6 253 přečtení
Bře 27 2009

Návrh dopravní obslužnosti a jízdních řádů pro oblast Šluknovsko

Osobní vlak v České Kamenici

Osobní vlak v České Kamenici

Tento návrh obslužnosti je zpracován pro tratě č. 080, 081,  083, 084 a 085. U tratě č. 088 jsou zapracovány pouze oběhy hnacích vozidel, neboť případné změny v časových polohách vlaků by bylo nutné projednat s DB, a vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení dopravce pro trať č. 089 a plánovanému vedení osobních vlaků v relaci Rybniště – Zittau – Liberec v době práce na návrhu (tj. leden 2009) nebyla tato trať zpracována vůbec.

Cíle tohoto návrhu:

 1. Zvýšit spolehlivost jízdního řádu na příslušných tratích.
 2. Zvýšit spolehlivost přestupů v uzlech Děčín a Rumburk.
 3. Zajistit nové přestupní vazby v žst. Rumburk a Mikulášovice d.n.
 4. Zajistit zvýšení kultury cestování průjezdným modelem vlaků v relaci Děčín-Dolní Poustevna a opačně.
 5. Odstranění dlouhých pobytů vlaků v nácestných stanicích na trati 083 z dopravních důvodů.
 6. Snížení počtů provozovaných HV a tím výrazné snížení nákladů na provozování dopravy.

K tomuto návrhu by bylo dále vhodné přistoupit i s místními změnami autobusových linek pod provozovatelem ČSAD Semily, u kterých by mohly vzniknout nové přestupní vazby. (viz dále)

[Download nenalezen]

K bodu č. 1:

V současném jř 08/09 dochází často ke zpožďování vlaků na trati 081 a 083. Příčiny narušení jízdního řádu jsou zejména tyto:

 • odjezd vlaků ze stanice Děčín hl.n. ihned po příjezdu rychlíku ze stanice Liberec. Tyto vlaky jsou velmi často zpožděny o cca 5 minut a zpoždění se tak přenáší na vlaky na rameni Děčín – Rumburk.

Navržené rešení: odjezd ze žst Děčín hl.n. o 9 minut později.

 • křižování vlaků ve stanici Mlýny. Stanice Mlýny je pro křižování vlaků nevhodná. Ve stanici se starším typem zabezpečovacího zařízení slouží pouze výpravčí a proto je zde křižování zdlouhavé. V zimních měsících navíc pro špatné klimatické podmínky (sníh, stanici si výpravčí obsluhuje zcela sám) často dochází k výraznému narušení jízdního řádu a překládání křižování do vedlejších stanic, čímž se nabourá celý takt na rameni 081.

Navržené rešení: křižování přesunout do žst Česká Kamenice vybavené stavědly a signalisty.

 • při nenasazení hnacího vozidla řady 814 (není záloha, plánované provozní ošetření, opravy vozidla) dochází při obratu ve stanici Rumburk k prodloužení doby pobytu vlaku (objíždění soupravy) a zpoždění na odjezdu, čímž je narušen jízdní řád i na trati č. 083 při ostrém křižování ve stanici Šluknov. Dále ve stanici Rumburk dochází ke střídání strojvedoucích a výměně velkého počtu cestujících, zdejší pobyt 3 minut je proto zcela nedostatečný.

Navržené rešení: prodloužení pobytu v žst Rumburk na 8/13 minut. Možno objíždět, vhodný pobyt na krácení případného zpoždění, pohodlný a klidný nástup cestujících.

K bodu č 2:

 • Ve stanici Děčín hl.n. je nyní krátká doba (11 minut) na přestup mezi Os vlaky ze stanice Rumburk a vlaky EC ve směru Praha a Dresden. Z důvodu častých zpoždění vlaků vzniklých dle bodu č 1.  dochází velmi často k situaci,kdy ve stanici Děčín hl.n. není zachován přípoj na vlak EC ve směru Praha a dochází k velké nespokojenosti ze strany cestujících. Na tento přestup proto cestující přestávají spoléhat a vybírají si jiný druh přepravy do žst Děčín hl.n. V praxi stačí zpoždění vlaku ze směru Rumburk o více než 5 minut a přípoj není zachován z důvodu následného křižování s vlakem R směr Liberec ve stanici Děčín východ. Tuto situaci je třeba řešit – dochází k odlivu cestujících!

Navržené rešení: dojezd vlaků do žst Děčín hl.n o 8/4 minuty dříve,  zvýšená doba na přestup a rezerva pro křižování s R směr Liberec.

 • Ve stanici Rumburk průjezdným modelem odpadne nebezpečí ujíždění přípojů na rameni 081/083.

K bodu č.3:

 • Se zavedením přiloženého návrhu jř by byl zajištěn u všech vlaků na trati 084 přestup ve stanici Mikulášovice dolní nádraží na vlaky směr Dolní Poustevna (trat 083) a od vlaků ze směru Dolní Poustevna na směr Rumburk (trať 084).
 • Ve stanici Rumburk by u většiny vlaků vznikla nová přestupní vazba z tratě 084 na trať 083 a z tratě 083 na trať 084, což současný jízdní řád nezajišťuje.

