5 460 přečtení
Říj 13 2009

Obnovení pravidelného provozu na tzv. Kozí dráze

Kozí dráha

Kozí dráha

Od soboty 17. října 2009 dojde k překvapivému obnovení provozu na trati číslo 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova, známé jako Kozí dráha. K obnovení provozu dochází po téměř dvou letech po násilném přerušení provozu pod záminkou úspor v prosinci 2007.

Přípravy na obnovení provozu začaly probíhat ještě v době, kdy zde vlaky jezdily, ale již bylo jasné, že nastolená dopravní koncepce bude dodržena stůj, co stůj. Bohužel se z dráhy stalo politikum, kdy sice jedna strana trvala na svém ne a ne, jak malé děcko, argumentujíc například neexistujícími nařízeními EU, druhá strana zase využívala nefunkčnosti železnice pro své zviditelnění v médiích a tím i v politice.

Bohužel různé privátní zájmy, ať již ze sféry šedé ekonomiky, či z důvodu „vyššího principu šprajcu“, či z důvodu totálního nezájmu o přidělenou práci, vedly k tomu, že v první polovině roku 2008 byla také zastavena nákladní doprava pro údajně nevyhovující mostní konstrukce. Nákladní dopravu se podařilo na trať vrátit na podzim 2008. Návrat osobní dopravy byl plánován k 4. červenci 2009, dokonce byly v rámci jarních jednání přislíbeny finance od Kraje na financování turistické dopravy. Nakonec ale turistické vlaky nevyjely. Vyjely jen dva páry vlaků neznámého mecenáše z Děčína do Telnice a zpět. Poprvé 4.7.2009 a podruhé 29.8.2009. O pravidelné dopravě, alespoň turistické, nikde nebylo ani řádky. Sem tam pouze nářek pana starosty Doubravy, že se neplní sliby o znovuobnovení dopravy na tratích se zastaveným provozem. Přitom vlaky na dalších dvou „zoptimalizovaných“ tratích (Doupovské a Švestkové dráze) jezdí, byť ne v takovém rozsahu, jak by si lidé přáli.

Poměrně velkým překvapením bylo, že se zprvu po „interních zpravodajských kanálech“ začala šířit informace, že od poloviny října vyjedou víkendové vlaky. Oficiální zprávy se však o tomto provozu nezmiňují. Až týden před skutečným zahájením dopravy se objevila v regionálním tisku informace o zahájení provozu o sobotách a nedělích od 17. října 2009 do 20. prosince 2009.

Doufejme, že volba termínu na období s nejhorším počasím v roce, byla jen čirým nevědomým aktem „bojovníků“ za obnovení provozu, či zoufalá snaha utratit peníze za každou cenu, když už je máme. Zcela logicky lze totiž předpokládat, že obsazenost spojů v tomto ročním období bude nevalná, a může být právě podpůrným argumentem optimalizátorů, že vlakem stejně nikdo nejezdí. Téměř prázdné autobusy, které můžeme potkávat v zoptimalizovaných oblastech celoročně, již dnes nikoho nepřekvapí …

Oficiální jízdní řády v tuto chvíli ještě nejsou veřejně k dispozici, proto si spojení prosím vyhledejte na portálu Idos.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share


Autor:


20 komentářů

 • Napsal informator, 14. 10. 2009 @ 12:27

  K závěrečné poznámce v textu, že “Oficiální jízdní řády v tuto chvíli ještě nejsou veřejně k dispozici, proto si spojení prosím vyhledejte na portálu Idos.”, dlužno konstatovat, že ve středu dne 14.10.2009 v poledne ještě příslušná data v “IDOSu” zapracována nebyla (a to ani ve verzi “on-line” dostupné na Internetu, ani v “aktualizacích” verze “off-line”), přestože příslušný “Rozkaz o jízdním řádu” byl vydán již dne 08.10.2009.
  Platné jízdní řády jsou na Internetu k dispozici například v “Aktualitách” na portálu “K-report” (viz: http://www.k-report.net/aktuality/po-kozi-draze-se-rozjedou-vlaky/ ), jakož i ve složce “Pozvánky a zprávy” na www stránkách obce Novosedlice (viz: http://www.novosedlice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=10687&id=68333 ).

