6 612 přečtení
Čvn 08 2010

Restrukturalizace veřejné dopravy na Podbořansku a její důsledky

Tento příspěvek je 6. částí z 6 článků Otázky železniční sítě
Podbořany

Ranní školní vlak v Podbořanech

V roce 2008 došlo k zastavení provozu osobních vlaků v úseku Podbořany – Žatec západ. Neoddiskutovatelnou pravdou je, že v této části trasy byla frekvence využití vlaků nejnižší z celé tratě Plzeň – Most a toto využití ještě kleslo po ukončení pravidelného provozu na trati 164 z Kaštic do Kadaně. Nicméně místo toho, aby zde byly ponechány jednotlivé vlakové spoje přesně cílené na určité skupiny zákazníků a učinila se opatření na zatraktivnění železniční dopravy, byly všechny osobní vlaky bez výjimky zrušeny.

Současnost

Byly ponechány pouze rychlíky, jejich časová poloha většině denních dojíždějících v tomto úseku nevyhovuje. Navíc byl zaveden spěšný, či spíše směšný vlak, z Chomutova do Žihle, který je zajištěn nevyhovujícím motorovým vozem řady 810, který sice v úseku od Podbořan do Žihle zastavuje jako osobní vlak, avšak mezi Žatcem a Podbořany opět projíždí veškeré zastávky. Přitom zastávky v tomto traťovém úseku jsou vyjma Žaboklik a Kaštic umístěné v přímém kontaktu se zástavbou, zastávku v Žaboklikách by bylo možno bez obtíží přesunout přímo k obci, navíc by bylo možné zřídit zastávku v Sedčicích. Možná smutným paradoxem bylo, že doprava zde byla zastavena rok po té, co byly zavedeny přímé víkendové vlaky Blatno u Jesenice – Postoloprty – Most, které si postupně získávaly u cestujících značnou oblibu.

Zastavením provozu osobních vlaků došlo k tomu, že se vyjma rychlíků, stala trať 160 tratí kusou. Z toho logicky vyplývá, že si cestující tranzitující přes Podbořany našli jinou trasu, popřípadě od zamýšlené cesty, díky nastalé komplikaci, upustili zcela. Čtenář těchto řádků lehce vydedukuje, co následovalo dále. Frekvence cestujících se v úseku z Blatna u Jesenice do Podbořan dále snížila, o rok později k dalšímu úbytku cestujících přispěly nepříliš vhodné přípojné vazby v Blatně u Jesenice.

Přestup na autobusy v Podbořanech pro cestující od Blatna je prakticky nemyslitelný. To je způsobeno jednak vzdáleností autobusového nádraží od nádraží železničního, jednak chybějícími přípoji a jednak naprostou nemožností orientace místně neznalého zákazníka.

Blatno u Jesenice

V budoucnu už nebude možné přestoupit v Blatně na lokálky ani od Podbořan, ani od Plzně. Další odliv cestujících na sebe nenechá dlouho čekat.

Blízká budoucnost

Dnes se chystá další redukce, a to zastavení provozu osobních vlaků do Podbořan, které by nově končily v Blatně u Jesenice, respektive dokonce již v Žihli. Přitom celá oblast mezi Podbořany a Blatnem čítá okolo 15 tisíc obyvatel, sídla jsou vyjma Stebna, městečky a městy. Tímto dojde k dalšímu snížení využití zbylých železničních spojů na trati 160, celá oblast se stane pro turisty prakticky nedostupnou. Například nadějné vynikající východisko výletů ve Vroutku můžeme zapomenout, což se logicky podepíše na ekonomické situaci v přilehlé oblasti. Je třeba si uvědomit, že celý region již bude nyní velmi obtížně dostupný právě pro turisty a náhodně příchozí, kteří místo toho, aby sem přivážely finanční prostředky a pomáhaly zde spoluvytvářet zdravé ekonomické prostředí, krátkozrakou politikou vyženeme. Turisté rozhodně nebudou využívat nucené přestupy do autobusů, ale svojí pozornost přesunou jinam, do oblastí, kde jim bude umožněna seberealizace.

