8 450 přečtení
Led 19 2010

Terčíky pro vlakový doprovod, aneb když plácačka vychází z módy!

DSCF9230Mávej, pískej, ale měj v ruce terčík! Bude znít základní poučka pro každého člena vlakového doprovodu. Od začátku března 2010 totiž začíná na železnici platit změna předpisů SŽDC D1 a SŽDC D2, která nově stanoví členům vlakové čety, kteří se podílejí na výpravě vlaku používat ruční návěstní pomůcku, stanovenou dopravcem. Zároveň tato změna ruší povinnost, aby zaměstnanec ve stejnokroji měl při výpravě na hlavě čepici.

Trendem poslední doby na železnici je rušení výpravy vlaku výpravčím. Až někdy půjdete se svými ratolestmi čekat na vláček, neříkejte chytře: „A teď vyleze támhle z těch dveří pán s červenou čepicí, a vypraví vláček.“ Pán totiž ve stále více případech nepřijde. Namísto toho se ve slunečním svitu zalesknou mastné vlasy a na schůdkách dveří zapíská a vypraví vlak člen vlakového doprovodu bez čepice. Pan výpravčí v modré čepici spokojeně pohlédne na červená, koncová světla soupravy a půjde si uvařit kafíčko do dopravní kanceláře, než mu přijde odhláška. Co na tom, že souprava prodloužila pobyt ve stanici kvůli tomu, že někdo za sebou nezavřel dveře a vozový park dopravce je tak moderní, že k jejich zavření stačí pouze pár desítek metrů chůze. Výpravčí tomu divadlu může v klidu přihlížet, kolegiálně pomáhat s uzavřením dveří již není jeho prací. Jeho prací je pouze svědčit, že všechny dveře soupravy byly při odjezdu uzavřeny.

Neryjme ale do výpravčích. Povězme si další fakta, aby to bylo složitější. Na železnici se totiž vlaky vypravují bez čepice v dnešní době zcela běžně. Zaměstnanci, kteří nemají stejnokroj jsou vybaveni pouze identifikačním štítkem a červenou páskou na paži, která znázorňuje, že osoba je způsobilá k vykonávání své práce. V případě členů vlakového doprovodu bez uniformy vidím terčíky jako pozitivum. Že ale bude ruka s tím správným terčíkem rozeznatelná na délku pěti vozů pohledem proti sluníčku stejně dobře, jako obrys stejnokrojové čepice nevěřím. Nicméně výprava bez terčíku bude tolerována pouze v případě, že ho člen vlakového doprovodu ztratí a informuje o tom všechny ostatní členy vlakové čety. (tedy například vlakvedoucího a strojvedoucího)

A jak bude slavný a jedinečný terčík vypadat? Vzpomínejme na dětská léta. Přecházíme se školou přes ulici a paní (nebo soudružka) učitelka zastavuje auta červeným terčíkem. ČD In-terčík rail plus bude z jedné strany červený a z druhé zelený. Přičemž zelená strana terčíku bude sloužit k dání návěsti „souhlas k odjezdu“ – tedy k vypravení vlaku. Noční návěsti pro výpravu vlaku se nemění, zůstává bílé světlo.

Skutečně netuším, jaké ovoce má tato změna předpisů přinést, ale přejí jí, ať na sebe nový táborákový hit “Terčík” dlouho nechá čekat! Jeho refrén už bychom měli:

terčík! – odjezd dává…

terčík! – s tím se mává!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.1/5 (8 votes cast)
Terčíky pro vlakový doprovod, aneb když plácačka vychází z módy!, 4.1 out of 5 based on 8 ratings
Share


Autor: ...je občas zamilovanej, ale někdy taky ví co chce říct...


3 komentáře

 • Napsal železničář, 21. 1. 2010 @ 16:26

  Pro informaci …
  (Je to jen “textová část” výnosu – s “přílohou” se jistě brzy seznámíme v praxi přímo “v terénu” …)
  =========
  České dráhy, a.s.
  Generální ředitelství
  KGŘ, KNOD, KNP, KEN, KNMK, KNPZ
  odbor 10, 11, 12, 16, 18, 25, 28, 29
  VDOD,
  všem RCVD, RCP, KCOD, DKV
  DVI, a.s.
  OSŽ, UŽZ, FS ČR, CS ČR, FŽ ČR, FV,
  FVČ, SOSaD