 • Napsal Miroslav Vyka, 14. 10. 2009 @ 16:03

  K výše uvedenému komentáři je třeba konstatovat, že jízdní řády ve verzi „on-line“ dostupné na Internetu již byly aktualizovány, ale je potřeba dodat, že vlaky pojedou pouze v sobotu a neděli a tudíž při hledání spoje ve středu Vám Idos zcela logicky nenalezne nic!
  viz.: http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/

 • Napsal informator, 14. 10. 2009 @ 22:12

  Zmíněná data se v “IDOSu on-line” objevila až dne 14.10.2009 v odpoledních hodinách – ve stejné době byla zpřístupněna i aktualisace dat pro “IDOS off-line”, v níž jsou zmíněná data též zapracována.
  Informace o tom, že při nepřesném nastavení data “IDOS” spojení fungující pouze v jiný den nenajde, platí pouze pro vyhledávání spojení: pokud zájemce nevyhledává spojení, ale časy odjezdů či příjezdů z / do zvolené stanice, lze v “IDOSu on-line” zadat i požadavek na výběr všech údajů “bez omezení”, a v tom případě se zobrazí časy všech odjezdů či příjezdů, které vyhovují zadané stanici nebo relaci, a to bez ohledu na nastavené datum (kalendářní den).

 • Napsal Jirka_S, 17. 10. 2009 @ 0:26

  Předem říkám, že podrobně neznám situaci na Kozí dráze a dalších dvou “zpolitizovaných” lokálkách, přesto si dovolím napsat svůj názor a nějaké ty úvahy. Osobně totiž již dost dlouho pochybuji o objektivitě článků na toto téma na DW, které se téměř všechny nápadně podobají, jako vejce vejci: Tak předně největším nepřítelem vždy byl, je (a asi i bude) zlý dopravní úředník – optimalizátor, který má největší životní radost ze zrušení lokálek, protože se to tak ve škole přece učil, že dráha je nemoderní prostředek z předminulého století, případně vypracovává nic neříkající grafy a rozhoduje od stolu nebo konečně je pouze teoretikem čerstvě vyšlým ze školy s ještě teplým diplomem. Vkrádá se otázka, zda tato nápadná nevraživost vůči profesi dopravních úředníků, rozebíraná v drobných obměnách v každém takovém článku, není zatížena osobními antipatiemi autora z minulosti? Sám nejsem úředníkem (aby snad někdo netvrdil, že se jich zde nemístně zastávám), ale i tady – jako v každé profesi – jsou lidé profesně zdatní, se zájmem o obor, svědomití – na jedné straně, a lajdáci – na straně druhé. Tak proč jsou zde pořád tak démonizováni?

  V těsném závěsu za úředníkem se můžeme již tradičně dočíst o mafiánech (cituji: Bohužel různé privátní zájmy, ať již ze sféry šedé ekonomiky…atd.) a následují další “oblíbená” témata, jako jsou:
  1) šprajcy z principu
  2) zviditelnění politiků
  3) vlakové/busové spoje zavedené optimalizátory vždy naschvál tak, aby jezdily prázdné

  Chybí snad už jen tradiční nářek na integrální takt, neměnnou zkostnatělost státních drah a dopravců ála ČSAD či zesměšňování železničních hobbystů. Velmi “kladně” pak také hodnotím zdařilou fotomontáž po rozkliknutí úvodní fotky, kde se za čelním sklem motoráku vyjímají pan Jeřábek a Doubrava, tedy dopravní úředník a politik, jako ztělesnění největšího zla. Vůbec bych se však neobával případného poslání odkazu zmíněným pánům, protože článek je psán pod nepostižitelným “novinářským” pseudonymem, přičemž dotyčný může dál s těmi dvěma pod svým skutečným jménem a za “svoji” organizaci na oko seriózně jednat. Navíc možná za pár dní fotka stejně zmizí (a pak se tento můj komentář bude jevit jako hloupý.)