Důsledky

Při pohledu na reálie kolem tratí s již zcela zastaveným, či optimalizovaným provozem k nepoužitelnosti, vidím, že se zpracovatelé oněch koncepčních přemetů nepoučili. V současné době probíhají intenzivní jednání ze strany místních samospráv k navrácení vlaků na opuštěné tratě, neboť i při sezonním provozu je patrný výrazný rozdíl v preferenci dopravních prostředků občany. Přesto je v trendu „systémových kotrmelců“ pokračováno, jsou stále připravovány podklady pro jednání zastupitelstev v duchu, že vše je v nejlepším pořádku a zastupitelstva, nemající přehled o skutečnosti, v dobré víře předložený materiál schválí. Přitom i samotní optimalizátoři toto pravděpodobně činí z ryzího nadšení pro věc, neuvědomujíc si sociální aspekty dané činnosti, která se pro postižené regiony stává doslova destrukční.

Dopravní obslužnost totiž musíme vnímat jako komplex služeb a službu široké veřejnosti, nikoli pouze jako nástroj, jak se dostat do práce (školy) a z práce (školy) domů. Doprava nemůže sloužit výhradně pro trvale bydlícím, ale musí sloužit i pro již zmíněné turisty, návštěvy příbuzných, cesty za zábavou. Je sice pěkné, že se ve škole někteří naučili špičkově zpracovávat grafikony, oběhy vozidel, návaznosti v uzlech a systémové osy symetrie. Leč pravda je i zde poněkud uprostřed a tam, kde mohou být zmíněné teorie velikou pomocí (velká města a aglomerace), tak ve venkovských regionech nejen mohou, ale často působí naprostou destrukci, jak veřejné dopravy, tak standardu bydlení jako takového.

Míjení autobusů

Zatímco zastánci rušení vlaků argumentují tím, že silnice do obce stejně vede a stejně se musí udržovat, již často nevidí, jaké tyto silničky mají parametry. Zde naštěstí nedošlo k neštěstí a míjení vyřešilo couvání autobusu nějakých 100 m zpět.

Zatím co městská aglomerace potřebuje co nejčastější frekvenci spojů, kterou lze v podstatě vyřešit jedině taktovou dopravou, linkami, prokladem linek a fakticky organizací provozu na bázi MHD, u venkovských regionů tomu je jinak. Zde potřebujeme nikoli jednotlivé linky v pravidelném taktu, ale jednotlivé spoje, které zajistí obsluhu území tak, aby vyhovovaly většině obyvatel i návštěvníkům regionu. Obsluhovat takové území „páteřními“ linkami, které v relativně hustém sledu projíždí poměrně pustou krajinou, je nejen pošetilé, ale i velmi neekonomické. Pak dochází k paradoxním situacím, že potkáváme zcela prázdné autobusy, klikatící se mezi osadami po horských silničkách. Autobusy jsou sic označené krásně po městskou číslem, sem tam narazíme i na krásné linkové schéma, ale ani taková opatření cestující nepřilákají. Přitom ještě před pár lety zde pravidelně jezdil vlak, který byl obsazen tu 20 lidmi, tu ale i 60 lidmi.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (12 votes cast)
Restrukturalizace veřejné dopravy na Podbořansku a její důsledky, 4.7 out of 5 based on 12 ratings
Share


Autor:


