Dub 07 2010

Výstava Křižovatka tří moří – Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe ve Zlíně

Putovní výstava Křižovatka tří moří, která pojednává o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L), bude zahájena dne 15. dubna 2010 v 16 hodin v budově rektorátu (U13, nám. T. G. Masaryka 5555). Slavnostního aktu se zúčastní mnoho významných hostů, např. hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., členové senátu a poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a další představitelé krajů a regionů ležících na trase vodního koridoru D-O-L.

Součástí vernisáže budou, ještě před samotným zahájením výstavy, přednášky doc. Ing. Pavla Juráška, CSc., Ing. Jan Kareise, Ph.D. a Ing. arch. Juraje Jančiny o rozvoji vodní dopravy a vodních cest od 14.30 hod. Hosté se budou moci seznámit s historií i aktuálními informacemi o tomto projektu důležitém nejen pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu.

Výstava se koná v době, kdy se projekt D-O-L posouvá do roviny mezinárodního jednání s okolními státy a Evropskou komisí o jeho realizaci. Výstava „Křižovatka tří moří – Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe“ soustřeďuje hlavní údaje o tomto významném evropském vodním koridoru, který má být současně klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance (i při očekávaném negativním ovlivnění vláhové bilance jižní a střední Moravy globálními změnami klimatu) a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů a k revitalizaci krajiny. Poslední krize (ropná, plynová, hospodářská) zdůraznily také další funkce D-O-L jakou je doprava strategických surovin, především ropy a plynu, do zásobníků na jižní Moravě u Lanžhota, jež by umožnila širokou diverzifikaci těchto zdrojů, nebo výrazné zvýšení zaměstnanosti, a to jak v době výstavby (desítky tisíc pracovních míst), tak během provozování vodního koridoru.

Nelze opomenout také významný přínos pro turistický ruch a rekreaci. Výstavba 1. etapy D-O-L má propojit izolovanou vodní cestu Baťův kanál a splavnou řeku Moravu a Dyji se sítí evropských vodních cest, příchod zahraničních „vodních“ turistů by jistě přispěl k rozvoji regionů ležících na březích těchto vodních cest. Ředitelství vodních cest ČR bude prezentovat plány rozvoje vodních cest, Labe, Vltavy a Baťova kanálu, včetně prodloužení této vodní cesty do Kroměříže a Hodonína. Návštěvníci se také dozví jaké plány na rozvoj vodních cest na Moravě, a jaký vztah k průplavu Dunaj-Odra-Labe měli Tomáš a Jan Antonín Baťa ve 30. letech 20. století. Informace obohatí historické fotografie z výstavby a provozu Baťova plavebního kanálu.

Putovní výstava byla až doposud prezentována v Praze, Ostravě, Brně, Přerově a v Břeclavi a stala se inspirací pro věcné a kritické diskuse. Další reinstalace exponátů ve Zlíně má zásadní důležitost zejména z toho důvodu, že Zlínského kraje by se dotýkala částečně první a zcela druhá etapa výstavby vodního koridoru D-O-L, od Dunaje po Přerov.

Velkým lákadlem bude jistě největší mapa vodních cest České republiky nalepená na podlaze, na níž jsou přehledně zobrazeny existující i plánované vodní cesty v České republice, včetně vodního koridoru D-O-L, návštěvníci si tak budou moci sami „proplout“ naši zem. Výstava se koná s finanční podporou Zlínského kraje, ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Státní plavební správou a Ředitelstvím vodních cest ČR.

Share

Můžete komentovat