  Zajímalo by mě, zda má pan autor pro podporu svých výroků v ruce něco průkazného a nebo zda jde pouze o domněnky kombinované se svým specifickým pohledem na svět a potřebu prezentovat jej stále dokola jako objektivní realitu. Sice se říká, že na každém šprochu je pravdy trochu, ale na straně druhé zase už jistý pan Lenin říkal, že i stokrát opakovaná… A populárním klišé se tak snadno uvěří, zvlášť když v člověku podporují podvědomou touhu nadávání na poměry ve stylu všechno je v pr*eli, to my bychom to dělali líp, ti současní zlí tam nahoře mohou za všechno. Ten pán, co o tom tak hezky píše na webu, má určitě pravdu, no ne? A máme dalšího stoupence. Podle obdobných principů PR propagandy získávají politické strany při kampaních své nové (ty jednodušeji uvažující) voliče. Styl článků staví autora na úroveň těch politiků, které tolik kritizuje.

  Ještě jedno mají články společné: zaměřují se toliko na úvahy, jízlivou a jinotajnou kritiku stávajících poměrů ale málokdy se v nich dá dočíst nástin cesty k řešení. Je mi jasné, že dopravní politika není jednoduchá záležitost a že se nedá na různé problémy aplikovat stejný postup. Stejně tak je pravda, že řada velkých “erárů” jako státní dráhy, funguje dosud ze setrvačnosti a je světem sám pro sebe.Ale nemyslím si, že se to dá změnit psaním jedovatých článků. Řešení vidím v postupné výměně lidí (nikoli však vyhodit šmahem všechny tzv. zbytečné úředníky), takže to bude trvat sice roky, ale jako optimista tvrdím, že se toho dočkám a že drobné výsledky už kolem sebe vidím dnes.
  Abych také jen nekritizoval určité lidi a byl víc konkrétní – to, co se například povedlo na Doupovské dráze, je velmi dobré a nadějné a lidi, co se o to zasloužili, mají za sebou velký kus práce (a jistě i před sebou). A právě v těchto, zpočátku malých krocích, ze kterých nakonec vyjdou třeba větší úspěšné projekty, vidím také cestu ke zlepšení poměrů. A nikoliv ve článkách a fotomontážích, kde se jen rozpoutávají zbytečné spory a autor(autoři) přispívají ke “zpolitizování” problému (což u jiných sami kritizují). To ve výsledku věci spíš škodí. Nečekám, že zde vzhledem k všeobecně panujícím názorům najdu mnoho porozumnění. Ale takhle to prostě vidím.

 • Napsal km, 17. 10. 2009 @ 1:03

  J.Š.: Co je problém na tom, že financování provozu na dotyčných tratích je řešen též (a především) na politické úrovni?

 • Napsal Tomáš Mykl, 17. 10. 2009 @ 10:58

  Jirka_S: člověče? já nevím, o co Vám jde. O vylití srdce a říci všem mnoha větami to, co jste mohl napsat jednou větou, že mne nenávidíte? Nebo jste snad chtěl čtenářům říci, že dokážete napsat téměř vědeckou práci o kauze o níž vůbec nic nevíte? Stejně jako autorství ilustračního obrázku automaticky připisujete mé osobě, aniž byste měl jakékoli důkazy …
  Abych to trochu zlehčil, tak nakonec mohu jen napsat poznatek, že i o takové pi*i se dá napsat vědecká práce http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%AD%C4%8Da 😀
  Pro příště se prosím realizujte tam. Děkuji.