22 komentářů

 • Napsal Vozka, 9. 6. 2010 @ 3:38

  Toto, co provádí Ústecký kraja jeho radní Šulc a další, není žádná dopravní politika, ani služba lidem podle jejich přání a podle toho, co je pro ně nejlepší. Pokud by to mylsleli vážně, museli by se snažit o to, aby lidé z celého kraje měli výhodné a pohodlné spojení do celého kraje, ale také do celé republiky. tedy rychlé a pomalé spoje, propojení všech obcí, dostatek prostoru v dopravních prostředcích, WC, voda, nepřeplněnost, přípoje, celkové pohodlí atd., propojení v rámci celé republiky. Z toho plyne, že tady i v regionální úrovni musí hrát zásadní roli železnice, i když neprochází všemi sídly (otázka koncepce tratí do budoíucna, co s nimi, jaký mají potenciál, přeložky, zvýšení rychlosti, situování zastávek, nové zastávky atd.). Autobusy by měy obsloužit v co nejkratších trasách celé území kolem tratě a navézt cestující na vlaky s  bezprostředním přestupem, přitom četnost spojů be neměla poklesnout pod 10. To by byla koncpce, která i pro venkov má smysl a přiláká lidi do veřejné dopravy. Bohužel, toto zde není a i v některých dalších krajích není zájem dostat vetřejnou dopravu na vysokou úroveň, zíslkat cestující a tím zvýšit tržby a snižovat potřebu dotací. Dalším cílem musí být záskat pro tyto tratě a sídla nákjladní dopravua tím i pracovní příležitosti novou či obnovenou výrobou, službamki. Mám takový dojem, že třeba představitelů ÚK kraje je to zcela jedno a jde ji m o úplně něco jiného než zájem lidí, kraje, státu. Proto nelze s tím, co vyvádějí souhlasit a je nutno proti tomu dost důrazně protestovat a podložit vše dostatečnýi argumenty, včetně vyvrácení mýtu, že autobusová doprava je levnější než želez nice.
  A jen dnešní vyjádření p. Šulce, které mluví za vše (zestručněno):
  – tratě, kde kraj zastavil osobní dopravu i hned zrušit, aby se nemusely udržovat a peníze převést na silnice (nějak zapomíná, žety částk jsou dost směšné, takže co je opravdu cílem? Zrušení tratí za každou cenu? proč? bez jejich vyhodnocení řadou nezávislých odborníků)
  – Veřejná doprava příliš moc stojí, kraj skoro miliardu a železnice 700 milionů, silnice 150 milionů a neodpovídá to využití, podstatně tedy navýšit prostředky na silnič ní dopravu z prostředků na veřejnou dopravu
  – změnit legislativu ve smyslu, aby se lidé moc nepletli do rozhodování o investicích, zejména v oblasti dálnic a silnic, omezit legislativu k životnímu prostředí (tedy aby si mohli rozhodovat ti, co mají moc podle toho, co chtějí – zajímavé, že? – dnes u ž hjo moc nezajímá ani to, jak lidi na venkově žijí a co chtějí)

  Z uvedeného plyne, že krajské nezajímá, co se děje v místě s lidmi, přírodou, zaměstnaností, omezují možnosti dojíždění a byli by nejraději, kdyby všichni jezdili auty a kdo ne může, tak má asi chípnout či co. nevím, co si vše o tom myslet, ale dost mne to vše nadzvedlo a nadzvihuje. napadá mne jen, nevím proč, skuteč ná mafie, demagogie, manipulace s lid mi, hazardování s financemi státu a krajů atd.
  Asi n e každý bude se mnou souhlasit, ale zamyslete se všichni nad tím, jak nbys e Vám zde žilo, jak byste cestovali, pracovali atp. Co byste v takovém kraji mohli vůbec dělat a zapomeňte přitom na to, že byste patřili mezi nějak zvýhodněné a bohatší lidi.

 • Napsal Franta, 9. 6. 2010 @ 7:31

  S autorem je nutno více, než souhlasit. Je ale nutné dodat, že špatná obslužnost tohoto koutu byla již před rokem 1989. Vlaky ze 164/165 končily v Kašticích. Rychlíky od Plzně zde nestavěly a přestupy na osobáky od Plzně byly tragické (jezdil jsem Plzeň – Hradec u Kadaně).
  Na postupné degradaci této lokality se tak podíleli všichni politici bez rozdílu. Postupné zastavování provozu na přípojnýách tratích “vlásečnicích” se nyní projevuje poklesem provozu na trati 160 “tepny”. Je to zářné “pokusné cviciště”. Bohužel.

