Říj 01 2009

Hejtman Michal Hašek zahájí výstavu o vodním koridoru Dunaj-Odra-Labe v Břeclavi

V břeclavském muzeu bude dne 15. října 2009 slavnostně zahájena putovní výstava Křižovatka tří moří, která pojednává o vodním koridoru Dunaj- Odra – Labe (D-O-L). Slavnostního aktu se zúčastní mnoho významných aktérů, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, starosta města Břeclavi Ing. Dymo Piškula, členové senátu a poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a další představitelé krajů a regionů ležících na trase vodního koridoru D-O-L. Hosté se budou moci seznámit s historií i aktuálními informacemi o tomto projektu, jež je důležitý pro Českou Republiku a pro rozvoj trans-evropské dopravní sítě. Výstava se koná v době, kdy se projekt D-O-L posouvá do roviny mezinárodního jednání s okolními státy a Evropskou komisí o jeho výstavbě.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Výstava „Křižovatka tří moří – Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe“ soustřeďuje hlavní údaje o tomto významném evropském vodním koridoru, který má být současně klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance (i při očekávaném negativním ovlivnění vláhové bilance jižní Moravy globálními změnami klimatu) a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů a k revitalizaci krajiny. Poslední krize (ropná, plynová, hospodářská) zdůraznily také další funkce D-O-L jakou je doprava strategických surovin, především ropy a plynu, do zásobníků na jižní Moravě u Lanžhota, jež by umožnila širokou diverzifikaci těchto zdrojů, nebo výrazné zvýšení zaměstnanosti, a to jak v době výstavby (tisíce pracovních míst), tak během provozovaní vodního koridoru. Břeclavský přístav (multimodální logistické centrum) umožní levný a spolehlivý transport zboží a výrobků, a to s mnohem vyšší bezpečností dopravy než poskytuje pozemní silniční a železniční doprava. Z existence vodní dopravy budou profitovat také mnohé strojírenské firmy, kterým se významným způsobem sníží ceny za export jejich nadrozměrných i běžných výrobků. V Břeclavském přístavu by mohly vzniknout loděnice pro opravu (možná i výrobu) říčních a říčně-námořních lodí. Tato nová průmyslová odvětví zajistí v regionu nová pracovní místa. Kontejnerové linky umožní využívat lodní dopravy i menším podnikům a tím zvýší jejich konkurenceschopnost oproti podnikům, které v blízkosti vodní cesty neleží. Vodní cesta pomůže významným způsobem snížit náklady na dopravu zemědělských produktů a umožní export do vzdálených destinací do nichž by byla pozemní doprava příliš nákladná. „Část produkce by bylo možné exportovat. Náklady ve chvíli, když tady nemáme přístav s přístupem na světové vodní cesty, dělají z exportu obilí finančně nezajímavou záležitost“ míní hejtman Mgr. Michal Hašek. Nelze opomenout také významný přínos pro turistický ruch a rekreaci. Výstavba 1.etapy D-O-L pomůže spojit izolovanou vodní cestu Baťův kanál a splavnou řeku Moravu a Dyji se sítí evropských vodních cest, příchod zahraničních „vodních“ turistů přispěje k rozvoji regionů ležících na březích těchto vodních cest.

Putovní výstava, byla až doposud prezentována v Praze, Ostravě, Brně, Přerově a nyní bude instalována v Břeclavi, aby se stala inspirací pro věcné a kritické diskuse. Další reinstalace exponátů v Břeclavi má zásadní důležitost zejména z toho důvodu, že Jihomoravského kraje by se dotýkala již první etapa realizace záměru a v Břeclavi by měl vzniknout centrální přístav a logistické centrum, což potvrdil nedávno i hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Tato výstava se bude od předešlých lišit tím, že bude použito více zajímavých prvků a ilustrativních doplňků jako jsou modely říčních a říčně-námořních lodí či velká mapa umístěná na podlaze, na které bude celý vodní koridor D-O-L zakreslen a návštěvníci si tak budou moci průplavem sami „proplout“.

Pořadatelem výstavy je obecně prospěšná společnost Plavba a vodní cesty,  koná se s finanční podporou Jihomoravského kraje a města Břeclav ve spolupráci se Státní plavební správou, Lodní dopravou Břeclav, 1. Plavební a Muzeem a galerií Břeclav. Exponáty zapůjčí České loděnice a.s., Pražská paroplavební společnost a Oblastní muzeum Děčín.

Výstava se uskuteční v Městském muzeu a galerii Břeclav, Dukelských hrdinů 2747, Břeclav a potrvá do začátku prosince 2009.

Share

Můžete komentovat