Pro 26 2008

Nový lodní výtah zlepší kontejnerovou dopravu v Německu

Kompa

Říční lodě

Německý spolkový ministr dopravy, Wolfgang Tiefensee, dal souhlas ke stavbě nového lodního výtahu v Niederfinow, klíčovém místě lodního spojení mezi Berlínem/Braniborskem a Štětínským regionem v Polsku.

Tento nový lodní výtah umožní překonání spádu 36 metrů na kanálu Havel-Odra větším plavidlům až o délce 115 m a šířce 11,45 m o tonáži až 6000 tun, ale také efektivějším tlačným soupravám umožní plout po této vodní cestě. Ponor lodí se zvýší z 1,90 m na 2,20 m. Samotná stavba bude mít impozantní rozměry, lodní výtah bude 130 metrů dlouhý a 60 metrů vysoký. 70.000 metrů krychlových betonu a 6000 tun ocelové konstrukce jej dělá jedním z největších evropských lodních výtahů. Samotný žlab o rozměrech 115×12,5×4 m bude vážit naplněn vodou 9000 tun, spolu s protizávažím budou 4 motory pohonného systému pohybovat 18000 tunami, jeho výkon bude 1280 kW. Ze spolkového rozpočtu bylo na stavbu uvolněno zhruba 150 milonů EUR. Stávající lodní výtah z roku 1934 bude po dokončení nového lodního výtahu sloužit svému účelu dál, i když jeho rozměry nejsou některým dnešním plavidlům dostačující: celková délka 94m, šířka 27m a výška 60m. Vana do které lodě zajíždí má rozměry: délka 85m, šířka 12m, plavební hloubka 2,5m. Starý lodní výtah je velkou turistickou atrakcí, každý rok jej navštíví několikset tisíc návštěvníků, kteří obdivují tento inženýrský úspěch. Předpokládá se že po dokončení druhého lodního výtahu toto místo navštíví  minimálně o 100 tisíc  návštěvníků více, proto bude u starého výtahu vybudováno informační centrum a turistické zázemí.

Tato stavba je další z řady projektů při modernizaci německých vodních cest, jež postupuje směrem k polským hranicím. Investicí přibližně 285 milionů EUR za dodatečné stavební práce na mostech a kanálových úsecích této vodní cesty zajistí federální vláda ekonomickou výhodnost lodní kontejnerové dopravy mezi oblastí Berlína a nedalekým Baltským mořem a přístavy na Odře. Kapacita této vodní cesty by se měla zvýšit na 15 milonů tun ročně. Již bylo zmodernizováno několikset kilometrů spolkových vodních cest, především klíčový Vnitrozemský kanál, a k němu náležící vodní cesty, procházející středem Německa a propojující Rýn, Labe a Odru. Nejznámější nová stavba německých vodních cest, 918 metrů dlouhý Magdeburgský průplavní most, po němž překračuje Vnitrozemský kanál řeku Labe, si vyžádal 6 let prací a investici 500 milionů EUR, nový most nahradil nedostavěný z roku 1938. Z velké části prací se jedná o moderznizaci vodních cest na území bývalé NDR na standard běžný v Západní Evropě a dostavbu infrastruktury, jež byla započata již ve 40. letech 20.století.

Odkazy

Share

Můžete komentovat