 • Napsal Jirka_S, 17. 10. 2009 @ 15:26

  Mýlíte se. Nepíši vědecké práce, jen kritizuji články, které jsou podle mého názoru psané neobjektivně a plné klišé.

  A k tomu obrázku – jednou jste pod článkem podepsán, tak se to dá předpokládat. Nicméně tuto vaši odpověď stylu “já nic, já muzikant” jsem čekal, vždyť je to pořád to samé kličkování…

 • Napsal mates111, 17. 10. 2009 @ 16:20

  Jirka_S: Musím s Vámi naprosto souhlasit. Popsal jste to přesně.

  Tomáš Mykl: Vím, že nejste autorem všech článků o Kozině, nicméně Jirka má v podstatě pravdu. Všechny články, které vychází na DW o Kozině jsou dost podobné, zejména potom v tom, že jsou psané formou báchorek a pohádek a nejsou podložené žádným důkazem. Je sice možné, že víte více než obyčejný smrtelník, domnívám se ovšem, že by bylo korektní aspoň naznačit zdroje, ze kterých vycházíte. Jinak je velice smutné, že všichni jsou přesvědčeni, že za koncem 132 může špatný GVD 2006/07, nicméně jsem ještě neviděl nikoho, kdo by navrhl lepší. Proto bych navrhoval, aby na příště když už chce někdo psát o Kozině, aby napsal o rozumné koncepci zde a ne se jen obouval do těch druhých. Jako výchozí stav přitom můžete použít současný GVD a můžete vycházet z toho, že na více než 6 párů za den nejsou peníze….

  Jinak pokud mám říct svůj názor na dění kolem Koziny, tak mi to přijde tak, že se jedná o skupinu čítající cca 100 lidí (většina z nich nepatřila nikdy mezi pravidelné cestující po 132), která se prezentuje jako velcí příznivci vlakové dopravy. Možná že někteří z nich mají dobré úmysly, nicméně ve výsledku je to tak, že většině jde hlavně o své zviditelnění se. Jako příklad uvádím zmiňovaného pana Doubravu a místní sdružení strany Zelených v České Lípě (pan Hudec), kteří sice po 132 jeli jednou do roka, nicméně nejlépe vědí, že lidé z Jílového, Libouchce atd. ten vlak prostě potřebují….

 • Napsal Tomáš Mykl, 17. 10. 2009 @ 17:25

  Vážení pánové, myslím, že vycházíte ze zažité představy, že vše lze všude zveřejňovat a že přesně víte, co jsem dělal, jaké mám přesné názory a podobně. Mohu vás oba “pány s rozhledem a místními znalostmi” ujistit, že pana Hudce neznám, ale po trati jsem jel nesčíselněkrát. Víte, ono z pozice studenta, či poživatele invalidního důchodu, který má čas studovat weby a psát po různých DF to vypadá jinak, než když něco vytváříte v rámci nějakého pracovního týmu.
  Takže:
  1) peněz v systému je dost, VŠE JE POUZE POLITICKÉ ROZHODNUTÍ
  2) pan Doubrava i pan Hudec, jakož i další zúčasnění v této kauze, jsou mé osobě ukradení
  3) optimalizace je sice dobrá zábava kdesi na káreportu, ale pokud si hrajete s lidmi, kterým v určitých oblastech seberete vše, jedná se o tragedii
  4) jestli na Kozině budou jezdit vlaky nebo ne je záležitostí místních samospráv a dalších přilehlých subjektů, mne osobně je to lhostejné
  5) jestli si ve své naivitě myslíte, že jakákoli firma, která to na trhu myslí vážně, vám bude zveřejňovat své KNOW-HOW, jste těžce, ale opravdu těžce mimo, pánové.
  6)jestli si myslíte, že záslužným vlasteneckým činem je někoho, kdo ještě něco v tomto státě dělá, NASRAT, tak vám gratuluji.