K bodu č.4:

Průjezdným modelem na trati 081/083 by se výrazně zvýšila kultura cestování na trati 083 nasazením nízkopodlažních vozidel řady 814. Dále značné množství cestujících přestupuje ve stanici Rumburk, čímž by se jim snížil počet přestupů a zjednodušilo cestování. Tento model zavedený druhou změnou jízdního řádu 07/08 byl cestujícími velmi kladně hodnocen a bohužel byl v jízdním řádu 08/09 téměř odstraněn odebráním vozidla řady 814 (Regionova), což je v současnosti znát na počtu přepravených cestujících.

K bodu č5:

Jde zejména o odstranění křižování v nevyhovující stanici Šluknov (místně ovládané výměny výhybkářem, s čímž souvisí dlouhé pobyty při křižování; v případě nepřítomnosti výhybkáře přejíždění vlaků). Dále lze odstranit některé dlouhé pobyty vlaků ve stanicích Šluknov a Mikulášovice d.n. a výrazně zrychlit jízdní dobu vlaků na rameni 083 na potřeby 21. století. Jízdní doba návrhem snížena na 44/46 minut.

K bodu č.6:

Tímto návrhem lze výrazně ušetřit rozpočet financování dopravy uvedených tratí snížením počtu hnacích vozidel potřebných k zajištění provozu.

Turnusová potřeba hnacích vozidel:

 • jízdní řád 2008/2009: 1x 854, 2x 814 a 7x 810
 • návrh obslužnosti: 1x 854, 3x 814, 4x 810

Je tedy zřejmé, že při navýšení jedním hnacím vozidlem řady 814 “Regionova” lze ušetřit až 3 motorové vozy řady 810 a použít je jako zálohu, či pro zajištění provozu na jiných tratích nejen v Ústeckém kraji.

Návazná autobusová doprava:

Bylo by vhodné zpracovat další koncepci v integraci dopravy a zajistit přípoje v některých dopravních uzlech na drážní dopravu:

 • Ve stanici Velký Šenov zajistit přípoje ve směru Lipová s odjezdem a příjezdem busů k vlaku cca 10 minut před/po příjezdu vlaku
 • Ve stanici Rumburk zajistit návaznost busů linky Poustevna-Brtníky-Rumburk-Děčín k/od rychlíků směr Kolín. (nyní ujíždí o pár minut)
 • Ve stanici Rumburk zajistit zejména o víkendu přípoje směr Jiříkov
 • Případně další možné lokální úpravy dle připomínek občanů.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Návrh dopravní obslužnosti a jízdních řádů pro oblast Šluknovsko, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Share

Zpracoval: Vlastimil Chroustovský, Rumburk
Autor:


1 komentář

 • Napsal Vozka, 28. 3. 2009 @ 4:59

  Vcelku dobré, konečně zájem o přípoje a zkvalitnění dopravy. Doufejme, že se podaří udělat lepší návaznost autobusů vůbec do celého okolí. Namátkou na Hřensko, oblast celého Švýcarska (jet tam totiž na výlet a spoléhat, že se tam dostanu od vlaku a zpátky na vlak vícekrát denně, prostě nejde, buď přípoje neexistují, nejsou bezprostředně u vlaku, je jich málo v průběhu dne). Ale také okolí Rumburka, Varnsdrofu a vůbec celé oblasti. Dálkové spoje zde zbytečně suplují místní dopravu nebo naopak obce a místa projížději a na železnici návaznost žádná. prostě hrají si na svém písečkua o nějakém systému, který by cestujícho lákal na veřejnou, pohodlnou, levnou a spolehlivou dopravu nalákal, není. A stím souvisí i to, zda s těmito změnami a nárůstem dopravců, se dostane konečně do něčeho povinnost uznávat jízdní doklady všech dopravců navzájem azejména všechny předplatní jízdenky, nejen krajské. Už jen pro dojížďky do zaměstnání, na rekreaci, služební cesty je potřeba mít svobodu pohybu, rozhodování, jeden tarif apod. Čili zajímá mne, zda konečně kraje toto zajistí, zejména u provozu dopravce DB. Platit lomené jízdné je drahé, platit víckrát nepříjemné, pořád se starat, zda mám jízdenku tam, kam chci, zda nemohu jet o kus dál, kolik mne to bude stát, mít stále sebou dostatek peněz apod. Navíc se zapomíná, že člověk,, který si koupí třeba roční síťovku, dává peníze doprvcům /státu, kraji) v hotovosti naráz, je pravděpodobné, že bude dopravu využívat a ne svoje auto. A taky už konečně by to mělo začít platit i v MHD a místních návazných autobusech. Možná, že pak nebudou takové problémy s velikostí dotací a nevyužitými spoji.

Odkazy k příspěveku

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*