 • Napsal Lubomír, 9. 6. 2010 @ 8:35

  Vozka: Podobná je situace na Znojemsku. Do Znojma byly zrušeny všechny spěšňáky. Chcete-li se dostat do Brna vlakem, musíte dvakrát přesedat. Grafikon od grafikonu zhoršování nabídky a rozlamování vozebních ramen. Kdybyste chtěl jet vlakem, s přestupama to trvá přes dvě hodiny tuším. Je pravdou, že Brno – Znojmo přes Hrušovany je zajížďka. Ovšem, ve svém volném čase, jsem dokázal, že po optimalizaci tratě (v ose!) je možné čas stáhnout mírně nad hodinu (!). Autobus jezdí přímo, trvá mu to 75 minut (+zácpy = 90 minut). Trať se však podle kraje jeví jako nekoncepční (zjištěno asi pohledem na mapu a 140 let starým jízdním řádem) a tak se vezete buď jako dobytek na porážku nebo přesednete do auta. Podobně je na tom rušení tratě Hrušovany – Hevlín. Zjišťoval si vůbec někdo, za kolik by to šlo udělat z Brna do Laa po rekonstrukci tretě (v ose!) a obnově příhraničního úseku?

 • Napsal Domažličák, 9. 6. 2010 @ 15:56

  V tomto státě máme tři kraje, které se neskrývaně snaží na svém území likvidovat veřejnou dopravu (především železniční) a je úplně lhostejné, která politická strana vyhraje v tom kraji volby. Nejdále je v tomto snažení právě kraj jihomoravský, kterýmu jako jedinýmu se daří tratě na svém území kompletně rušit. Ústecký a Královéhradecký zatím jen zastavují osobní dopravu a mustr pro rušení tepřive hledají. Ústecký dost nevybíravým a protiprávním způsobem (viz Kozina). Všechny tři kraje své záměry na likvidaci lokálek skrývají za velmi hustou frekvenci příměstských vlaků. To vede k jedné logické věci: vylidňování venkova (znehodnocování území) a zvětšování aglomerací. Za vším hledej peníze a proto se ptám, je to náhoda nebo promyšlený tah? Já to považuji za promyšlený tah, protože čím větší aglomerace je, tím je větší potřeba stavět víceproudé silnice v nich a rázem jsme u staré známé stavební lobby.

 • Napsal Tomáš Hradecký, 10. 6. 2010 @ 10:07

  Domažličák:

  …likvidovat veřejnou dopravu…nejdále je v tomto snažení právě kraj jihomoravský…

  Zdá se mi, že vůbec nemáte přehled o rozsahu veřejné dopravy v různých částech republiky.

  Podle mé zkušenosti je rozsah veřejné dopravy v Jihomoravském kraji naopak jeden z nejlepších v republice (a to jak na železnici tak v autobusech). A to že od příštího týdne bude na většině autobusových linek v Královéhradeckém kraji rozšířen provoz (v pracovní dny i o víkendech), to je podle vás likvidace veřejné dopravy? (pozn. rozšíření se netýká linek souběžných s vlakem, naopak bude např. bude omezen autobusový provoz mezi Jaroměří a Hradcem Králové a většina místních autobusů od Náchoda bude ukončena v Jaroměři u nádraží). Otevřete oči – likvidace použitelné veřejné dopravy se děje v jiných částech republiky (i když se tam žádná trať neruší).

 • Napsal konca, 10. 6. 2010 @ 10:20

  ad Domažličák: Souhlasím s Tomášem, Jihomoravský a Královehradecký kraj jsou naopak jedny z nejprogresivnějších v budování veřejné dopravy, v rámci té bídy, která v Česku panuje v této oblasti. Jenom hloupě nebazírují na prázdných lokálkách, ale vybírají pokud možno tu nejoptimálnější variantu, bez ohledu na to, jestli je to vlak nebo bus. Je potřeba je za to ocenit. Samozřejmě, absence VŘ je průšvih.

