8 085 přečtení
Lis 19 2009

O osudu tratě č. 326 Hostašovice – Nový Jičín dnes budou rozhodovat zastupitelé města

Tento příspěvek je 1. částí z 3 článků Trať 326
Trať č. 326 po povodních v Bludovicích

Trať č. 326 po povodních v obci Bludovice

Železniční trať číslo 326 z Hostašovic do Nového Jičína byla lokálně v některých úsecích poškozena při červnových povodních a do dnešních dnů je nesjízdná. Přeprava cestujících je zajištěna náhradní autobusovou dopravou. Zatím co na ostatních poničených silnicích a železnicích jsou již opravy téměř dokončeny, nad regionální trati na Novojičínsku stále visí otazník. V červenci se totiž objevily první úvahy místní samosprávy, zda má vůbec smysl koleje opravit, že to bude drahé. Tehdy se zrodil nápad železniční trať zrušit a na jejím tělese postavit cyklostezku. O tom se bude rozhodovat na dnešní jednání městského zastupitelstva v Novém Jičíně.

Celkové škody jen na dopravní infrastruktuře byly v České republice po červnových povodních vyčísleny na 1,95 mld. Kč. Zasaženy byly zejména oblasti v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Jihočeském kraji. Náklady na opravu povodněmi poškozené železniční tratě číslo 326 z Hostašovic do Nového Jičína byly odhadnuty na 82,3 milionů korun.

To že se staví nové předražené a mnohdy dopravně neopodstatněné dálnice za desítky miliard korun se zdá být v pořádku. Naproti tomu některým představitelům měst a obcí podél trati asi připadá 82 milionů korun za opravu desetikilometrové regionální tratě po povodních příliš.

Je velice pravděpodobně, že nepřesné nebo i zkreslené informace následně vedou obecní zastupitelstva k myšlence trať zrušit, koleje vytrhat a na jejím tělese vystavět cyklostezku. V tomto duchu se již kromě města Nového Jičína vyjádřily při jednáních na obecním zastupitelstvu všechny malé obce podél trati. Hostašovice, Mořkov i Hodslavice ve svých usneseních na obnově trati netrvají a raději by v jejich vsi viděli moderní a také tak trochu módní cyklostezku, ve které asi spatřují ten správný rozvoj obce směrem ke světlým zítřkům.

Jenže tento postoj má několik háčků a není tak jednoduchý jak vypadá, neboť je potřeba dodržovat zákon č. 266/1994 Sb. o drahách. Ke zrušení tratě je potřeba vyjádření mnoha institucí státní správy. Zároveň ani jeden z licencovaných železničních dopravců, kterých jsou u nás desítky, nesmí projevit zájem o provozování drážní dopravy. Dále pak musí být vydán souhlas ministerstva dopravy a  také se nesmí zapomenout na potřebné stanovisko ministerstva obrany. Vyřízení těchto formalit může trvat roky a dokud nejsou všechny podmínky splněny, tak nelze koleje vytrhat a ani jakkoliv nakládat s drážními pozemky s tratí souvisejícími.

Avšak bohužel nastartování tohoto procesu zrušení dráhy znamená, že se začínají podnikat nevratné kroky, které však nemusí vést k vytouženému cíli. Pravděpodobnost, že železnici ze sféry svého zájmu okamžitě odepíší všechny dotčené subjekty je poměrně malá a po několikaletém tápání a přešlapování na místě může vše skončit patovou situací.

Příkladem může být 14 kilometrová železnice z Lokte do Bečova nad Teplou na Karlovarsku. Tam už je trať mimo provoz již od roku 1997 a po 12 letech chátrání se náklady na opravu vyšplhaly na 300 milionů korun. A přesto, že si obce i region obnovení provozu přejí, na rekonstrukci tratě jim chybí finanční prostředky, což je v podstatě jediná překážka.

Paradoxně zcela naopak je tomu na Novojičínsku. Peníze na opravu infrastruktury byly vyčleněny ze státního rozpočtu. Usnesením vlády číslo 1056 bylo schváleno posílení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro letošní rok o cca 1,4 miliardy korun a pro příští rok o 530 milionů korun na odstranění škod po povodních. V indikativním seznamu nákladů nechybí ani položka přímo určena na opravu tratě číslo 326, kde je vyčleněno přesně 82,246 milionů korun na její opravu. Avšak obecní zastupitelé v sídlech podél trati vlakovou dopravu nechtějí. A to i přesto, že na opravu i provoz tratě samy nemusí ze svého rozpočtu vynaložit ani korunu. A dokonce i kraj přislíbil, že pokud obce budou vlaky požadovat, tak regionální dopravu v závazku veřejné služby na trati objedná.

Jediné zastupitelstvo Nového Jičína se na svém zasedání již v červenci vyjádřilo, že chce železniční dopravu zachovat a trať obnovit. Avšak rada města Nového Jičína v říjnu změnila své stanovisko a již na obnovení tratě netrvá. O konečném stanovisku města rozhodne zastupitelstvo Nového Jičína na svém dnešním zasedání. A buďto potvrdí své usnesení z července a nebo jej revokuje ve prospěch zrušení tratě a stavby nové cyklostezky.

I v případe, že by se na dnešním jednání rozhodlo ve prospěch zrušení tratě, znamená to jen nultý krok k vytrhání kolejí. Ale s největší pravděpodobností se pak místní občané na místo tolik falešně slibované cyklostezky spíše dočkají jen pásma rezavých kolejí, betonových pražců, náletových dřevin, plevele a vysokých kopřiv, se kterým nikdo nic nenadělá. Neboť později na opravu tratě už nebudou peníze.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.0/5 (6 votes cast)
O osudu tratě č. 326 Hostašovice – Nový Jičín dnes budou rozhodovat zastupitelé města, 4.0 out of 5 based on 6 ratings
Share


Autor:


Leave a Reply

Specify a Disqus shortname at Social Comments options page in admin panel