  Č.j.: 18 / 10 – 16/1
  V Praze, dne 05. 01. 2010

  Výnos dopravce ČD, a.s. číslo 1/2010

  Věc: Odchylné postupy dopravce ČD, a.s. při výpravě vlaků
  V návaznosti na Pokyn provozovatele dráhy č. 12/2009 ze dne 14. 12. 2009, č.j. 63337/09-OŘ vyhlašuji pro činnosti zaměstnanců doprovodu vlaku s platností od 1. 3. 2010 následující odchylky od předpisů SŽDC (ČD) D1, SŽDC (ČD) D2:
  1. odchylně od ustanovení článku 38 předpisu SŽDC (ČD) D2 je povoleno, aby člen vlakové čety ČD, dávající návěst Souhlas k odjezdu, nemusel mít na hlavě stejnokrojovou čepici;
  2. odchylně od ustanovení článků 312 a 313 předpisu SŽDC (ČD) D1 je povoleno, aby člen vlakové čety při dávání návěstí Pohotovi k odjezdu nebo Souhlas k odjezdu v ruce držel návěstní pomůcku, stanovenou dopravcem.
  Pro jednoznačnou identifikaci členů obsluhy vlaku dopravce ČD, a.s. zúčastněných na výpravě vlaku je od 1. 3. 2010 jako návěstní pomůcka dopravce zaveden oboustranný návěstní terčík, který bude používán při dávání denních návěstí Pohotovi k odjezdu a Souhlas k odjezdu. Vzor návěstní pomůcky je uveden v příloze č. 1 tohoto výnosu.
  Návěstní pomůcka (dále jen návěstní terčík) se zásadně používá takto:
  1. při dávání návěsti Pohotovi k odjezdu se drží návěstní terčík v dlani tak, aby byla viditelná strana s oranžovou barvou;
  2. při dávání návěsti Souhlas k odjezdu se drží návěstní terčík v dlani tak, aby byla viditelná strana se zelenou barvou.
  Nemůže-li člen vlakové čety použít návěstní terčík (při ztrátě, poškození nebo předání návěstního terčíku), postupuje se takto:
  a) člen vlakové čety, který dává návěst Souhlas k odjezdu si vyžádá návěstní terčík od jiného člena vlakové čety, který pak bude dávat návěst Pohotovi k odjezdu rukou;
  b) člen vlakové čety, který dává návěst Pohotovi k odjezdu, bude dávat návěst rukou a oznámí to vždy ostatním členům vlakové čety.
  Nemůže-li si člen vlakové čety, který dává návěst Souhlas k odjezdu, návěstní terčík vyžádat (další člen vlakové čety není nebo návěstní terčík nemá), ohlásí tuto skutečnost strojvedoucímu, zapíše ji do Průvodního listu osobního vlaku a bude dávat návěst Souhlas k odjezdu rukou po dohodě se strojvedoucím tak, aby byla zajištěna jeho bezpečná identifikace.
  Uvedený postup bude zapracován do změny č. 1 předpisu ČD KC 1, čl. 186 .
  Zaměstnanci cizích železničních správ zajíždějící do PPS návěstní terčík nepoužívají.
  VDOD zabezpečí prostřednictvím ZC Praha vybavení všech zaměstnanců obsluhy vlaku (osobní užívání) návěstní pomůckou dopravce.
  Výnos č. j. 18 /10 – 16/1 uložte:
  – v DKV – do desek DV, které slouží pro potřebu strojvedoucích, případně podle rozhodnutí vrchního přednosty DKV na další pracoviště,
  – v KCOD a VDOD do knihy normálií.
  Obsah tohoto výnosu zařaďte do náplně nejbližšího povinného školení zúčastněných zaměstnanců.
  PŘÍLOHY:
  1. Vzor návěstního terčíku a příklad jeho použití
  Ing. Antonín Blažek v.r.
  Člen představenstva
  Náměstek generálního ředitele
  pro osobní dopravu

  Příloha č. 1
  Terčík návěstní – obsluhy vlaku – 0735 1 1128
  Příklady použití návěstních terčíků při denních návěstech:
  při návěsti Pohotovi k odjezdu;
  při návěsti Souhlas k odjezdu.
  =========

 • Napsal Don, 5. 5. 2010 @ 18:17

  Autora příspěvku zřejmě vzrušují železničáři a železničářky v čepicích…? Asi mu budou čepice dost chybět… Jinak nechápu, proč zmiňuje mastné vlasy… Jako kdyby všichni členové vlakového doprovodu chodili v mastných vlasech. To spíše vlasy zpocené pod čepicí změní leckdy pečlivě upravený účes na něco nereprezentativního… Mně se líbí takoví remcálkové…Ať si to s tou čepicí zkusí… A strojvedoucí ve tmě a proti sluníčku rozezná člena vlakové čety s čepicí na větší dálku??? Já to vidím jako velké pozitivum… Jen to vedení ČD mohlo dotáhnout do úplného konce a pořídit vlakovým četám na všechny ty pomůcky, které musí u sebe nějakou elegantní “brašničku”, tak jako u jiných evropských železnic, aby nemuseli chodit s vycpanými kapsami, případně ověšeni POPem a dlašími věcmi…

 • Napsal V. Petr, 20. 2. 2011 @ 19:21

  Koupim originální vlakovou plácačku, spěchá!!!
  737 412 764 Děkuji za nabídky!

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*