4 405 přečtení
Zář 19 2010

Své lokálky nedáme, vzkazují ministerstvu severočeské obce

Motorové vozy 820 a 830 v Kadaňském Rohozci u příležitosti Dne mobility 18.9.2010

Minimálně čtyři ze sedmi ohrožených lokálek v Ústeckém kraji nechtějí přilehlé obce nechat zrušit. Uvažují o  tom, že se pokusí zrušení tratí zablokovat alespoň na co nejdéle. Jejich možnosti jsou poměrně velké, připustil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.

Dohady okolo lokálních tratí v kraji znovu ožily po třech letech. Ústecký kraj se tehdy rozhodl na většině z nich zredukovat nebo úplně zastavit osobní dopravu, fyzicky i administrativně ovšem tratě zůstaly zachované a dál se udržují. Na tratě z Kadaně do Kaštic a do vojenského újezdu Hradiště, z Lovosic do Mostu i z Děčína do Oldřichova se navíc postupně začaly vlaky vracet. Sporadicky díky nákladním dopravcům a pravidelně na objednávku obcí, kterým se zalíbil koncept “turistických vlaků”.

“Je to podpásová rána. Obce objednávají sezonní provoz, aby do svých regionů přilákaly víc návštěvníků a zajistily si tak rozvoj. Zájem cestujících roste, letos meziročně asi o 70 procent, a to i navzdory letošnímu ne zrovna příznivému létu,” řekl ČTK koordinátor provozu Švestkové dráhy, která o  letních víkendech spojuje Most, Lovosice a Litoměřice. Podobné výsledky hlásí i obdobná Doupovská dráha, na jejíchž dvou lokálkách v okolí Kadaně se letos cestujících svezlo více, než loni, redukci spojů navzdory.

Jakmile se letos začalo o zrušení tratí hovořit, obce reagovaly zostra. “Uděláme vše pro to, aby tratě zůstaly mezi provozními a provoz mohl být zachován i v příštích letech,“řekl starosta Třebívlic Josef Seifert. Podobný názor zastává i starosta Telnice Jaroslav Doubrava.

V záchranářských bojích mají obce poměrně široké možnosti. “Zrušení tratě je poměrně složitý správní proces, který může připomínkovat řada subjektů, právě včetně obcí. Rozhodně to není tak, že by se tratě mohly ze dne na den zrušit,” řekl ČTK mluvčí SŽDC Pavel Halla. Rozhodovat o možném zrušení bude ministerstvo dopravy a přihlížet bude zřejmě i k vyjádření Ústeckého kraje, který minulý týden potvrdil, že žádné nové spoje na nevyužívaných tratích objednávat nehodlá.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.6/5 (7 votes cast)
Své lokálky nedáme, vzkazují ministerstvu severočeské obce, 4.6 out of 5 based on 7 ratings
Share

ČTK (www.ctk.cz)
Autor:


8 komentářů

 • Napsal Vozka, 20. 9. 2010 @ 2:47

  Je to moc hezké. Máme prostě novou šlechtu a panstvo, kterému se nesmí odporovat. prostě pár krajských funkcionářů se spřátelenými úředníky rozhodlo, že dopravu bude objednávat podle svých názorů a zájmů alidi i obce do toho nemají co kecat. pikantní na tom navíc je, že řada zvolených stran a sdružení slibovala nejen zachování prakticky všech tratí, ale i obnovení osobní dopravy. Zbývá jen otázka, jaké zájmy se vlastě za tím vším skrývají. Vzheldem k tomu, že na hrazující autobusová doprava je občany dost ignorována, protože je pro ně neatraktivní a počet spojů směšný, nákladově se vcelku tedy nic neušetřilo, jen se zhoršila kvalita a dostupnost veřejné dopravy v krajia vzrůstá díky tomu i silnič ní doprava, což potvrdili někteří funkcionáři kraje. Takže co je cílem tohoto kraje? Více lidi dostat na silnice? Ale pak je otázka, koho vlastně ti zástupci zastupují – své voliče nebo někoho úplně jiného?

