11 493 přečtení
Říj 06 2009

Brněnští zastupitelé chtějí: Příští stanice – nádraží Brno-kopřivy

Brno hlavní nádraží

Brno hlavní nádraží

Na brněnském magistrátu se na dnešním jednání opět rozhodovalo o umístění hlavního nádraží. Většina zastupitelů opětovně potvrdila souhlas s odsunem současného vlakového nádraží, které se nachází v blízkosti centra města, na místo vzdálené směrem na jih přibližně o kilometr dál od centra – zjednodušeně řečeno někam do kopřiv. S návrhem odsunout nádraží ze stávající polohy ale nesouhlasí občanská koalice nádraží v centru, renomovaní odborníci na dopravu a urbanismus a také obyvatelé města Brna, kteří se v referendu v roce 2004 vyjádřili negativně.

Zastupitelé na brněnském magistrátu dnes jednali o dodatku k budoucí směnné smlouvě mezi městem a státní organizací Správa železniční dopravní cesty. Podle schváleného materiálu má město získat výměnou pozemky v Horních Heršpicích, kde by se následně mohl přemístit opravárenský podnik ČSAD Holding, ten se dnes nachází v místě plánovaného nádraží v odsunuté poloze.

Pro tuto změnu, která s odsunem nádraží v Brně souvisí a počítá, dnes hlasovali zastupitelé z ČSSD, KDU-ČSL a dokonce i členové opoziční ODS. Naopak návrh nepodpořili Zelení a zastupitelé z hnutí Brno 2006.

Celé jednání o tomto bodu mělo, dle informací zpravodajského serveru ČT24, podivný průběh, zastupitelé o něm rozhodovali nadvakrát. Nejdříve jej nepodpořila opoziční ODS, takže neprošel. Zastupitel Miroslav Hošek (ODS) to za klub zdůvodnil tak, že primátor Roman Onderka (ČSSD) o projektu málo informuje. Po obědové pauze a zákulisních vyjednáváních ale zastupitelé zařadili bod na program znova a schválili ho.

Avšak s návrhem odsunout nádraží ze stávající polohy v centrum města nesouhlasí místní občané, renomovaní odborníci na dopravu a urbanismus a také občanská koalice nádraží v centru, která dlouhodobě upozorňuje na závažné nedostatky projektu nového brněnského nádraží v odsunuté poloze. V otevřeném dopise ze dne 4. října, který má redakce dopravního webu k dispozici, upozorňuje koalice nádraží v centru na mrhání veřejnými prostředky, v souvislosti s prosazováním hlavního osobního nádraží ve variantě v tzv. odsunuté poloze.

V otevřeném dopise se dále píše:

„Předem zdůrazňujeme, že nám nejde o nerealizaci projektu přestavby ŽUB, ale o jeho zásadní přehodnocení. Proto naše občanská koalice Nádraží v centru trvale (již od roku 2004) upozorňuje na nedostatky tohoto projektu a vypracovala alternativní řešení modernizace ŽUB. V naší činnosti nás podporuje řada nezávislých odborníků-osobností, kteří – stejně jako my – jsou přesvědčeni o tom, že dnešní poloha nádraží je pro rozvoj města, dopravu i cestující ideální a odsunování osobního nádraží od městského centra a nejdůležitějšího uzlu městské hromadné dopravy by bylo škodlivé.

Oficiálně prosazovaná varianta není akceptována širokou odbornou ani laickou veřejností. Je doprovázena potlačováním odborné i veřejné diskuse. Odhlédneme-li od tohoto demokratického deficitu a až průkazných “švindlů” při jejím dosavadním schvalování, je třeba se zaměřit na praktické dopady její případné realizace.

V rozporu s oficiálními proklamacemi varianta přestavby ŽUB s odsunutým nádražím:

 • nezajistí požadovanou kapacitu (propustnost) uzlu,
 • způsobí prodloužení průměrné cestovní doby pro cestující, kteří mají počátek či cíl své cesty ve městě Brně,
 • prakticky neumožní tzv. bezkolizní zapojení vysokorychlostních železničních tratí do Brna,
 • způsobí podstatné navýšení provozních nákladů na MHD v Brně (cca o 150 mil. Kč ročně),
 • a především nemá vyřešeno, jak cestující po městě rozvézt (nedostatečná kapacita navazující MHD).