 • Napsal Vráťa, 10. 6. 2010 @ 11:06

  Tomáš Hradecký: Znamená to snad, že bude obnoven železniční provoz do Dobrušky, kde po něm lidé tak volají? Nebo je kladné hodnocení jen zbožné přání několika fandů a zpracovatelů nových koncepcích na úřadech?

 • Napsal Tomáš Hradecký, 10. 6. 2010 @ 12:38

  Vráťa:
  …bude obnoven železniční provoz do Dobrušky?…

  Ne, o tom jsem ve svém příspěvku vůbec nepsal. Psal jsem o tom, že nedochází k likvidaci veřejné dopravy, ale naopak k jejímu rozšiřování.

  To, že někde dochází k náhradě vlaků autobusy, není likvidace veřejné dopravy, ale náhrada jednoho druhu veřejné dopravy jiným. Ano, méně pohodlným, trochu pomalejším, ale konkrétně v případě Dobrušky to znamená za méně peněz více muziky (autobus navíc zajišťuje spojení od vlaků v Opočně do centra Opočna a spojení mezi centrem Opočna a Dobruškou). To je prostě fakt.

 • Napsal Vráťa, 10. 6. 2010 @ 13:46

  Tomáš Hradecký: věřím, že vy tomu věříte. Spíš jde o to, jestli to tak vnímají normální cestující. To je prostě fakt.

 • Napsal Tomáš Hradecký, 10. 6. 2010 @ 14:29

  Vráťa: já jako normální cestující taky preferuju vlak, ale až někdy pojedu do Dobrušky, tak mi bude celkem jedno, jestli posledních deset minut cesty pojedu vlakem nebo autobusem.

  A jak to vnímají ostatní cestující? No, je to asi jako se vším: jak kdo – část je spokojena (hlavně ti, kterým byla nově zajištěna doprava – např. z nádraží v Opočně do centra Opočna), většině je to jedno (vlak nebo autobus, oboje je dopraví), části se to z různých důvodů (racionálních i iracionálních) nelíbí.

  Já holt patřím do skupiny druhé, vy asi do té třetí. Je mi jasné, že příznivce vláčků všude kde vedou koleje na jinou víru neobrátím :-), ale cítil jsem povinnost rozporovat tvrzení, že v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji dochází k likvidaci veřejné dopravy. Není to pravda.

  Prostě se domnívám, že v diskusi by se měly používat správné pojmy a korektní argumenty, to je vše.

 • Napsal Vráťa, 10. 6. 2010 @ 15:01

  Tomáš Hradecký: Prosím vás, já nikde netvrdím, že v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji dochází k likvidaci veřejné dopravy, diskutujme prosím věcně! Já jsem se vás jen optal, jak je to s Dobruškou. Sám nejsem příznivcem vláčků za každou cenu, dokonce pracuji v nejmenovaném autobusovém závodě kdesi východně od Prahy jako řidič. Ptal jsem se vás pouze na Dobrušku, odpověď jsem dostal zcela postačující a vím, jaký si o tom mám udělat obrázek. To je vše, žádné další dotazy zatím nemám, jen přání: nečtěte prosím mezi řádkami to, co tam není.

 • Napsal Tomáš Hradecký, 10. 6. 2010 @ 15:19

  Vráťa: “Prosím vás, já nikde netvrdím, že v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji dochází k likvidaci veřejné dopravy”

  No jo, to psal totiž uživatel Domažličák, na něj jsem reagoval prvně, a v rámci odpovědi Vám jsem se na to znovu odkazoval.

  “Ptal jsem se vás pouze na Dobrušku, odpověď jsem dostal zcela postačující…”
  “…nečtěte prosím mezi řádkami to, co tam není.”