 • Napsal Domažličák, 20. 9. 2010 @ 13:42

  Na většině “rušených” lokálek je navíc i nákladní doprava. Již před lety se SŽDC vyjádřilo, že na nákladní dopravu nehodlá brát ohled a při tom je to právě nákladní doprava, která SŽDC vydělává rozhodující peníze za poplatky na DC. S likvidací infrastruktury pro nákladní dopravu SŽDC začlo na koridorech, pokračuje přes méně důležité hlavní tratě a teď chce nákladku paralizovat i na lokálkách. Ministr Bárta nasliboval voličům, jak se bude snažit vrátit nákladní dopravu ze silnic na železnici, ale při tom za jeho vlády na MD, je podnikán největší útok na železniční nákladní dopravu od dob Vízka. Každopádně nejsou to zdaleka jen obce, které se snaží zrušení tratí zabránit i když se to tak zdá, protože obce svůj boj medializují. Jim v podstatě o nic moc nejde. Mnohem lítější boj svádí firmy a dopravci závislí na železniční nákladní dopravě, jim jde totiž o existenci. A docela se jim to daří, zatím byly u nás v poslední době zrušeny jen nákladově nezajímavé tratě nebo jejich úseky. Firmy mají totiž v zákonech (nikoliv však v drážních) docela slušnou oporu, aby jim nemohla být zrušena trať jejich zájmu bez jejich souhlasu. Tím v žádném případě nechci snahu obcí nijak snižovat, naopak, jejich snahy jsou nezištné a proto mají z morálního hlediska mnohem větší cenu.

 • Napsal režista, 20. 9. 2010 @ 14:14

  Bohužel, nákladní doprava je na většině tratí, u nichž SŽDC aktuálně zjišťuje náklady na jejich (fyzickou) likvidaci, buď nulová, nebo minimální, a tak ji jako argument zdůvodňující naléhavou potřebu další existence těch tratí lze použít jen těžko. Podstatná pro další vývoj je proto skutečnost, že MD ČR a SŽDC mohou v případě, že kraje neobjednají na některé lokálce osobní dopravu, postavit i případné nákladní přepravce (dosavadní i potenciální další) snadno před nutnost rozhodnout se, zda trať osobní dopravou nevyužívanou převezmou do svého majetku a správy jako “dráhu-vlečku” a budou ji provozovat sami, protože zdůvodnit změnu právních předpisů v tom smyslu, že pokud není pro provozovatele dráhy provozování dráhy na předmětné trati rentabilní a osobní doprava na ní provozována není, může být trať jako dráha regionální zrušena a “v lepším případě” převedena na charakter “dráhy-vlečky”, není pro přílušné státosprávní instituce zejména v současné ekonomické situaci rozkradené ČR žádným problémem. Jediným v současné době nadějným řešením tedy je nájem dotčení trati od SŽDC někým, kdo na ní provozování dráhy (na svůj účet) dokáže zajistit levněji, než to na účet státu zajišťuje SŽDC, s tím, že vlastníkem dráhy zůstane stát a drážní dopravu na ní bude provozovat třeba nějaký další subjekt (klidně třeba i ČD) – zda se to podaří například v případě “Jemničky”, je, pokud vím, zatím v jednání.

 • Napsal -FN-, 20. 9. 2010 @ 17:08

  Podotkl bych, že je třeba mít na paměti i to, že se přepravní potřeby mohou měnit, případně vyskytovat nahodile, a pokud znemožníme přesun nákladů po kolejích, bude tato v součtu celkem slušná řádka kamionů další přítěží pro silnice a jejich okolí – proklamovanému přesunu na koleje navzdory. Proč třeba podobným způsobem neohradí ztrátové silnice, byť jsou užívány jen k návozu materiálu do nějaké firmy, nebo tam jedou dvě auta za den (a ta rozhodně náklady nepokryjí)? Napadá mě v této souvislosti slavný “program na podporu obnovy vleček”, o němž jsem si přečetl, že k získání dotace byly z 12 projektů vybrány 3, a ani jeden nebyl v podstatě obnovou vlečky. Šlo jen o rozšíření kolejišť v závodech či nákup manipulační techniky. Není náhodou varianta prodeje do správy dalším krokem proti smyslu podpory vleček? Pokud tratě někdo za úhradu pro stát bude spravovat místo SŽDC, proč ne, jenže SŽDC je právě tou “rukou” státu, pro kterou by to ten někdo jiný dělal. A navíc, SŽDC si nesmyslně většinu těch prací stejně kupuje od externistů, čili jde jen o partu státních úředníků, nic víc.