Tím vším hrozí do budoucna podvázat jak celostátní železniční dopravu, tak regionální dopravu v JM kraji. A to se všemi souvisejícími důsledky, jako jsou zejména snížení atraktivity veřejné dopravy, zhoršení dostupnosti dopravy veřejnosti za lékařskou péčí, vzděláním atd., zvýšení individuální automobilové dopravy, zhoršení přetížení silnic a nedostatku parkovacích míst, časové ztráty, exhalace, zvýšení nákladů na údržbu a další výstavbu silnic.

Podotkněme, že přemisťování hlavního osobního nádraží z centra města je evropským unikátem. Mnohá evropská města, která neměla to historické štěstí jako Brno, stěhují dnes železnici do centra za velkých nákladů. Přitom existuje možnost řešení modernizace ŽUB, která tyto vady nemá, v podobě alternativní varianty občanské koalice Nádraží v centru, která ponechává hlavní nádraží v centru města, přitom její urbanistické řešení umožňuje rozvoj města a která zajišťuje potřeby železničního provozu jak v blízké, tak ve vzdálené budoucnosti.

Výše uvedené nedostatky řešení ŽUB s odsunutým nádražím na jedné straně, oproti výhodám přestavby s nádražím v centru na druhé straně, byly prokázány již řadou studií, mj. v Analýze variant přestavby železničního uzlu Brno, DF ČVUT a CityPlan, 2007. V této studii byly také porovnány investiční náklady (po patřičném započtení odpovídajícího rozsahu staveb v obou variantách, v cenové úrovni roku 2007). Činí u „odsunutého nádraží“ 29,42 mld. Kč oproti 24,913 mld. Kč u varianty s nádražím v centrální poloze.

Racionální argumenty jsou však dosud převážně ignorovány. Jsou přehlíženy jak výsledky studií, tak stanoviska řady předních českých a moravských dopravních inženýrů a urbanistů, podporující výše uvedená tvrzení.

Zastánci řešení s “odsunem” v podstatě používají již jen jediný argument, že na tuto stavbu mohou požádat o finanční prostředky (cca 7–8 mld. Kč) z Operačního programu doprava (OPD). S ohledem na podmínky kofinancování z OPD pro tyto účely je však velmi nepravděpodobné, že tato stavba by skutečně evropskou dotaci obdržela. V této souvislosti hrozí, v případě rozestavění a následného neschválení finančních prostředků z OPD, zatížení veřejných rozpočtů částkou převyšující 30 mld. Kč.

V neposlední řadě je potřeba upozornit na skutečnost (bez ohledu na zdroje financování), že má-li odsunuté hlavní osobní nádraží převzít funkci nádraží stávajícího, musí být přestavba ŽUB v této variantě dokončena úplně. Ustrnutí „na půli cesty“ (ať už z finančních nebo jakýchkoliv jiných důvodů) znamená, že provoz na stávajícím hlavním nádraží bude muset být stejně zachován a většina nákladů tak bude vynaložena zbytečně.

Brno přestavbu železničního uzlu potřebuje, je důležitá pro kraj i celou ČR. Nelze však rezignovat na kvalitu řešení. Považujeme za nemyslitelné, aby v době, kdy četné resorty “zápasí” o jednotky miliard, byla zahájena stavba, která je tak finančně náročná, a přitom znamená zhoršení podmínek pro uživatele železniční dopravy, dopravce i pro město samotné.

V současnosti, kdy jsou naléhavými požadavky udržení “rozpočtové kázně”, nezahajování nových dopravních staveb, konzervace řady staveb rozpracovaných, se jeví zařazení 1. etapy osobního nádraží v Brně v návrhu „Rozpočet SFDI na rok 2010 a střednědobý výhled na roky 2011 a 2012“ jako naprosté popření těchto požadavků. Žádáme o seriózní vyhodnocení efektivnosti variant a do té doby o zastavení financování stavby ŽUB s nádražím v “odsunuté poloze”. Žádáme, aby do té doby na ni nebyly v souladu s dokumentem „Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008–2013, aktualizace pro roky 2010–2012 (2015)“ přiděleny finanční prostředky z národních zdrojů a v té souvislosti aby byly vyškrtnuty z rozpočtu SFDI.“

