6 184 přečtení
Bře 27 2009

Návrh dopravní obslužnosti a jízdních řádů pro oblast Šluknovsko

Osobní vlak v České Kamenici

Osobní vlak v České Kamenici

Tento návrh obslužnosti je zpracován pro tratě č. 080, 081,  083, 084 a 085. U tratě č. 088 jsou zapracovány pouze oběhy hnacích vozidel, neboť případné změny v časových polohách vlaků by bylo nutné projednat s DB, a vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení dopravce pro trať č. 089 a plánovanému vedení osobních vlaků v relaci Rybniště – Zittau – Liberec v době práce na návrhu (tj. leden 2009) nebyla tato trať zpracována vůbec.

Cíle tohoto návrhu:

 1. Zvýšit spolehlivost jízdního řádu na příslušných tratích.
 2. Zvýšit spolehlivost přestupů v uzlech Děčín a Rumburk.
 3. Zajistit nové přestupní vazby v žst. Rumburk a Mikulášovice d.n.
 4. Zajistit zvýšení kultury cestování průjezdným modelem vlaků v relaci Děčín-Dolní Poustevna a opačně.
 5. Odstranění dlouhých pobytů vlaků v nácestných stanicích na trati 083 z dopravních důvodů.
 6. Snížení počtů provozovaných HV a tím výrazné snížení nákladů na provozování dopravy.

K tomuto návrhu by bylo dále vhodné přistoupit i s místními změnami autobusových linek pod provozovatelem ČSAD Semily, u kterých by mohly vzniknout nové přestupní vazby. (viz dále)

[Download nenalezen]

K bodu č. 1:

V současném jř 08/09 dochází často ke zpožďování vlaků na trati 081 a 083. Příčiny narušení jízdního řádu jsou zejména tyto:

 • odjezd vlaků ze stanice Děčín hl.n. ihned po příjezdu rychlíku ze stanice Liberec. Tyto vlaky jsou velmi často zpožděny o cca 5 minut a zpoždění se tak přenáší na vlaky na rameni Děčín – Rumburk.

Navržené rešení: odjezd ze žst Děčín hl.n. o 9 minut později.

 • křižování vlaků ve stanici Mlýny. Stanice Mlýny je pro křižování vlaků nevhodná. Ve stanici se starším typem zabezpečovacího zařízení slouží pouze výpravčí a proto je zde křižování zdlouhavé. V zimních měsících navíc pro špatné klimatické podmínky (sníh, stanici si výpravčí obsluhuje zcela sám) často dochází k výraznému narušení jízdního řádu a překládání křižování do vedlejších stanic, čímž se nabourá celý takt na rameni 081.

Navržené rešení: křižování přesunout do žst Česká Kamenice vybavené stavědly a signalisty.

 • při nenasazení hnacího vozidla řady 814 (není záloha, plánované provozní ošetření, opravy vozidla) dochází při obratu ve stanici Rumburk k prodloužení doby pobytu vlaku (objíždění soupravy) a zpoždění na odjezdu, čímž je narušen jízdní řád i na trati č. 083 při ostrém křižování ve stanici Šluknov. Dále ve stanici Rumburk dochází ke střídání strojvedoucích a výměně velkého počtu cestujících, zdejší pobyt 3 minut je proto zcela nedostatečný.

Navržené rešení: prodloužení pobytu v žst Rumburk na 8/13 minut. Možno objíždět, vhodný pobyt na krácení případného zpoždění, pohodlný a klidný nástup cestujících.

K bodu č 2:

 • Ve stanici Děčín hl.n. je nyní krátká doba (11 minut) na přestup mezi Os vlaky ze stanice Rumburk a vlaky EC ve směru Praha a Dresden. Z důvodu častých zpoždění vlaků vzniklých dle bodu č 1.  dochází velmi často k situaci,kdy ve stanici Děčín hl.n. není zachován přípoj na vlak EC ve směru Praha a dochází k velké nespokojenosti ze strany cestujících. Na tento přestup proto cestující přestávají spoléhat a vybírají si jiný druh přepravy do žst Děčín hl.n. V praxi stačí zpoždění vlaku ze směru Rumburk o více než 5 minut a přípoj není zachován z důvodu následného křižování s vlakem R směr Liberec ve stanici Děčín východ. Tuto situaci je třeba řešit – dochází k odlivu cestujících!

