýhat do detailů, to už udělali jiní, viz. článek  Projekty pro udržitelný rozvoj v Evropě .

Průplav Seina-severní Evropa je mimořádný projekt, jaký se v Evropě již dlouho neuskutečnil. Jedná se z velké části o stavbu zcela nového kanálu pro vnitrozemskou lodní dopravu, zčásti prochází již vodní dopravou využívanými řekami. Pro Českou Republiku je tento projekt zajímavý také častým srovnáváním s u nás plánovanou vodní cestou Dunaj-Odra-Labe, jež se nyní projednává na mezinárodní a evropské úrovni do finálního rozhodnutí, zda projekt dále plánovat a v budoucnu stavět (podporuje Ministerstvo dopravy, zemědělství, průmyslu a obchodu, M. pro místní rozvoj, financí)  nebo jej zcela zrušit (žádá Ministerstvo životního prostředí), v roce 2010.  Projekt bude z velké části financován Evropskou Unií, pak také z dálničních poplatků, a je zařazen do projektů Ten-T. V tuto chvíli na trase kanálu probíhá skrávka zeminy a podrobný archeologický výzkum, pozemky jsou vykoupené a stavba samotná by měla začít příští rok. Dokončení projektu se plánuje na rok 2015.

Parametry průplavu

Třída vodní cesty: Vb

Přípustná délka tlačných souprav (m): 185

Přípustná délka motor. náklad. lodí (m): 135

Přípustná šířka plavidel (m): 11,4

Přípustný ponor (m): 3

Maximální nosnost souprav (t): 4 400

Maximální nosnost motor. nákl. lodí (t): 3 000

Délka plavebních komor (m): 195

Šířka plavebních komor (m): 12,5

Šířka plavební dráhy (m): 38,0

Šířka lichoběžníkového profilu průplavu v hladině (m): 54,0

Hloubka lichoběžníkového profilu průplavu (m): 4,5

Minimální poloměr oblouků Rmin (m): 1000

Výjimečně přípustný poloměr oblouků Rmin min (m): 750

Podjezdná výška mostů (m): 7,0

106 km dlouhý …
… Včetně 34 km trasy v oblasti Oise, 46 km na Somme a 26 km v Pas-de-Calais bude vybudováno na převážně zemědělské půdě. Prvních 18 km projektu se nachází v údolí řeky Oise a spočívají především v úpravách řeky a rozšíření stávajícího kanálu.  Od Noyon do DUNKERQUE-Escaut kanál bude průplav Seine-Severní Evropa postaven na svazích nebo polích, aby se ochránily údolní nivy.

54 m široký …
… je samotný kanál. Celkový rozsah stavby, s hrázemi, náspy, silnicemi a přístavy se v průměru pohybuje mezi 100 až 150 metrů.  Celková plocha projektu (včetně multimodálních platforem, vodních nádrží a míst pro uložení přebytečného materiálu) je 2 450 ha.

4,5 m hluboký …
… Lodě budou mít zaručený ponor 3 metry po celý rok.

55 milionů m3 zeminy bude přemístěno …

Z toho bude 30 milionů m3 přebytečné zeminy uloženo na pozemcích v blízkosti kanálu a použito jako součást projektu na rekultivace a zalesňování.

Průplav se bude skládat z těchto staveb:

7 plavebních komor …
…včetně 1 v údolí řeky Oise (rozdíl hladin 6,41 m) a 6ti v Noyon Canal Dunkerque-Šelda s rozdílem hladin v rozmezí 15 až 30m.

3 průplavní mosty …
…2 přes dálnice A29 a A26 a jeden rekordní 1 330 metrů dlouhý průplavní most přes údolí a přírodní rezervaci řeky Somme.

57 silničních mostů …
… Průměrně 1 most každé 2 km pro kvalitní spojení pozemní dopravou přes průplav ve směru východ-západ.

2 železniční mosty …
… Umožní provoz železnic Jeumont Creil (v Pont-L’Evêque) a Amiens a Laon (na Nesle) k překročení průplavu Seine-Nord.

4 průmyslové zóny vázané na přístavy:
Cambrai-Marquion, Péronne-Haute Picardie, Nesle, Noyonnais, každá o rozloze 360 ha. Budou poskytovat přístavní služby pro regionální firmy až v 6 přístavech spojením s námořními přístavy Le Havre, Rotterdam a dalších. Budou vytvářeny další nové průmyslové zóny, zlepšovány logistické služby, což přispěje k hospodářskému rozvoji a vytváření pracovních míst.

5 obilných přístavů:
Graincourt-na-Havrincourt, Moislains, Clery-sur-Somme, Languevoisin a Noyon, obilná sila na okraji kanálu du Nord, které budou sloužit ke skladování obilí a budou umožňovat nakládku na lodě.

2 překladové přístavy:
Thourotte a Ribécourt umožní přístup k řece pro logistiku a průmysl v údolí řeky Oise.