  Ok, rozumím 🙂

 • Napsal balik z panelaku, 10. 6. 2010 @ 15:24

  myslim, ze p. Domazlicak to napsal celkem trefne: za intenzivnim rozsirovanim dopravni obsluznosti bez toho, aniz by mel ten, kdo to tak naplanoval, pojem o rozsahu a smyslu takove nabidky a jejiho odrazu v poptavce (a to jak ve skutecne poptavanem rozsahu, tak i poptavce indukovane touto zvysenou nabidkou), je jednoznacne zjevna snaha cely dopravni system rozbit a zlikvidovat jako neumerne drahou a nevyuzivanou sluzbu. Nejsme Svycarsko…

  Pro ty mene chapave polopaticka zkratka – nabizeli jsme vam krasnou dopravni sluzbu presne podle ucebnic, ale vy zmetci jste ji nepouzivali, tak si nase*te a chodte pesky.

 • Napsal Tomáš Hradecký, 10. 6. 2010 @ 15:31

  to Vráťa:
  Ještě co se týče čtení mezi řádky – já totiž nemohl pochopit, jak Vás napadla možnost obnovení železničního provozu Opočno-Dobruška – a pak jsem si po sobě znovu přečetl to o rušení autobusových souběhů s vlakem. Takže: v úsecích Opočno-Dobruška, Broumov-Otovice, Smiřice-Hněvčeves a Smidary-Vysoké Veselí se opravdu žádné nové vlaky zavádět nebudou 🙂 Snížení množství autobusových souběhu se týká úseků u Hradce Králové – ukončení některých busů u nádraží v Jaroměři a v Třebechovicích pod Orebem.

 • Napsal Tomáš Hradecký, 10. 6. 2010 @ 15:42

  balik z panelaku:

  ???

  Podle mě kultivace zmatených autobusových jízdních řádů v pochopitelný systém a přidání spojů poptávaných obcemi smysl má.

  Je to jen Váš problém, že v rozšiřování dopravní obslužnosti vidíte snahu o rozbití dopravního systému 😀

  (aneb každá teorie spiknutí je samodokazetelná – když se neprokáže, tak je to důkaz toho, jak dobře je to spiknutí zorganizované :-D)

 • Napsal Michal Skala, 10. 6. 2010 @ 20:38

  Tomáš Hradecký:
  Jestli patříte do skupiny těch, kteří se také podílejí na restrukturalizaci sítě, pak děkuji za potvrzení mého postřehu, který jsem vyslovil v článku “Přitom i samotní optimalizátoři toto pravděpodobně činí z ryzího nadšení pro věc, neuvědomujíc si sociální aspekty dané činnosti, která se pro postižené regiony stává doslova destrukční.
  Já věřím, že nastolené koncepci věříte, ač sám připouštíte, že ne všichni jsou nadšeni. Zde si je však třeba uvědomit, ti, kteří nejsou nadšeni (a věřte, že jich je více, než jste si ochoten připustit), veřejnou dopravu záhy opustí. Těm, kterým je to jedno, jí opustí při nejlepší vhodné příležitosti a těch, kteří tuto změnu uvítali, zase tolik není, aby “to celé zaplatili”. Přitom tím, že bylo vyoptimalizováno, jsme zapudili zejména turisty, což např. u zde zmíněné Dobrušky je malér, neb je tím pádem hodíme do spárů IAD se všemi důsledky nebo v případě Podbořanska je vyženeme jinam a tím pádem sebereme regionu zdroje obživy. Normální lidé také budou stěží kličkovat vymetacím autobusem jen proto, že vám to přijde správě systémové. Ti buď sednou do auta nebo v případě rodiny nahází svých pět švestek na Avii a tradá někam, kde se dá lépe žít.

 • Napsal Tomáš Hradecký, 10. 6. 2010 @ 22:07

  Michal Skala: “Jestli patříte do skupiny…”

  Nepatřím, ale na vlastní kůži zažívám, že autobusová doprava, především do menších sídel kam nejezdí vlak, je v Královéhradeckém kraji značně koncepčnější, než v sousedním kraji Pardubickém, kde se o víkendu ve většině vesnic nehne ani kolo. A doufám, že se to někdy zlepší, protože jinde to jde. To je moje srovnání.