Na závěr je potřeba dodat, že ve skutečnosti o umístění hlavního brněnského nádraží zatím však stále není definitivně rozhodnuto. Projekt odsunu brněnského nádraží nemá dosud platné územní rozhodnutí a nejen že není možné stavbu zahájit, ale díky tomu zatím nelze ani požádat o evropské peníze. Nezbývá než doufat, že se největší sabotážní akci na české železnici od druhé světové války podaří zabránit.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share

Zdroj: ČT24, nadrazivcentru.cz
Autor:


4 komentáře

 • Napsal Michal Skala, 7. 10. 2009 @ 10:13

  Sabotáží bych přesun nádraží určitě nenazýval. To není nic jiného, než klasický lobbing firem, realitních a projekčních kanceláří, kteří z toho budou mít profit.
  Bohužel z toho nebudou mít profit občané, ale to již bylo řečeno mnohokrát a hlavně město, protože území mezi nádražím stávajícím a budoucím, plus okolí nádraží budoucího je takzvaně urbanisticky nestabilní, takže v těchto místech je prakticky nemožné trvalé zainvestování, protože nevíte, co tam bude za x let. Jen nevím, proč třeba zrovna developeři na toto netlačí, vždyť z hlediska hodnoty území je lhostejné, zda bude nádraží tam, či jinde.

 • Napsal Harald Buschbacher, 8. 10. 2009 @ 9:03

  Chtel bych upozornit na dalsi variantu prestavby zeleznicniho uzlu Brno, kterou jsem zpracovaval v ramci me disertaci: Zjednodusena prestavba stavajiciho hlavniho nadrazi, umoznena zavedenim vlakotramvaji: Cast primestskych vlaku je veden jako vlakotramvaje, cimz se resi jendak zajizdky (Komarovska spojka, Tisnovka), ale i snizi zatizeni kolejisti hlavniho nadrazi, nebot vlakotramvaje zastavuji na tramvajovych zastavkach.
  Dle prvotnich vypoctu byla by ta varianta ta nejlevnejsi, hlavne ale by umoznila i mnohem jednodussi a proto i drivejsi vystavbu severojizniho diametru.

  Podrobnosti najdete na strance http://www.buschbacher.at/disscz.html

 • Napsal Domažličák, 14. 10. 2009 @ 8:32

  Dnes už snad ani kojenci nepochybují o tom, o co v Brně jde a že je to jedna z největších korupčních (zatím ne) afér, prostupujícím takřka celým politickým spektrem od místní přes krajskou až po vládní garnitúru. Například na MD dostane padáka každý, kdo si troufne přesun v Brně bojkotovat. Tohle by snad mohl zastavit jen celosvětový skandál vyvolaný žalobami brňanů v Bruselu na brněnské zastupitele, ale na to jsme my češi příliš zbabělí a obzvlášť moraváci jsou ve věcech veřejných abnormálně laxní (vínko a slivovička všechny chmury zaplaší).
  A sabotáží železniční dopravy bych to rozhodně nenazýval. Proti zabezpečovacímu systému, jenž se po celé železniční síti dnes zavádí je tohle bezvýznamná molekula. A já si dokonce vůbec nemyslím, že to nádraží vážně zhorší pozici železniční dopravy na dopravním trhu. Jediné co se zhorší bude dopravní situace v samotném Brně a ani to nebude nijak hrozné, poněvadž jak už tu bylo nadneseno, projekt má tolik závad, že staré nádraží nebude moct být zrušeno a tím pádem se ani Brňanům nijak vážně nepohorší. Počítám, že na nové nádraží budou moct jezdit pouze dálkové spoje, takže situace se stane kritickou pouze pro dálkovou dopravu, ve které stejně železnice pro Brno nehraje nijak významnou roli.
  Zkrátka a dobře, očekávám, že se za naše peníze vlci náležitě přežerou a koza zůstane víceméně v celku. Budeme mít v Brně unikátní pomník korupce dosahující světové úrovně a ani bych možná neváhal udělat z toho turistickou atrakci, na kterou by se jistě sjížděli turisté z celého světa, aby si uvědomili, že ať je v jejich zemi korupce jakkoliv velká, Čechům nedosahuje ani po kotníky.

Odkazy k příspěveku

 1. Funkcionalizmus jako Brno | estetická výchova — 17. 4. 2014 @ 17:57

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*