  HWGH

 • Napsal mates111, 17. 10. 2009 @ 18:26

  T_M: Vás považuji za jednu z mála výjimek, kterým opravdu nejde o zviditelnění se. O to víc mě ovšem mrzí, když ani Vy se neodprostíte od rétoriky ‘jedna paní povídala’ a nesnažíte se uvádět argumenty pro.

  1) to, že se jedná o politické rozhodnutí je pravda. V tomto kontextu je možná pravda i to, že peněz je dost. Prakticky ale v této rovině nelze uvažovat. Musíme prostě vycházet z toho, že máme nějaký omezený rozpočet, protože jinak můžeme dojít k tomu, že mezi Děčínem a Jílovým by mělo vést metro, protože peníze jsou….
  2) OK, mimochodem o panu Hudcovi se můžete něco dovědět na jeho webových stránkách http://www.miroslavhudec.cz. Zejména článek o rušení 083!!!! je výborný….:-) Něco se tam dočtete i o 132. Nezlobte se, ale takovýto lidé devalvují jakoukoliv snahu o zlepšení situace….
  3) někomu více vyhovuje jedno, někomu zase něco jiného. A teď je otázka, co je pro lidstvo lepší jako pro celek.
  4) souhlas, rozhodovat by měli místní. Podotýkám ale, že obyvatelé a ne politici
  5) to si nemyslím, ale tohle je jaksi něco trochu jiného. Tady jde o to, zda bojujeme za to samé. Já proti provozu na 132 opravdu nic nemám, ale vadí mi, když se bude jezdit jenom pro to, abychom měli železniční dopravu na co nejvíce km tratí. A tady mě to tak připadá…
  6) nas..t jsem Vás nechtěl a pokud se tak stalo, tak se za to upřímně omlouvám…

 • Napsal Štěpán Esterle, 17. 10. 2009 @ 19:12

  Nevím proč je tak těžké věřit tomu, že nějaká snaha o zachránění trati je a protože všechny pokusy probíhají velice krkolomně, tak je celkem jasné, že za jejich zmar určitě nemůže ten, kdo je všemi možnými způsoby dělá. Někdo rozhoduje o tom, kdo mu dá šanci, a tím je ten úředník. Berme si jako model příklad doupovské dráhy, kde nakonec za zvláštních podmínek v létě vyjela singrovka pod hlavičkou JHMD. Nabídka singrovky byla cenově velice při zemi, ale proč například pokus o aplikování podobné formy této dopravy na kozině nevyšel?
  Sám jsem byl s Tomášem Myklem na (již zrušené) trati Děčín – Oldřichov dělat průzkumy a zdejší lidé náhradu autobusy jako příznivější nevidí, ale na druhou stranu jsem měl pocit, že český lid to bere tak: Hlavně, že mi mezi Děčínem a Jílovým něco jezdí, budu rád za to! Jeden z argumentů proč se trať zastavila byl ten, že vlaky jezdí do Oldřichova u Duchcova, který je nedaleko Teplic a Teplicím se trať vyhýbá. Byli jsme na zastávce v Novosedlicích, které jsou nedaleko trolejbusové tratě a ani frekvence provozu autobusů není v Novosedlicích malá. Vím, že vám to asi nebude stačit k nasycení, ale doufám, že jsem nenapsal jen samé klišé, ale nějaký pohled, jak to vidím já.