 • Napsal Vozka, 11. 6. 2010 @ 3:43

  K té Dobrušce, jako příklad i jiných tratí. cestující většinou nechce z vlaku přestupovat na autobus a většinou ještě znovu platit. Takže výsledkem je to, že rovnou jede autobusem už z výchozí stanicw, pokud to jde, nebo jede autem. A tady se to začíná stávat. podtstaně lepší by bylo, kdyby od nádraží v Opočně jel auto bus všemi okolními obcemi návazně na vlaky a do Dobrušky nechal jako přímý spoj vlak. Ale v ní přípoje na Orlické HJory atd. Stejně v Solnici.
  Obdobně u Bousova – Kopidlno došlo k tomu, že autobus jede oklikami přes obce, takže se skoro dvojnásobně natáhla jízdní doba, znepříjemnilo se cestování a o So a Ne tři spoje za den už neřeší vůbec nic a tak jsou autobusy prázdné. celkově je to prostě nepohodlné, drahé, zdlouhavé a  procestování z větší dálky, služebně, do zaměstnání, aůle i  na turistiku je to k ničemu. A tak je to prakticky všude a v tom ÚK i JM třeba na to Znojmo a Hevlín jednoznačně. Takže výsledkem je pokles přepravených a jak pan Šulc, radní pro dopravu ÚK pak tvrdí, že lidé jezdí veřejnou dopravou málo, takže je potřeba přesunout peníze z ní na dopravu silniční a tak veřejnou ještě více omezit. Takže už nepokratě daný jasný názor na to, co ÚK provádí a do čeho si nechce nechat mluvit. A lze se tak jen matně domnívat o řadě variant, co ho k tomu vde, stejně jako France, Rašku a další. jako dobročinnost to určitě nebude.

 • Napsal Domažličák, 11. 6. 2010 @ 12:03

  Tomáš Hradecký, uznávám, že ohledně autobusové dopravy bych trochu přestřelil, kdybych o ní mluvil. Já to ale myslel úplně jinak (asi jsem se špatně vyjádřil) a to tak, že v těchto třech krajích jsou snahy tratě přímo rušit, nejen neobjednávat osobní dopravu a to jsem myslel tou likvidací. Fyzickou likvidací. Přiznávám, že já VHD příliš nepoužívám a autobusy už vůbec ne. Nejsou pro mne ekonomicky zajímavé (preferuju dopravní prostředky s možností práce na notebooku), jinak je pro mne cestování VHD větší ztráta času než IAD.
  To co mi vadí a co jsem tady xkrát kritizoval, je snaha o FYZICKOU LIKVIDACI lokálek ze strany některých krajů, což považuju za likvidaci VHD jako takové, poněvadž fyzická likvidace tratě znamená na dobro závislost na autobusech. Takže už nikdy nebude mít nikdo po vás možnost vaše kroky změnit. Jinak já jsem zastáncem amerického a vzoru: nákladní doprava na železnici a osobní na silnici. Takže zastavení osobní dopravy na jakékoliv trati nebudu kritizovat do doby, dokud nebudou ze strany kraje snahy tu trať zrušit. A pokud vím, tak královéhradecký kraj navrhoval některé tratě na svém území zrušit i když uznávám, že z jeho strany nebyly podniknuty žádné významější kroky k donucení SŽDC k tomuto kroku jako v Ústeckém a Jihomoravském kraji. Takže jsem ochoten se Vám pane Hradecký za svá silná slova omluvit.

 • Napsal Tomáš Hradecký, 11. 6. 2010 @ 12:27

  Domažličák:

  Ok.

 • Napsal jpp, 14. 6. 2010 @ 17:19

  Co to je za ten “školní vlak v Podbořanech” na prvním obrázku? To je ten, který do Podbořan přijíždí v 6:50, v čase velmi nevhodném pro dojíždění do školy?

  Ze které silnice je fotografie, u níž je uvedeno, že jeden z autobusů musel sto metrů couvat?

 • Napsal Michal Skala, 14. 6. 2010 @ 17:47

  Ano, to je on. A přesto si našel tolik zákazníků.

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*