- Dopravní web - http://dopravni.net -

Poslední jízda vlaku Českých drah do Jemnice

Rozloučení s posledním vlakem ČD v Jemnici

Rozloučení s posledním vlakem ČD v Jemnici

Dnes odpoledne vyjel z Moravských Budějovic do Jemnice poslední pravidelný osobní vlak Českých drah, neboť objednatel regionální dopravy úřad kraje Vysočina již na příští rok vlaky v závazku veřejné služby neobjednal. V Jemnici se proto přišli s posledním odpoledním vlakem rozloučit stovky obyvatel města.


Provoz na železniční trati č.243 mezi Jemnicí a Moravskými Budějovicemi na Třebíčsku byl dnes prozatím ukončen, neboť Kraj Vysočina na regionální trati od příštího roku neobjedná vlakovou dopravu v závazku veřejné služby.

Poslední spoj vlakový spoj Českých drah vyrazil v 14:57 z Moravských Budějovic do Jemnice, kde měl pravidelný příjezd v 15:27. Téměř na všech zastávkách se obyvatelé místních obcí přišli s vlakem rozloučit a zamávat odjezdu posledního spoje. Nejvíce se jich shromáždilo na nádraží v Jemnici, kde se konala recesistická slavnost a příjezd posledního vlaku tam přivítalo několik stovek lidí. Cestující plně zaplnili soupravu složenou z motorového vozu řady 810, posílenou o vůz řady 850. Někteří se do vlaku vůbec nedostali a museli se spokojit s pozorováním z venčí.

Před odjezdem ještě obešel oba vozy pan farář a dal vlaku na jeho cestu poslední pomazání. Zpět z Jemnice do Moravských Budějovic byl vlak vypraven s téměř patnácti minutovým zpožděním. Na poslední cestu se rozjel za hlasitého koukání, k čemuž mu na nádraží místní muzikanti ještě zahráli pohřební skladbu.

Ing. Miloslav Nevěčný, starosta Jemnice

Jako neméně důležitou vidím otázku zachování železniční trati a dopravě na ní. Všechny orgány a instituce, které se podílejí na provozu, tzn. Správa železniční dopravní cesty (dále SŽDC ), Ministerstvo dopravy, současný dopravce, tj. České dráhy (ČD) a konečně objednatel osobní dopravy, tedy kraj Vysočina, provádí kroky vedoucí de fakto ke zrušení provozu.

Situace je vážnější, než byla kdy v minulosti. Tehdy se jednalo o nerentabilních spojích, na které bylo třeba poskytnout dotaci. Podobně se to děje u autobusové dopravy s tím rozdílem, že dotaci na vlakové spoje platil kraj Vysočina.

Současná situace je však mnohem horší. Zase z důvodu úspor na Ministerstvu dopravy bylo vyvoláno jednání s jednotlivými kraji, kde jim předložili seznam tratí, kde prý SŽDC od ledna 2011 přestane provádět údržbu a tím se tyto tratě stanou neprovozuschopnými. Tuto informaci jsme dostali na krajském úřadě s oznámením, že kraj Vysočina tedy neobjedná na trati Jemnice – Moravské Budějovice osobní dopravu, ale pouze zajistí od nového roku náhradní autobusovou dopravu. Což taky udělal.

Samozřejmě je toto řešení pro město nepřijatelné a okamžitě jsem začal jednat nejprve se soukromým dopravcem (Jindřichohradecké místní dráhy), který by byl schopen a ochoten provozovat dopravu i provádět údržbu trati za výrazně nižších finančních nákladů. Kromě toho jsme podnikli řadu dalších kroků s cílem zabránit rychlému zrušení trati. Nebudu se podrobně zabývat detaily, pouze uvedu jejich sled.

Společně se starosty obcí na trati jsme písemně vyjádřili náš nesouhlas s jakýmikoliv kroky, které by vedly ke zrušení trati a ten předali na odbor dopravy a majetku KÚ Vysočina.

Obdobný dopis s jasnou deklarací veřejného zájmu na existenci naší regionální dráhy byl odeslán přímo ministru dopravy JUDr. Vítu Bártovi a jeho náměstku Sýkorovi. Dále jsme požádali o převedení dráhy do vlastnictví města.

V souvislosti s vedeným správním řízením jsme se jako město přihlásili za účastníka řízení, abychom museli být informováni o jeho průběhu. Ze zákona totiž není město vedeno jako účastník řízení.

Zatím posledním krokem byla žádost na kraj Vysočina, aby objednal u dopravce potřebný počet vlakových spojů, jelikož je nepochybné, že trať Jemnice – Moravské Budějovice nebude v roce 2011 zrušena.

Samozřejmě budeme pokračovat v jednání se všemi zúčastněnými subjekty tak, aby zůstal zachován provoz na naší trati a mohl být eventuálně posílen.

Jemnické listy, prosinec 2010

Když si stáhnete tento soubor Jemnice, můžete si jej prohlédnout v Google Earth. Když tam po té zadáte zobrazit výškový profil, uvidíte nejen výškový, ale i rychlostní profil tratě.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
Share