 • Napsal balik z panelaku, 17. 10. 2009 @ 19:27

  Cely problem okolo dopravni obsluhy usteckeho kraje je nazornou ucebnici jak se to delat nema. K optimalizaci provozu a odstraneni tzv. soubehu, coz v usti (a nejen tam) leckdo vzyva jako modlu, vubec nedoslo, protoze skutecne soubehy vznikly teprve az ted. Zaroven se taky nikdo nezabyval skutecnymi prepravnimi proudy, ty totiz casto nejsou predstavovany linkami hromadne dopravy. Ustecti krajnici (nejen bodry krajsky tatka Sulc a byvaly dopravni trubec Franz, ale hlavne prikyvovac Jerabek, jeho podrztaska Franek a drazni jouda Hinterholzinger), misto toho vypracovali neskutecny nesmysl, ktery situaci v hromadne doprave zhorsil do praktickeho nepouzitelna. Hlavne ze o vikendech jezdi autobusiky ve vsech smerech presne po dvou hodinach od rana do vecera (samozrejme uplne prazdne), naopak, kdyz byste chteli jako lokalni zamestnavatel zaplatit dopravci podil na spojich, ktere by vyuzivali vasi zamestnanci na cestu do a ze zamestnani, jste odklizeni jako obtizny hmyz, protoze by se tim narusila jakasi koncepce… ktera pravdepodobne spociva v tom, aby lidi sedeli doma na zadku a necourali venku.

  Ale hlavne ze se uvedeni panove zviditelnuji v mediich, tituluji se odborniky a nechavaji se zavalit mnozstvim blabolu na kridovem papire. O nove vznikajicim monopolu v usteckem kraji nemluve (jelikoz jsem cech, tak zavidim – kolik za to asi panove Sulc, Jerabek & spol. dostali do kapes?)…

  Panu Jirkovi_S bych doporucil, aby si odsedl z vedeni a sundal klapky z oci, tahle zalezitost neni nejakou osobni animozitou dvou skupin lidi,ale skutecne ohrozeni nejen systemu hromadne dopravy, ale i svobody tamnich obyvatel bandou nezodpovednych magoru, kteri si nevidi ani na spicku nosu.

 • Napsal mates111, 17. 10. 2009 @ 19:47

  balik z paneláku: No Váš příspěvek mi přijde tak, že se Vám více zamlouvá současná koncepce kraje Vysočina, kde se sice nezastavuje doprava na žádné trati, ale spojení se stává stále méně a méně atraktivním (víkendové spojení v počtu do pěti párů např. na tratích 237, 243, 227!!! atd.). Naproti tomu když se zruší trať jako celek, aby se udržel systém na významnější trati, to Vám vadí.

  Štěpán Esterle: Mohu vědět, kde jste se ptal na názor lidí na náhradu busy?? Pokud se totiž zeptáte v Jílovým a v Libouchci, které považuji pro 132 za klíčové, názor je přesně opačný. A pokud položíte otázku tak, že buď bude jezdit současný rozsah autobusů nebo jich bude jezdit o např. třetinu méně a k tomu bude jezdit 6 párů vlaků, odpověď bude jednoznačná. Připouštím ovšem, že v úseku Libouchec-Chlumec to mohou lidé vidět jinak (zejména v Telnici), nicméně ti v celkovém počtu přepravených osob hrají poměrně nevýraznou roli….

 • Napsal balik z panelaku, 17. 10. 2009 @ 20:16

  mates – na vysocine opakuji stejnou chybu jako v usti (i kdyz v jine metode): nezjistuji skutecne prepravni proudy, jen sleduji ty, ktere jsou indukovane soucasnou prepravni nabidkou. Vysvetleni je jednoduche, je to mene prace, ale neziskaji se prakticky zadne vseobecne pouzitelne udaje. A taky se to na zadne elitni dopravni univerzite neuci, ja k tomu dosel praxi za volantem busu.

 • Napsal mates111, 17. 10. 2009 @ 21:00

  balik: pak vám tedy zřejmě vůbec nerozumím. Jak tedy chcete např. vytvořit novou linku ve veřejné dopravě? To chcete vycházet z IAD a kde jí je hodně, tam chcete šoupnout nějaký ten bus či vlak? Není tento způsob limitován infrastrukturou??