Navržené rešení: dojezd vlaků do žst Děčín hl.n o 8/4 minuty dříve,  zvýšená doba na přestup a rezerva pro křižování s R směr Liberec.

 • Ve stanici Rumburk průjezdným modelem odpadne nebezpečí ujíždění přípojů na rameni 081/083.

K bodu č.3:

 • Se zavedením přiloženého návrhu jř by byl zajištěn u všech vlaků na trati 084 přestup ve stanici Mikulášovice dolní nádraží na vlaky směr Dolní Poustevna (trat 083) a od vlaků ze směru Dolní Poustevna na směr Rumburk (trať 084).
 • Ve stanici Rumburk by u většiny vlaků vznikla nová přestupní vazba z tratě 084 na trať 083 a z tratě 083 na trať 084, což současný jízdní řád nezajišťuje.

K bodu č.4:

Průjezdným modelem na trati 081/083 by se výrazně zvýšila kultura cestování na trati 083 nasazením nízkopodlažních vozidel řady 814. Dále značné množství cestujících přestupuje ve stanici Rumburk, čímž by se jim snížil počet přestupů a zjednodušilo cestování. Tento model zavedený druhou změnou jízdního řádu 07/08 byl cestujícími velmi kladně hodnocen a bohužel byl v jízdním řádu 08/09 téměř odstraněn odebráním vozidla řady 814 (Regionova), což je v současnosti znát na počtu přepravených cestujících.

K bodu č5:

Jde zejména o odstranění křižování v nevyhovující stanici Šluknov (místně ovládané výměny výhybkářem, s čímž souvisí dlouhé pobyty při křižování; v případě nepřítomnosti výhybkáře přejíždění vlaků). Dále lze odstranit některé dlouhé pobyty vlaků ve stanicích Šluknov a Mikulášovice d.n. a výrazně zrychlit jízdní dobu vlaků na rameni 083 na potřeby 21. století. Jízdní doba návrhem snížena na 44/46 minut.

K bodu č.6:

Tímto návrhem lze výrazně ušetřit rozpočet financování dopravy uvedených tratí snížením počtu hnacích vozidel potřebných k zajištění provozu.

Turnusová potřeba hnacích vozidel:

 • jízdní řád 2008/2009: 1x 854, 2x 814 a 7x 810
 • návrh obslužnosti: 1x 854, 3x 814, 4x 810

Je tedy zřejmé, že při navýšení jedním hnacím vozidlem řady 814 “Regionova” lze ušetřit až 3 motorové vozy řady 810 a použít je jako zálohu, či pro zajištění provozu na jiných tratích nejen v Ústeckém kraji.

Návazná autobusová doprava:

Bylo by vhodné zpracovat další koncepci v integraci dopravy a zajistit přípoje v některých dopravních uzlech na drážní dopravu:

 • Ve stanici Velký Šenov zajistit přípoje ve směru Lipová s odjezdem a příjezdem busů k vlaku cca 10 minut před/po příjezdu vlaku
 • Ve stanici Rumburk zajistit návaznost busů linky Poustevna-Brtníky-Rumburk-Děčín k/od rychlíků směr Kolín. (nyní ujíždí o pár minut)
 • Ve stanici Rumburk zajistit zejména o víkendu přípoje směr Jiříkov
 • Případně další možné lokální úpravy dle připomínek občanů.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Návrh dopravní obslužnosti a jízdních řádů pro oblast Šluknovsko, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Share

Zpracoval: Vlastimil Chroustovský, Rumburk
Autor:


Leave a Reply

1 komentář

Zatím zde nejsou vloženy žádné komentáře.

RSS komentářů k tomuto příspěvku | Zpětný odkaz

Děkujeme za komentář

*