- Dopravní web - http://dopravni.net -

Návrh dopravní obslužnosti a jízdních řádů pro oblast Šluknovsko

Osobní vlak v České Kamenici

Osobní vlak v České Kamenici

Tento návrh obslužnosti je zpracován pro tratě č. 080, 081,  083, 084 a 085. U tratě č. 088 jsou zapracovány pouze oběhy hnacích vozidel, neboť případné změny v časových polohách vlaků by bylo nutné projednat s DB, a vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení dopravce pro trať č. 089 a plánovanému vedení osobních vlaků v relaci Rybniště – Zittau – Liberec v době práce na návrhu (tj. leden 2009) nebyla tato trať zpracována vůbec.

Cíle tohoto návrhu:

  1. Zvýšit spolehlivost jízdního řádu na příslušných tratích.
  2. Zvýšit spolehlivost přestupů v uzlech Děčín a Rumburk.
  3. Zajistit nové přestupní vazby v žst. Rumburk a Mikulášovice d.n.
  4. Zajistit zvýšení kultury cestování průjezdným modelem vlaků v relaci Děčín-Dolní Poustevna a opačně.
  5. Odstranění dlouhých pobytů vlaků v nácestných stanicích na trati 083 z dopravních důvodů.
  6. Snížení počtů provozovaných HV a tím výrazné snížení nákladů na provozování dopravy.

K tomuto návrhu by bylo dále vhodné přistoupit i s místními změnami autobusových linek pod provozovatelem ČSAD Semily, u kterých by mohly vzniknout nové přestupní vazby. (viz dále)

[Download nenalezen]

K bodu č. 1:

V současném jř 08/09 dochází často ke zpožďování vlaků na trati 081 a 083. Příčiny narušení jízdního řádu jsou zejména tyto:

Navržené rešení: odjezd ze žst Děčín hl.n. o 9 minut později.

Navržené rešení: křižování přesunout do žst Česká Kamenice vybavené stavědly a signalisty.

Navržené rešení: prodloužení pobytu v žst Rumburk na 8/13 minut. Možno objíždět, vhodný pobyt na krácení případného zpoždění, pohodlný a klidný nástup cestujících.

K bodu č 2:

Navržené rešení: dojezd vlaků do žst Děčín hl.n o 8/4 minuty dříve,  zvýšená doba na přestup a rezerva pro křižování s R směr Liberec.

K bodu č.3:

K bodu č.4:

Průjezdným modelem na trati 081/083 by se výrazně zvýšila kultura cestování na trati 083 nasazením nízkopodlažních vozidel řady 814. Dále značné množství cestujících přestupuje ve stanici Rumburk, čímž by se jim snížil počet přestupů a zjednodušilo cestování. Tento model zavedený druhou změnou jízdního řádu 07/08 byl cestujícími velmi kladně hodnocen a bohužel byl v jízdním řádu 08/09 téměř odstraněn odebráním vozidla řady 814 (Regionova), což je v současnosti znát na počtu přepravených cestujících.

K bodu č5:

Jde zejména o odstranění křižování v nevyhovující stanici Šluknov (místně ovládané výměny výhybkářem, s čímž souvisí dlouhé pobyty při křižování; v případě nepřítomnosti výhybkáře přejíždění vlaků). Dále lze odstranit některé dlouhé pobyty vlaků ve stanicích Šluknov a Mikulášovice d.n. a výrazně zrychlit jízdní dobu vlaků na rameni 083 na potřeby 21. století. Jízdní doba návrhem snížena na 44/46 minut.

K bodu č.6:

Tímto návrhem lze výrazně ušetřit rozpočet financování dopravy uvedených tratí snížením počtu hnacích vozidel potřebných k zajištění provozu.

Turnusová potřeba hnacích vozidel:

Je tedy zřejmé, že při navýšení jedním hnacím vozidlem řady 814 “Regionova” lze ušetřit až 3 motorové vozy řady 810 a použít je jako zálohu, či pro zajištění provozu na jiných tratích nejen v Ústeckém kraji.

Návazná autobusová doprava:

Bylo by vhodné zpracovat další koncepci v integraci dopravy a zajistit přípoje v některých dopravních uzlech na drážní dopravu:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Share