 • Napsal balik z panelaku, 18. 10. 2009 @ 16:03

  mates – clovece, vy musite mit opravdu hodne smutnej a nudnej zivot, kdyz vam chybi sebemensi spetka fantazie… samozrejme, i v IAD se daji najit prepravni proudy, ktere je mozne pouzit. Nebo je mozne bez znalosti mobility lidi stanovovat linky jen tak od stolu, zpusobem tady je siroka silnice nebo tudy jezdi malo aut, tak tudy to povedeme? Obcas by bylo zadouci, aby lide jako vy zvedli zadky z kancelarskych zidli a z diskuznich for se presunuli do skutecneho provozu.

 • Napsal režista, 19. 10. 2009 @ 14:22

  Ta dosavadní debata je docela zajímavá, byť některé příspěvky potvrzují to známé přísloví o “srážce s blbcem” – mě by ale spíše zajímalo, jestli se někdo ze zúčastněých byl třeba podívat o víkendu na to, jak obnovení dopravy proběhlo, s jakými výsledky (kolik z cestujících bylo “platících”, tedy nerežiustů, kolik “šotoušů” a kolik “normálních lidí”, atd.): plivete na sebe vzájemně jedovaté sliny, ale kloudný komentář se statistikou z prvních dnů provozu nedokážete předložit nikdo. Já jsem tento víkend neměl čas a příští víkend budu také zaneprázdněn, ale určitě se tam o některém dalším z víkendů chystám – udělejte to také, ať můžete psát ze své vlastní skutečné zkušenosti (byť podle jediné návštěvy nelze zobecňovat), a navíc tím přispějete i ke zvýšení frekvence na “kozině”.

 • Napsal Tomáš Mykl, 19. 10. 2009 @ 15:12

  Režista: ano, pravda. Jenže první víkend rozhodně reprezentativní nebude, navíc je snad jedno, kdo tam jezdí, hlavně, že jezdí. Jestli tam jezdí šotouši (ale jak rozeznám šotouše od někoho, kdo jede na výlet vlakem a je rád za to, že jede tím vlakem a proto si ho fotí?) nebo režisti (opět jak rozeznám režistu od držitele karty In Gold?) si myslím, že je celkem jedno. Navíc mám zkušenosti, že na jiných drahách, které dostaly optimalizační facku a režijky tam neplatí, i režisté rádi zaplatí jízdné (čemuž “chytří” šotouši nevěří a nechápou). Navíc v současné době dráhou pojedou opravdu jen ti, kteří s ní chtějí jet a rozhodně nepatí onen oblíbený blábol, že “to odveze bus”, protože tím busem tito lidé nepojedou.

 • Napsal režista, 19. 10. 2009 @ 21:39

  No, a právě pro možnost posouzení, proč tam kdo jezdí a zda by tam nemohlo jezdit “normálních” lidí víc, by byl zajímavý přehled o tom, kdo tu dopravu skutečně využívá: k tomu, aby takový aspoň orientační přehled vznikl, je ovšem třeba sledovat situaci na místě samém (a nezapočítávat do sledování frekvence sebe) a nečekat, že to zodpovědně a nezkresleně udělají ti, kdo by byli nejraději, aby tam nejezdil nikdo …

 • Napsal Tomáš Mykl, 19. 10. 2009 @ 22:11

  Jenže u tohodle charakteru provozu a zejména za těchto okolností je docela problém cokoli konkrétního zjistit. Vždyť se najde i spousta místních, kteří ani o znovuzavedení dopravy nic neví.
  Navíc i u ostatních “turistických” drah bylo využití zcela náhodné. Sice vždy bylo přes 100 cestujících denně, ale počty se u konkrétních vlaků lišily den ode dne a nejzajímavější na grafu vytíženosti bylo to, že nedokazuje statisticky naprosto nic a dokazuje jediné, že o dráhy je permenentně slušný zájem a to z cca 60% v úrovni ZDO.

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*