5 rekreačních zařízení:
V Hermies, Allaines, Biaches/pont-canal, Saint-Christ-Briost, Ercheu budou umístěny přístavy pro rekreační plavidla individuální nebo kolektivní (kajutové lodi,  jachty, plachetnice, rekreační plavidla), které budou centra místní zábavy.

2 vodní nádrže:
Allain-Bouchavesnes-Bergen (Louette) a Etricourt-Manancourt-Equancourt (Tarteron) budou vodní nádrže o objemu 16 mil. m3 pro zajištění provozu kanálu při nízkém stavu vody v řece Oise (např. při kritickém suchu).

Jaké přínosy od projektu Francie očekává?

Projekt kanálu Seine-severní Evropa je součástí komplexního rozvoje pro zvýšení konkurenceschopnosti Evropy, snížení vlivu dopravy na životní prostředí a zvýšení všestrannosti vodní dopravy. Kanál bude procházet mnoha ekonomickými zónami, kterým má co nabídnout. Projekt vytvoří 25 000 pracovních míst do roku 2030 a až 45 000 do roku 2050.

7 Klíčových bodů projektu:

1 – Chybějící spojení mezi povodím Seiny a severem Pas de Calais
Odstraněním úzkého místa na jedné z nejdůležitějších evropských vodních cest bude vytvořen důležitý koridor pro nákladní lodě velkých rozměrů (4400 tun) spojující povodí řeky Seiny s přístavy v oblasti Dunkerque a  Le Havre v Beneluxu.
Až 3-násobný nárůst říční dopravy na trase sever-jih do roku 2020.

2 – Nové řešení v oblasti logistiky

Pro zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím mnoha spolehlivých vodních cest: nižší náklady díky kvantitě, spolehlivost, včasnost dodání, bezpečnost … Multimodální možnosti činnosti (zemědělství, průmysl, cestovní ruch, stavebnictví, logistika, chemikálie, recyklace …) budou skutečným impulsem k rozvoji logistiky a obchodu regionů.
Snížení nákladů na dopravu o 15% až 50%.

3 – Přispěje k rozvoji území Pařížské metropole a  Nord-Pas de Calais díky napojení Seiny.

Průplav Seine-Severní Evropa nabídne mimořádné spojení s přístavy severní Evropy Le Havre-Rotterdam všem dopravcům, kteří se pohybují po vodních cestách Seine-Scheldt, Haute-Normandie, Ile de France, Picardie a Nord-Pas de Calais.
Růst výkonů vodní dopravy mezi 6 a 7 miliard tun-km na evropských vodních cestách v roce 2020.

4 – Rozvoj francouzských vnitrozemských přístavů
Vodní cestou Seine-Severní Evropa budou napojeny na síť vnitrozemských vodních cest námořní přístavy  Le Havre, Rouen a Dunkerque a tím i na síť vnitrozemských přístavů, čímž podpoří jejich rozvoj. Trimodalita je budoucností logistického řetězce využívajícího kanálu, jehož přístavy jsou napojeny na železniční a silniční sít a jejich umístění umožní vytvoření strategické spolupráce.
Zvýšení podílu francouzských přístavů na evropském trhu.

5 – Dostupnost zboží v centru velkých měst
Schopnost dodávat zboží do center ekonomických aglomerací bez obtěžování a bez konfliktů s osobní dopravou. Vnitrozemské vodní cesty pomáhají snížit dopravní zácpy. Dodání zboží na určené místo se zárukou bezpečnosti a spolehlivosti.
4,5 miliardy tun-km silniční nákladní dopravy převezmou vodní cesty do roku 2020.

6 – začlenění udržitelné dopravní politiky
Vodní cesty jsou bezpečné, energeticky účinné, a pomáhají bojovat proti znečišťování ovzduší skleníkovými plyny a proti dopravním zácpám. Nízké emise CO2 při budoucím provozu na průplavu Seine-Severní Evropa přispěje ke splnění závazků Francie v rámci Kjótského protokolu. Zvláště pak díky projektům typu Zemships, lodím nové generace poháněných vodíkem (první pluje od 29. srpna 2008  v Hamburgu).
Úspory 280 000 tun emisí CO2 v roce 2020 a 570 000 tun v roce 2050.

7 – Vodohospodářský a turistický potenciál
Vodní cesty nabízí mnoho možností nad rámec své dopravní funkce. Prostřednictvím své kapacity pro přenos vody je možné poskytnout průmyslovou nebo pitnou vodu, regulovat průtoky řek, aby se omezily dopady povodní řeky Somme a Oise. Rozvoj rekrační plavby, návštěva vodních děl,  cyklostezky podél vodních cest … Průplav Seine-Severní Evropa bude rozvíjet rekreaci a trávení volného času, otevře atraktivní oblasti cestovnímu ruchu.
Zlepšení situace v době povodní na řece Oise pro více než 500 domovů. Vytvoření pracovních míst v turistickém ruchu a zvýšení atraktivity oblasti

Odkazy:

Share

Můžete komentovat