- Dopravní web - http://dopravni.net -

Dopravní infrastruktura v režimu STOP

Stavba

Po parlamentních volbách nastoupila nová vládní garnitura a „věci“ v oblasti výstavby dopravní infrastruktury (DI) dostaly náramně rychlý spád. Zatímco dřívější vládní elity tvrdily, že „zdroje jsou“, nová vládní garnitura tvrdí, že „zdroje nejsou“, a proto jednotlivá ministerstva začnou šetřit, kde se dá. Nejostřeji z šetřících ministerstev vystoupilo ministerstvo dopravy (MD). Nový ministr bezprostředně po uvedení do úřadu s okamžitou platností rozhodl o zastavení všech staveb na železnici, které financuje Správa železniční dopravní cesty (SZDC), a  51 silničních staveb financovaných mimo jiné Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI). Pozdější upřesnění stop stavu mluví o 15 stavbách na železnici a 12 rozestavěných silničních stavbách včetně přerušení přípravných prací na dalších třech projektech. S rozhodnutím nesouhlasí jednak samospráva v dotčených oblastech, ale i zástupci stavebních firem, Svaz podnikatelů ve stavebnictví resp. Svaz dopravy.

Převážná část veřejnosti ani netuší, co všechno se „skrývá“ pod strohým oznámením zastavit výstavbu DI. Chceme-li si o vzniklé atypické situaci učinit skutečný obrázek, zrekapitulujme si postupové kroky při budování např. silniční infrastruktury.

Stavba dálnice D8 přes České středohoří

Stavba dálnice D8 přes České středohoří

Zjednodušená schematická rekapitulace

1. obecně – plánování a realizace silniční novostavby-komunikace je dlouhodobý a finančně náročný proces, probíhající ve dvou rovinách a to, příprava stavby a realizace stavby. Vlastní příprava a realizace novostavby probíhá v rozmezí cca 10-13 let a celkové náklady se pohybují řádově v několika miliardách.

2. obecně – příprava stavby: je činnost, směrující k získání potřebných dokladů, povolení a vyjádření od příslušných kompetentních úřadů, organizací a institucí a dále získání veškerých dostupných informací o příslušné lokalitě stavby. Za základní a rozhodující dílčí cíle lze označit:

3. obecně – realizace stavby:

4. “stop stav“ ve fázi pokročilé rozpracovanosti znamená:

5. Další aspekty “stop stavu“

Sečteno, podtrženo

Stavba III. koridoru u Hořovic

Na úplný závěr bych ještě doplnil. Obdobně můžeme hodnotit situaci i v žel. dopravě tj. znehodnocení všech dosud provedených přípravných prací, návratnost vynaložených fin. prostředků žádná. Stop stav výstavby důležitých drážních koridorů také znamená, že o nějaký ten rok se oddálí rozšíření nabídky moderní železniční dopravy, hodné 21.století

Vydávat unáhlená zásadní rozhodnutí , bez sebe menší znalosti věci, je často kontraproduktivní a v našem případě to výrazně poškozuje dopravu jako celek.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.4/5 (11 votes cast)
Share
2 Comments (Open | Close)

2 Comments To "Dopravní infrastruktura v režimu STOP"

#1 Comment By dopravák On 25. 1. 2011 @ 7:55

Bártu sice rozhodně neobdivuji, protože se ukázal být “neřízenou střelou”, ale zároveň také vzápětí prokázal, že je velmi bystrý a učenlivý, a že velmi rychle pochopil, že by úplným zastavením staveb stejně nemohl efektivně dosáhnout toho, čeho dosáhnout chtěl – totiž především přiškrcení penězovodu po léta rozvíjeného za účelem dolévání dalších financí do partajních kas dosavadních českých “státostran” cestou jejich sponzoringu ze strany dodavatelů státních zakázek a naopak “přiživení se” jeho vlastní partaje. Kromě toho zároveň dosáhl i určitého snížení cen dodávek, především těch budoucích (protože z těch dosavadních už příslušné “dvojdestátky” protekly nejen do zmíněných partajních kas, ale z nich už i zase někam jinam – m.j. třeba k firmám zajišťujícím těm partajím předvolební kampaně), takže do státního rozpočtu už by se stejně vrátit nemohly. A autorův text je jen výčtem možných následných problémů vzniklých “šlapáním slona v porcelánu”, jímž Bárta vlastně jen pohrozil, a dokladem o tom, jak (Bárta) velice rychle pochopil, že i u nás stačí s takovým postupem jen naoko začít, a oboustranně přijatelné řešení, které stát ani dodavatele vlastně nepoškodí, se brzy najde …

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: +9 (from 11 votes)

#2 Comment By jirka On 11. 2. 2011 @ 10:43

jen k Bártovi za krátkou dobu dokázal to co ani předešlí ministři dopravy (vystudovaní stavaři) (Aleš Řebíček či Milan Šimonovský) a to zdražení mýtného a zlevnění přepravy po kolejích za to mu děkuji.
Jinak nechápu jak mohl být MD Bendl (vystudovaný Vysokou školou strojní a textilní v Liberci) ministrem dopravy více méně i Bárta ale ten je zase špičkový manažer (viz ABL)

VA:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)