Zář 29 2009

Povodně a slaměné šetření

dálnice D47

Dešťová voda i z povrchu nové dálnice D47 steče ihned

Přes všechny lidské tragédie, které povodně u nás letos způsobily, je na nich pozitivní alespoň to, že přispěly k tomu, že si lidé uvědomují, že na změnách klimatu může něco být. Že přírodní katastrofy mohou být způsobeny především lidskou činností a nikoliv známkou toho, že podmaňování přírody není dotaženo do konce.

Zda je počasí, které způsobilo takto vydatné množství srážek na malém prostoru, důkazem klimatických změn – to je otázka pro vědce. Avšak zdravý rozum stačí na pochopení toho, že čím více máme zastavěné a vyasfaltované, tedy odvodněné plochy, tím více a rychleji voda odteče do potoků a řek. A je nepodstatné, zda jde o haly hypermarketů či nových továren a nebo o „jen“ 30 metrů široké, ale desítky či stovky kilometrů dlouhé dálnice.

Bohužel zatím stále není moc hlasů, které by v souvislosti s povodněmi mluvili o reformě naší dopravní politiky. To, že na povodních na Novojičínsku může mít svoji „zásluhu“ nedávno dokončený úsek dálnice D47, potvrzují negativní zkušenosti obyvatel z blízkosti již dříve dokončených dálnic. Odborníci nabízí čísla: plocha zabraná dálnicí je třikrát větší než u moderní železniční trati a navíc z dálnice dešťová voda odteče devětkrát rychleji.

Že by to byl důvod pro větší rozvoj železnice u nás? Když je navíc, vedle ekologických pozitiv také levnější (kilometr nové trati stojí totiž méně, přinejhorším stejně co kilometr dálnice). V ČR asi ne. Dokonce ani krize a s ní spojený úbytek peněz na dopravní infrastrukturu nepřiměla odpovědné činitele k zamyšlení. Ministr dopravy Gustáv Slamečka sice ve svém úsporném balíčku oznámil několik rozumných nápadů – jako třeba snížení parametrů dálnic na úroveň rychlostních silnic. Toto rozdělení je jednak zcela umělé a za druhé naše nově budované dálnice mají lepší parametry než v sousedním v Německu. Jenže toto není to největší plýtvání.

Nejvíce by se totiž mohlo ušetřit nestavěním zbytečných dálnic. Skutečně potřebujeme dvě paralelní dálnice do Vídně nebo na sever Moravy? Je hospodárné stavět dálnici i tam, kde se její kapacita nevyužije, ani kdyby měli všichni lidé včetně novorozenců auto? Proč se salámově staví dvě dálnice z Prahy do Jihočeského kraje místo jednoho souvislého tahu? Opravdu potřebujeme tři dálnice na severozápad Čech, včetně karlovarské, která vede málo obydleným Žateckem? Právě tato er šestka se původně měla stavět v polovičním profilu, proč teď má být široká jako dálnice? A přitom jinde jezdíme po silnicích z doby císaře Františka Josefa.

Ale tuto předlistopadovou dopravní koncepci měl v předchozí vládě přehodnotit ministr Aleš Řebíček, respektive jeho proslulý náměstek Jiří Hodač. Ten se však tohoto úkolu zhostil po svém a zdá se, že jeho tehdejší podřízený, ředitel dopravního fondu Slamečka, mu byl dobrým žákem. Proto je na místě obava, že jeho řeči o šetření na stavbě dálnic budou jen tlučením prázdné slámy.

Share

Můžete komentovat