 • Napsal režista, 21. 9. 2010 @ 8:11

  “-FN-” = 20.09.2010, 17:08:
  Po cca 20 letech rozkrádání majetku bývalého Československa dochází státní kasa na úplné dno, a tak se ti, kdo jsou dnes u moci, snaží o co nejdelší přežití ve funkcích umožňujících jim získat ještě aspoň nějaké zbývající omrvinky pro sebe a pokoušejí se na co nejdelší dobu “zachránit situaci” (pochopitelně především tu svoji) tím, že jako zástupci “státu” chtějí vyždímat ještě nějaké prostředky na další existenci infrastruktury z privátních subjektů – proto ty úvahy o předání tratí bez osobní dopravy do majetku nákladním přepravcům a změna jejich charakteru na “dráhy-vlečky”.
  Provozování drah, které zůstanou v majetku “státu” a ve správě SŽDC je jiným případem: já to podle informací, které mám, chápu tak, že by to neměl být klasický “outsourcing”, při němž by nějaký subjekt fungoval jako “dodavatel provozování dráhy pro SŽDC”, ale mělo by jít o “pronájem” části želeyniční infrastruktury jinému “provozovateli dráhy” na sjednanou dobu s tím, že by ten subjekt provozoval najatý majetek sám na své vlastní náklady a disponoval s ním podle smluvně dohodnutých pravidel, a tedy i vystupoval vůči ostatním subjektům přímo jako “provozovatel dráhy”, nikoli jen jako “dodavatel služeb pro SŽDC” – a po skončení sjednané doby by nájemce najatý majetek opět vrátil v předem dohodnutém stavu SŽDC. Pronájem majetku je v tomto případě určitě lepším řešením, než jeho (definitivní) prodej, protože s prodaným majetkem už jeho prodejce následně nijak disponovat nemůže, kdežto v nájemních smlouvách lze “ošetřit” podmínky pro zacházení s majetkem a povinnosti nájemce ve vztahu k majetku včetně příslušných sankcí.

 • Napsal -fn-, 22. 9. 2010 @ 7:29

  režista: Nicméně hlavním problémem při přechodu ze silnice na železnici je navýšení nákladů na údržbu dopravní cesty, kterou u silnice platí stát, kdežto na kolejích by ji musel nást sám přepravce. Toto navýšení, přičteme-li ještě případnou nutnost koleje obnovit, často asi nevyváží úsporu jízdou po kolejích, soudě dle výsledku většiny pokusů (odhlédneme-li ještě od nevalné konkurence dopravců). Rozdrobení sítě mezi více majitelů není optimální, nicméně pořád je lepší, než její postupné zrušení vlastníkem jedním, jehož úředníkům o koleje vlastně ani tak nejde. Ovšem je otázka, zda bude při stávajících podmínkách (silnice zdarma) vůbec zájem.

 • Napsal režista, 24. 9. 2010 @ 11:45

  “-fn-” = 22.09.2010 – 7:29:
  To ale přece není v rozporu s tím, co jsem napsal já!
  Lokálky většinou už dávno nejsou atraktivní ani pro nákladní dopravu, protože mimo města a jejich nejbližší okolí zdroje nákladní dopravy téměř neexistují, a proto v jejich zrušení vidí současná mocenská garnitura možný zdroj úspor, vědoma si právě toho, že nákladní přepravci o jejich převzetí do svého majetku jako “dráhy-vlečky” nebudou mít zájem – jde tedy ve skutečnosti o úspory jednorázové a krátkodobé, čemuž odpovídá i jejich význam (= “na chvíli si pomůžeme, a pak “po nás potopa””). Pokud tedy aspoň na několik dalších let nezachrání lokálky právě systém “nízkonákladové železnice”, budou nenávratně ztraceny.

 • Napsal běžný občan, 2. 10. 2010 @ 22:19

  Budem se míti zase skvěle, až Nečas, Kalousek, John Bárta a ta jejich nekompetentní parta půjde do pr…… Nevím kdo může volit TOP 09 s nálepkou Schwarzenberga včele, jehož jedinou reklamou byl spánek při jednání parlamentu.

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*