Čvc 05 2010

Cestováni po NS II – bezbřehé Labe I.

Nevím proč pořád každý, kdo má nějakou potřebu psát o Hamburku a Labi, tak má potřebu napsat, že Labe ústí právě v Hamburku (ať už zjevnou, či skrytou formou), což je blbost, bo něco takového tvrdit znamená ignorovat cca 100km řeky, což mě nepřijde zrovna málo. A přijde mě to s ohledem na existenci různých mapových serverů, které jsou přístupné pro všechny, i dost trapné …
Zvlášť i k faktu, že Labe na své závěrečné cestě s Hamburku potka ještě pár měst – Stade a jeho průmyslový přístav, Brunsbüttel a jeho konec Nord-Ostsee-Kanal a jako poslední (možná) Cuxhaven a jeho přístav pasažérský, rybářsky i nákladní. Proč to možná ? Protože nevím kde přesně, bůhví podle jakých kriterií a bůhví kým určeno, vlastně to mé “bezbřehé” Labe vlastně začíná, nebo-li kde se nachází oficiální konec Labe, ale jedno vím určitě, Hamburk to fakt není. Ostatně tentokrát sem zde dám odkaz na příslušný článek na české Wikipedii a pro pořádek jeho Německá verze.

A protože Labe západně od Hamburku zároveň tvoří hranici mezi spolkovými zeměmi SH a NS, tak se budu v tomto povídání zabývat jen tím, co je na levém břehu pohledem po proudu, pravý břeh (Brunsbüttel, Nord-Ostsee-Kanal) patří do série “cestování po SH”.

Hamburg řešit nebudu, ten je pořešen v jiné sérii povídání na těchto stránkách. A také se v tomto povídání budu zabývat jen západem od tohoto města, k východu se vrátím v nějakém příštím povídání.

Jak jsem napsal, Labe na své další cestě ke konci potká ještě pár měst, kupodivu pokud vemu vodní cesty, které navazují na Labe, tak těchto měst a vesnic a i jiných lidských osad je ještě více. Pokud vemu jen NS stranu Labe, tak tam jsou tři vodní cesty končící ve městech – Cranz – Buxtehude, Lühe – Horneburg a Stade industriehafen (průmyslový přístav) – Stade, vyjmenováno v pořadí od Hamburku, jako výchozího bodu.

Co k tomu napsat, ze všechny tyto tři města dnes spojuje s Hamburkem linka S-bahn (S3) a dále s Cuxhaven železniční trať, která je dneska pod provozem Metronomu, který zde provozuje vlaky v relaci Hamburg hbf – Hamburg Harburg (úvrať) – Cuxhaven a zpět až v hodinovém taktu. V bf. Buxtehude se napojuje síť (nejen) železniční společnosti EWB, která provozuje sí‘t mezi tratěmi Hamburg – Cuxhaven, Hamburg – Bremen a Bremen – Bremerhaven-Cuxhaven, těch tratí je několik, ale v osobní dopravě pravidelné pouze jedna Buxtehude – Bremerwörde – Bremerhaven, dále jako muzeální víkendová osobní doprava (dnes už) historickými motorákmi je na trati Stade – Bremerwörde – Bremen, tato společnost následně je podílníkem jak výše uvedeného Metronomu tak i Nordseebahn v důsledku čehož je možné vozidla obou společnosti potkat na příslušných sítích. K provozovaným vozidlům, dost mě tuhle překvapilo, když jsem používal služeb společnosti EWB a jejich motorové jednotky řady 628, že při použití WC jsem koukal skrz trubku na ubíhající koleje, přesně tak, jak to leckdo zná s reality českých železnic ….

Na síť společnosti EWB je navázáno docela dost různých spolků přátel, až je to trošku neuvěřitelné – Bremervörde-Osterholzer Eisenbahnfreunde, Buxtehude-Harsefelder Eisenbahnfreunde, Deutsches Feld- und Kleinbahnmuseum, Museumsbahn Bremerhaven-Bederkesa a Wilstedt-Zeven-Tostedter Eisenbahnfreunde. Ale k tomuhle všemu se vrátím později, minimálně proto že se přece chceme dostat až do Cuxhavenu, ne ? Žádnou další železnici v tomto prostoru už nehledejte, bo už tam nic víc není, nebo pokud bylo, tak už je namístě opravdu jen minulý čas a to jen v případě metrové úzké Stade – Stade hafen – Wischhafen – Itzwörden, která byla posléze nahrazena “jen” industriebahn (průmyslovou tratí) Stade – Stade industriehafen. Původní vedení metrové úzké bylo skrz město Stade zpestřeno tříkolejnicovou splitkou vedoucí do/skrz městského přístavu, městské plynárny a dále do Labského přístavu, kdy ve městě přecházela vjezd do přístavu pomocí otočného mostu, současná jen normálně rozchodná trať vede v úplně jiné stopě a město obchází. Původní vedení tratě dnes slouží jako stezka pro pěší a cyklisty, výpravní budova úzkokolejky je dneska snad kasino a otočný most neexistuje a byl nahrazen pevným betonovým ve výrazně širším provedení čímž byl znemožněn vjezd do přístavu, který kdysi sloužil nejen rybářům, dneska takto část slouží tak akorát turistům, přičemž “přístavní” zařízení bylo zachováno jako připomínky dob minulých. Zbylá část městského přístavu je dneska používaná jako parkoviště pro auta, pro soukromé lodě (jachty) a v nedávné době došlo k sanaci průmyslové zástavby a k výstavbě obytných domu (typ “komfortní přízemní panelák”). Ostatně s ohledem na probíhající/proběhlou privatizaci bývalého komerčního obvodu bf. Stade, lze se důvodně domnívat že podobná konverze prostorů zde bude ještě pokračovat. Městečko je to vcelku příjemné, i když zajímavě historická část je vcelku malá a soustředěná okolo, dnes už části nepřístupné pro lodě, přístavu. Zbytek městečka je tvořen obvyklou tzv. občanskou zástavbou, takže to nějak extra moc zajímavé prostě není. S průmyslu je zde jeden, samozřejmě kromě jiných, z pobočných podniků leteckého nadnárodního spolku Airbus a to část, která se specializuje na výrobu ocasních ploch. Součástí příslušné průmyslové části je i letiště, ale toto slouží pouze pro tzv. rekreační létání, A300-600ST či A380 a podobně zde opravdu nepotkáte. S hlediska železničního je tu akorát, jak už jsem v tomto článku naznačil, konečná stanice pro linku S3 Hamburského S-bahn a taktéž je tu konec elektrifikace, dále trať směrem Cuxhaven pokračuje v nezávislé (rozuměj motorové) trakci. Co se týče nákladní dopravy, tak ta směřuje do prostoru industriehafen na břehu Labe. Městská doprava v tomto městě a části podél tratě s Hamburku + část NS přilehlé k HH je integrována v rámci Hamburského dopravního svazu HVV, přičemž vlastní město se už nachází v posledním “ring” tj. E, leč VHD/MHD integrované do Hamburského dopravního svazu končí až pár kilometrů západně a jižně od tohoto města.

Pár odkazů do fotogalerie – Buxtehude, Stade, vlastní Niedersachsen a Labe (bez rozdělení podle spolkových zemí) a zase, případně je třeba zvolit některý s podadresářů pro zobrazení něčeho.

Tak a do Cuxhaven jsme stejně nedojeli, tak v příštím pokecu s oblasti Niedersachsen alias NS …

Originální článek.

Share

Můžete komentovat