4 525 přečtení
Zář 25 2009

Nádraží v Kroměříži prošlo celkovou rekonstrukcí

Nové nástupiště v železniční stanici Kroměříž

Nové ostrovní nástupiště v železniční stanici Kroměříž

Po roce a půl byly včera ukončeny stavební práce v železniční stanici Kroměříž a cestující se tak konečně dočkali nového nádraží. Při přestavbě bylo vybudováno nové ostrovní nástupiště, nově byl instalován také informační systém a osvětlení stanice. Ta je nyní zcela bezbariérová. Modernizací prošlo také sdělovací a zabezpečovací zařízení. Rekonstrukce si vyžádala finanční prostředky ve výši 444 miliónů korun.

Investorem stavby byla státní organizace Správa železniční dopravní cesty, přičemž náklady na rekonstrukci byly hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z operačního programu doprava.

V rámci modernizace celého nádraží bylo změněno uspořádání kolejiště ve stanici, díky tomu vlaky již nemusí při posunu vyjíždět na železniční přejezd v Hulínské ulici, kde často blokovaly provoz. Kompletně byla provedena sanace železničního spodku a vyměněny všechny staniční koleje. “Modernizací prošlo také 22 výhybek, z nichž je 16 vybaveno elektrickým ohřevem výměn,” uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.

Ve stanici bylo vybudováno úplně nové ostrovní nástupiště o délce 200 metrů a je vybaveno osvětlenými přístřešky s lavičkami a odpadkovými koši. Nástupiště je dělené, což umožňuje odbavení i dvou vlakových souprav najednou. Druhé nástupiště o délce devadesát metrů bylo vybudováno vpravo vedle staniční budovy, kde je vyhrazena kusá kolej pro vlaky jedoucí ve směru do Zborovic.

Na obě nástupiště byl rozšířen rozhlas pro informování cestujících a v přístřešcích jsou instalovány elektronické sdělovací panely, které informují cestující o odjezdech vlaků. Hrany obou nástupišť ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice umožňují pohodlnější nástup a výstup cestujících a splňují podmínky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Přístup na ostrovní nástupiště od nádražní budovy je zajištěn pomocí úrovňového pěšího přechodu přes koleje a šikmou rampou.

Rekonstrukcí prošla také nádražní budova. Byla zateplena fasáda, opravena nosná střešní konstrukce včetně nové krytiny a byla provedena pokládka zámkové dlažby okolo objektu budovy nádraží.

Jiný úhel pohledu

Podíváme-li se na výsledek přestavby stanice z jiného úhlu pohledu, pak zjistíme, že celá rekonstrukce nádraží je však jen dílčím zlepšením v souladu s mírným pokrokem v mezích zákona, bez jakékoli dlouhodobé koncepce rozvoje veřejné dopravy. Cestující již sice nemusí při nástupu do vlaku dávat koleno až pod bradu, ale daní za to je fakt, že musí k vlaku na nástupiště urazit vzdálenost o několik desítek metrů delší. Ještě horší je situace při přestupu z ostrovního nástupiště na vlak do Zborovic, který odjíždí z kusé koleje vedle nádražní budovy. To pak může cestujícího čekat vycházka dlouhá i přes 250 metrů.

Z globálního hlediska rekonstrukce nádraží nepřinesla žádné výrazné kvalitativní zlepšení, ani žádnou vizi. Byla to jen běžná oprava nádraží na obyčejný západoevropský železniční standard z počátku 90. let minulého století. A tak i přesto, že je dnes nádraží zcela nové, můžeme říci, že už je morálně téměř 20 let staré.

Trendy v železniční dopravě se ubírají stále kupředu. Zatím co v Kroměříži nyní můžeme vidět přístřešek s lavičkami, tak např. v Rakousku, či Švýcarsku jsou dnes i na krytých nástupištích zcela běžné prosklené čekárny se uzavíratelnými dveřmi vybaveny také topením, což zvyšuje komfort a kvalitu cestování veřejnou dopravou. Kromě laviček k sezení je v čekárně například železniční mapa, jízdní řád s odjezdy a příjezdy vlaků a také stojan s propagačními materiály.

Ale i v dopravní nekoncepci lze tu a tam občas najít nějakou vizi – tou je využití železniční tratě z Kojetína přes Kroměříž do Hulína jako hlavní spojnici pro dálkové vlaky na trase Brno – Zlín. Vezmeme-li v úvahu, že již v letech 2011 až 2013 bude realizována elektrizace a modernizace trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. A v letech 2012 až 2015 se rozběhne stavba nové rychlé dvojkolejné trati z Brna do Přerova na rychlost až 200 km/h. Pak zjistíme, že již za 5 let bude na potenciál využití současné tratě přes Kroměříž zcela jiný pohled.

A tak se díky dopravní nekoncepci možná už za 10 či 12 let dočkají cestující v Kroměříži další celkové rekonstrukce nádraží, tentokrát to bude při modernizaci a elektrizaci celé tratě. Přímé expresy do Zlína i Brna by pak mohly obyvatelům Kroměřížska nabídnout skutečnou alternativu vůči individuální automobilové dopravě a zajistit konkurenceschopnost železniční dopravy.

Závěrem můžeme konstatovat, že tato modernizace nádraží byla nutná pro zastavení odlivu cestujících. Avšak pokud se investovala přibližně dvojnásobná suma, mohla být současně s rekonstrukci nádraží provedena k elektrizaci tratě alespoň v úseku Kroměříž – Hulín a již za čtyři roky zde mohly jezdit přímé spoje v elektrické trakci až do krajského města Zlína. V současnosti musí cestující na této trase dvakrát přestupovat.

Z hlediska celkového zlepšení pro cestující oproti předchozímu stavu můžeme nové nádraží v Kroměříži ohodnotit známkou 2+. Ovšem z hlediska srovnání s vyspělým západem je to bohužel horší trojka.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Share


Autor:


Žádné komentáře

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*